Stad Oostende zoekt nieuwe uitbater voor sportcomplex Ostend Tennis Club

Stad Oostende is op zoek naar een nieuwe uitbater voor het sportcomplex Ostend Tennis Club (OTC) in de Koninginnelaan in Oostende.

Stad Oostende doet een oproep naar geïnteresseerde uitbaters voor het sportcomplex in de Koninginnelaan 83 in Oostende. De huidige concessie loopt ten einde op 31 december 2022. De concessie wordt verleend voor een periode van 10 jaar, met mogelijkheid tot verlenging volgens een duur noodzakelijk om de gemaakte investeringen met redelijk rendement erop terug te verdienen.

De concessie omvat:

a) het clubhuis:

  • Op de kelderverdieping: 3 opslagkelders, bierkelder, vestiaire voor het personeel, aparte sanitaire ruimte voor dames en heren, kelderruimte voor de verwarmingsinstallatie.
  • Op de benedenverdieping: 2 terrassen, bar, kantoorruimte, secretariaat, directieruimte.
  • Op de eerste verdieping: 2 kleedkamers, voor dames en heren, 2 doucheruimtes, 2 balkons, gaanderij, hall.
  • Op de tweede verdieping: keuken, aparte kamer, toiletruimte.

b) de tennisvelden, ruimte voor padelvelden en ruimte voor padelinfrastructuur.

De inschrijver dient het verderzetten van zowel de tennis- als de padelactiviteiten te verzekeren. De inschrijver kan naar keuze de padelvelden en padelinrichting van de huidige concessionaris overnemen of nieuwe aanleggen.

De concessie zal toegewezen worden ingevolge een onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking en naar aanleiding van schriftelijke offertes. De uiterste indieningsdatum van de offertes is 24 augustus 2021 om 12.00 uur. De bekendmaking met bestek voor de toewijzing van de concessie en bijlagen vindt u via deze link.

Kandidaten kunnen hun offerte indienen via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be.

De minimale jaarlijkse concessievergoeding die geboden dient te worden is 30.000 euro (exclusief BTW), jaarlijks te indexeren.

Bij de toewijzing van de concessie zal naast de jaarlijks geboden concessievergoeding (10 punten) rekening gehouden worden met het investeringsplan (25 punten), het exploitatieplan (20 punten), het gemeenschapswerkingplan ('Community en communicatie') (20 punten) en garantie inzake erkenningen door de vzw Tennis Vlaanderen of door een gelijkaardige nationale instantie in het land van zijn inschrijving (25 punten).

Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij de dienst Juridische en Bestuurszaken via bestuurszaken@oostende.be. Een plaatsbezoek is mogelijk na afspraak via dit e-mailadres. 

Gepubliceerd op maandag 12 juli 2021 11.56 u.