O'Sea

Omschrijving van de werken: 
  • De bouw van 51 assistentiewoningen met polyvalente ruimte, 89 appartementen, 18 studio's, 10 rijwoningen, kinderopvang, horeca-en commerciële ruimtes en ondergrondse parking (FASE 1).
  • De bouw van een meergezinswoning met 102 assistentiewoningen met polyvalente ruimte, 134 appartementen, ruimtes voor gemeenschappelijke activiteiten en een ondergrondse parking 'O'Sea' (FASE 2).
  • De bouw en exploitatie van 229 woongelegenheden en de exploitatie van een bemaling (FASE 3).
  • FASE 4 is op dit moment nog in ontwikkeling en is nog niet vergund.


Gegevens aanvrager: nv ALLFIN, met als adres Koloniënstraat 56, 1000 Brussel.

Adres van de werf:

Troonstraat – Leopold Van Tyghemlaan – Northlaan

Locatie op het plan: