Opwaardering De Keignaert

Opwaardering De Keignaert

Hoofdthemas

Door de aanleg van een nieuw fiets- en wandeltracé en de bouw van meubilair, vlonders en platformen zal het natuurgebied verbonden worden met het Groen Lint en een welverdiende opwaardering krijgen.
 

Langs het natuurgebied de Keignaert wordt ter hoogte van de sociale verkaveling de bestaande, kapotte asfaltverharding vervangen door een betonverharding, en wordt een verbinding gemaakt tussen de Keignaertlaan en de Floralaan, rondom de skeelerpiste. Zo wordt een wandeling voor buurbewoners mogelijk. Op vandaag is deze zone niet integraal toegankelijk.

Bij de uitwerking van de plannen voor de inrichting van het Geuzenbos en de Keignaert, werd wel aandacht besteed aan de koppeling van beide zones, en werd de fietsveiligheid ter hoogte van de Grintweg aan de kop van de Keignaert bestudeerd.

De asfaltverharding tussen de skeelerpiste en de Kapittelstraat wordt volledig verwijderd. De zone wordt integraal grasland waarin een graspaadje wordt gemaaid voor de wandelaar. Dit geldt trouwens ook voor de verbinding tussen de Libellaan en de Keignaertlaan. Daar blijft de situatie behouden zoals op vandaag: een gemaaid graspad in een ecologisch beheerd grasland.

Omdat we werken in een natuurgebied is de inrichting zeer terughoudend. Ter hoogte van de Libellaan komt er een houten platform, en ook aan de skeelerpiste wordt een platform voorzien. Verder komen er 3 picknicktafels langsheen het volledige traject.