Orthostatische hypotensie

Orthostatische hypotensie is een aandoening waarbij er een abnormale daling van de bloeddruk optreedt wanneer een persoon van een liggende of zittende positie naar een staande positie gaat. Normaal gesproken past het lichaam zich snel aan deze verandering aan door de bloeddruk te reguleren, maar bij mensen met orthostatische hypotensie is dit verstoord.

De symptomen treden vaak op binnen enkele seconden tot enkele minuten na het opstaan en kunnen onder meer duizeligheid, lichtheid in het hoofd, wazig zien, zwakte en in sommige gevallen (flauw)vallen omvatten.

Het is belangrijk om orthostatische hypotensie serieus te nemen en indien nodig medische hulp te zoeken.

Maar je hoeft niet aan orthostatische hypotensie te lijden om te vallen.

Valpartijen gebeuren vaak 's nachts bij het opstaan. Neem daarom steeds rustig de tijd om recht te komen wanneer je wil opstaan.

Wanneer je van een liggende positie naar een zittende positie wil overgaan, dan doe je dit best als volgt:

  • Ga eerst op je zij liggen.
  • Buig dan de benen en laat de onderbenen van het bed afhangen.
  • Duw je met de armen zijwaarts op tot je op de rand van het bed zit.
  • Zet je recht, adem rustig in en uit en draai enkele keren met polsen en enkels om de bloedsomloop op gang te krijgen.
  • Sta nu rustig recht.

Nog enkele tips om duizelen bij het rechtkomen te voorkomen:

  • Je vermijdt best plotse bewegingen.
  • Je kan het hoofdeinde van je bed hoger plaatsen.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.