Ochtend- en avondopvang via de Buitenschoolse Kinderopvang

Via de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) kan je een beroep doen op ochtendopvang vanaf 06.30 uur en avondopvang tot 19.00 uur. De animatoren van De Speelpleinwerking begeleiden de kinderen tussen de speelpleinlocaties en de BKO.

’s Ochtends moeten kinderen aanwezig zijn voor 08.00 uur!

Locaties:

Elke locatie van De Speelpleinwerking is gekoppeld aan een vaste BKO

Speelpleinwerking Mariakerke (Steensedijk 495)

BKO De Sloeber

Lijsterbeslaan 59

Speelpleinwerking Stene (Maurits Sabbestraat 8)BKO De Bengel

Blauwkasteelstraat 105

Speelpleinwerking Centrum (Zinnialaan 1)BKO De Deugniet

Manitobalaan 1b

Speelpleinwerking Vuurtorenwijk (Fortstraat 128)BKO De Ballon

Mansveldstraat 11a

BKO De Ravotter
Kasteelstraat 22a (Zandvoorde)

Prijs:

0,81 euro per begonnen halfuur.

Bij opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op eenzelfde dag, wordt een korting van 25% verleend op de financiële bijdrage. Deze vermindering is niet cumuleerbaar met het sociaal tarief.

Een sociaal tarief kan worden aangevraagd. Info en voorwaarden bij het administratief centrum van de BKO.

Info en inschrijven?

Ouders die opvang wensen en nog geen dossier hebben bij de BKO moeten vooraf een administratief dossier laten opmaken (op afspraak!).

Reserveren kan enkel digitaal via: https://www.oostende.be/bko-reserveren

  • Inschrijven voor de maand juli kan vanaf maandag 20 juni.
  • Inschrijven voor de maand augustus kan vanaf dinsdag 19 juli.

Let wel, het aantal plaatsen is beperkt.

Annuleren

Annuleren is enkel mogelijk volgens de annuleringsprocedure die opgenomen is in het huishoudelijk reglement van de BKO, dit kan je hier nalezen.