Opvang reserveren

Opvang reserveren = reservatieovereenkomst invullen (start vanaf januari 2020) . Indien de ouders de opvangplaats (na een kennismakingsbezoek) wensen, moeten zij deze plaats reserveren. Hoe dat moet, lees je hier.
Indien de ouders de opvangplaats (na een kennismakingsbezoek) wensen, moeten zij deze plaats reserveren door:
  1. mondeling of via mail de opvangplaats te bevestigen aan Gezinsopvang Oostende

  2. de reservatieovereenkomst te ondertekenen.

Deze reservatieovereenkomst wordt in drievoud opgemaakt (zelfde systeem als bij de aanwezigheidsregisters) en wordt door de ouders, onthaalouder en de Organisator ondertekend. Het is bindend voor alle partijen.

 

Gepubliceerd op vrijdag 17 januari 2020 13.43 u.