OverKophuis Oostende erkend door Vlaamse Overheid

Het OverKophuis Oostende wordt, samen met nog 29 andere initiatieven, erkend door de Vlaamse Overheid en zal vanaf nu structurele steun ontvangen. Het sein voor Stad Oostende en Habbekrats vzw om het bestaande OverKophuis in Oostende te versterken en de werking te verbreden.

Vlaanderen telt momenteel 30 'OverKophuizen'. Een OverKophuis is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor jongeren waar activiteiten worden georganiseerd voor en door jongeren, maar waar ze ook terecht kunnen voor een luisterend oor. De werking is zo opgevat dat het vrijetijdsaanbod en de psychologische hulpverlening hand in hand gaan. In het OverKophuis worden jongeren iedereen warm onthaald. Ze kunnen zich ontspannen, beter ontplooien en ze worden geholpen wanneer ze met problemen kampen of zich zorgen maken.

Het OverKophuis in Oostende is een statige dijkvilla uit 1900, prachtig gelegen op de esplanade naast de ingang van de haven, aan het Klein Strand. Het huis is elke weekdag vrij toegankelijk en het aanbod is volledig gratis. Nu al is het huis een warme plaats voor een grote diversiteit aan kinderen en jongeren. De kinderen samen vormen een kleurrijke groep tussen 6 en 25 jaar. Verschillen merken ze niet. Ze zien enkel wat ze gemeenschappelijk hebben: de nood aan ruimte, veiligheid, warmte en aandacht.

Mentaal welzijn

Het concept ‘OverKop’ werd in 2016 opgericht door Rode Neuzen Dag bij DPG Media en het Rode Neuzen Fonds bij de Koning Boudewijnstichting. Er werden toen 5 OverKophuizen in Vlaanderen in het leven geroepen, waaronder ook in Oostende.

De nood is groot om te luisteren naar jongeren en in te zetten op hun mentale welzijn. Jongeren groeien op in een steeds complexere samenleving en hebben het gevoel dat ze vaak onder druk staan. De impact van de coronamaatregelen voor jongeren heeft deze noodzaak bovendien nog extra aangescherpt, daarom wil de stad op korte termijn een antwoord bieden op de behoeften van jongeren.

Welzijnsnetwerk voor jongeren

Het doel van OverKop is om het taboe rond psychische problemen bij jongeren te doorbreken. Vanuit een intersectorale aanpak worden jongeren geholpen. OverKop nestelt zich namelijk op een uniek kruispunt tussen onderwijs, jeugdwerk, geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp, welzijnswerk en de lokale besturen.

Erkenning door Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheid nam het format begin dit jaar over en bood de mogelijkheid om de bestaande huizen aan te vullen met minimaal 11 nieuwe huizen in Vlaanderen en Brussel. Ook de bestaande huizen moesten een aanvraag voor financiële steun en erkenning indienen bij het Agentschap Opgroeien. Het resultaat is dat over Vlaanderen en Brussel 16 regionale OverKop-werkingen uitgebouwd worden, goed voor 30 lokale OverKophuizen. Dankzij deze Vlaamse subsidie en de financiële steun van Stad Oostende aan Habbekrats vzw kan OverKophuis Oostende de komende drie jaar zijn werking verder laten groeien.

Gepubliceerd op dinsdag 4 mei 2021 16.00 u.