Overleg Adviesraden Oostende

Het OAO (Overleg Adviesraden Oostende) komt twee keer per jaar samen en bestaat uit vertegenwoordigers van alle adviesorganen binnen de Stad:
- Jeugdraad
- Sportraad
- SARO
- MARO
- Cultuurraad
- Fietseling
Deze overkoepelende samenkomsten hebben als doel te informeren en waar mogelijk samen te werken.

Contact

Vicky Bruwier

p/a Hendrik Serruyslaan 18 A , 8400 Oostende
Tel./GSM
059 70 93 48
cultuurraad@oostende.be

Adres

Hendrik Serruyslaan 18A , 8400 Oostende
Tel./GSM
0488 05 70 77
cultuurraad@oostende.be

Voorzitter

geen

Secretaris

Vicky Bruwier

Lokaal

Secretariaat CRO - CC De Grote Post

p/a Hendrik Serruyslaan 18A - P1 , 8400 Oostende
Tel./GSM
0488 05 70 77
cultuurraad@oostende.be