HV Ouders afdeling Oostende

De ouderwerking van de Humanistische Vrijzinnige Vereniging (HVV) bewaakt de kwaliteit van de lessen zedenleer. De opzet van de lessen zedenleer is een morele vorming in een open geest, waarbij de leerling op weg wordt geholpen om zelf normen en waarden te ontdekken en zo een zelfstandig en kritisch ingesteld mens te worden. Geen onderricht in de strikte betekenis van het woord, maar een deskundig begeleide ontdekkingsreis. Daar staat de inzet van de leerkracht moraal borg voor.
De oudervereniging voor de moraal ijvert onder meer voor de best mogelijke opleiding van de leerkrachten zedenleer. Bovendien ondersteunt ze de leerkrachten door het ter beschikking stellen van allerlei educatief en vakdidactisch materiaal waarmee de lessen zedenleer gestoffeerd kunnen worden.
De ouderwerking van HVV wil bovendien een band smeden tussen ouders, grootouders, leerkrachten, leerlingen en iedereen die begaan is met de lessen zedenleer. Maar zij doet nog veel meer!

 • Zij is begaan met de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen en aarzelt niet om wanneer nodig haar stem te laten horen in het maatschappelijk onderwijsdebat.
 • Zij verzet zich tegen elke vorm van onrechtvaardigheid op school en reageert in geval van moeilijkheden op de gepaste manier via haar ombudsdienst.
 • Zij biedt info over en dienstverlening rond opvoedingsondersteuning (communicatie binnen het gezin, omgaan met uitgaansgedrag, geld, merkproducten, computerspelletjes, nieuw samengestelde gezinnen, scheiding, verdriet, rouw, pesten, drugs, veilig verkeer, studiekeuze, seksualiteit, relaties, diversiteit,…) 
 •  Zij organiseert een brede waaier aan informatieve, educatie, culturele, sociale en re-creatieve activiteiten en acties voor volwassenen en kinderen.
 • Het is de ideale gelegenheid om vrij van mening te wisselen met andere ouders. Als lid ben je bovendien automatisch verzekerd voor al deze evenementen.

De afdeling HVV/ OVM Oostende organiseert ieder jaar:

 • Krokusfeest (lentefeest voor 6-jarigen)
 • Creanamiddag (voor alle leerlingen zedenleer)
 • Joelfeest (voor alle leerlingen zedenleer)
 • Bloemschikken (voor volwassenen en kinderen)
 • Samenkomst met de leerkrachten zedenleer
 • Pizza- en filmavond
 • Popcorn- en filmnamiddag
 • Auditie FVJ

Wij verlenen ook onze medewerking aan of werken samen met andere verenigingen:

 • Feest voor de Vrijzinnige Jeugd (Lentefeest voor 12-jarigen)
 • Activiteiten samen met HV, VLC, Vermeylenfonds, Willemfonds

Onze afdeling beschikt tevens over een zeer goed gevulde vakmediatheek:

 • Info hierover vind je bij:

Martine Bilo
Sint Amandsberglaan 17
8400 Oostende
0497 89 70 83

Wenst u lid te worden van onze afdeling dan kan dit door € 15 te storten op rekeningnummer BE40 0010 1557 6963 van HVV/OVM Oostende met vermelding van naam + voornaam en adres en het lidjaar.
U ontvangt dan ook de vrijzinnige periodiek De Fakkelkrant.

 • Voor mee info i.v.m. lid worden kan u terecht bij : 

Betty Cornelis
8400 Oostende
059-70.07.09
cornelis.betty@telenet.be

Verder stel ik ook even ons bestuur aan jullie voor:
Voorzitter: Alain Cools
Ondervoorzitter: Martine Bilo
Secretariaat: Kenny Dubois 
Penningmeester: Martine Bilo 
Ledenadministratie: Betty Cornelis 
Bestuursleden: Joy Goddyn, Dorine De Boodt, Veronique Bouttelgier; Diane Gesuiere, Martine Bilo, Betty Cornelis, Alain Cools, Kenny Dubois

Voor verdere info: 
Alain Cools
Fritz Vinckelaan 192
 8450 Bredene
0497 89 70 83
domialain@telenet.be

Sociale media

Contact

Kenny Dubois

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.