Speleologieparcours Oude watertoren

De voormalige watertoren nabij het Maria-Hendrikapark kreeg een nieuwe functie als paradijs voor liefhebbers van speleologie, met in totaal 1 km aan klimtouwen in de toren.

Gebruik

Individueel gebruik van het speleologieparcours is niet toegelaten.

Alleen verenigingen die aangesloten zijn bij het Verbond van Vlaamse Speleologen (VVS) of andere officiële speleologiefederaties kunnen gebruik maken van het touwenparcours. Het gebruik door een vereniging die niet is aangesloten kan alleen onder begeleiding van een bij de VVS aangesloten vereniging. 

Reserveren

Een reservatieaanvraag kan uitsluitend via het e-formulier. Telefonische aanvragen of aanvragen ter plaatse worden niet aanvaard.

Doe hier je aanvraag

Regelmatige gebruikers

Regelmatige gebruikers doen jaarlijks vóór 15 april een schriftelijke aanvraag met opgave van de gewenste dagen en uren voor het gebruik tijdens mei, juni en juli van het lopende jaar enerzijds en augustus tot en met april van het daaropvolgende jaar anderzijds.

Occasionele gebruikers

Occasionele gebruikers moeten minstens één week voor het geplande gebruik reserveren.

Sportmanifestaties, sportkampen, tornooien, stages, ...

Voor de aanvraag van sportmanifestaties, sportkampen, tornooien, stages voor de maanden mei, juni, juli en augustus moeten de gebruikers een schriftelijke aanvraag doen met opgave van de gewenste dagen en uren voor 11 november van het voorgaande kalenderjaar

Verdere info over de aanvraagprocedures en voorrangsregels staan te lezen in het Reglement van Inwendige Orde.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.