Orgaandonatie

Hoofdthemas

Registreer snel en eenvoudig aan onze Stadsbalie

Formulier: Verklaring van de wilsuitdrukking inzake wegneming en transplantatie van organen en weefsels na overlijden5,4Kb(pdf)

Registreren als orgaandonor kan eenvoudig en gratis in het stadhuis. Aan de Stadsbalie kunt u laten registreren dat u bereid bent om na uw overlijden organen af te staan of u zich daartegen uitdrukkelijk verzet. U vult hiervoor het bovenstaand formulier in. Deze verklaring wordt in het bevolkingsregister geregistreerd. U brengt uw identiteitskaart mee. Deze dienstverlening is gratis.

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling. Als u sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen uw organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat u daar nu al over nadenkt en u registreert als donor.

Procedure

Als u in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan bent u automatisch een potentiële orgaandonor, tenzij

  • u dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens uw leven
  • of als uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaandonatie verzetten.

Om er zeker van te zijn dat uw wil wordt gerespecteerd, kunt u uw keuze laten registreren. Vul hiervoor het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie in, en laat het registreren bij het gemeentebestuur van uw woonplaats. U kunt het formulier ook krijgen bij het gemeentebestuur.

De gemeente voegt de informatie toe aan het Rijksregister en stuurt een kennisgeving naar de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De medische diensten raadplegen het Rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet.

Bedrag

De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonatie is gratis.