Orgaandonatie na overlijden

Hoofdthemas

Registreer je orgaandonatie zelf of maak een afspraak

Optie 1: Registreer via mijngezondheid.be 

Registreer je aanvraag

Voor meer informatie kan je de onderstaande pagina raadplegen:
Het kan in één vingerklik gedaan zijn (klikvoororgaandonatie.be)

Optie 2: Maak een afspraak

Donatie lichaamsmateriaal

Vul zeker het onderstaand formulier in en breng deze mee:

formulier donatie menselijk lichaamsmateriaal na overlijden.pdf117,5 Kb(pdf)

Registreren als donor kan eenvoudig en gratis online via de website van FOD Volksgezondheid (www.mijngezondheid.be), bij uw huisarts of in het stadhuis. Aan de stadsbalie kunt u laten registreren dat u bereid bent om na uw overlijden lichaamsmateriaal af te staan of u zich daartegen uitdrukkelijk verzet. U vult hiervoor het bovenstaand formulier in. Deze verklaring wordt in de gezamenlijke nieuwe applicatie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (bevoegd voor donatie organen voor transplantatie) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG - bevoegd voor donatie menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie, vervaardiging van geneesmiddelen en onderzoek) geregistreerd. U brengt uw identiteitskaart mee. Deze dienstverlening is gratis.

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling. Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen jouw organen, weefsels en cellen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

Voorwaarden

Als je in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan ben je automatisch een potentiële donor, tenzij je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens jouw leven.

Om er zeker van te zijn dat jouw wil gerespecteerd wordt, kan je een wilsverklaring laten registreren: de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal'.

 • Ook bekwame minderjarigen (vanaf 12 jaar) kunnen een wilsverklaring afleggen.
 • De ouders of voogd van minderjarigen die niet bekwaam zijn, kunnen voor de minderjarige enkel verzet tegen donatie aantekenen.
 • Een meerderjarige die niet bekwaam is, kan enkel verzet laten uitdrukken door zijn wettelijke vertegenwoordiger of voorlopige bewindvoerder (of naaste verwant als er geen vertegenwoordiger of bewindvoerder is aangesteld).

Procedure

In de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal' staan 4 beslissingen waar je uitdrukkelijk toestemming voor kan geven, waar je je tegen kan verzetten of waarvoor je een eerdere wilsverklaring kan intrekken:

 1. donatie van organen voor transplantatie
 2. donatie van weefsels en cellen voor transplantatie
 3. donatie van organen, weefsels en cellen voor de vervaardiging van geneesmiddelen
 4. donatie van organen, weefsels en cellen voor wetenschappelijk onderzoek.
  Opgelet: dit soort donatie is niet hetzelfde als jouw lichaam afstaan aan de wetenschap.

Je kan jouw wilsverklaring registreren:

 • bij de huisarts
 • bij jouw gemeentebestuur
 • via de elektronische zelfregistratie op www.mijngezondheid.be.
  Elektronische zelfregistratie is niet beschikbaar voor minderjarigen en personen die niet in staat zijn hun wil uit te drukken.

Kostprijs

De registratie van de wilsverklaring is gratis.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.