Stad Oostende is solidair met overstroomde gebieden en opent rouwregister

Stad Oostende betuigt zijn medeleven met de slachtoffers en de getroffen gemeentes. Verschillende Oostendenaars lieten al weten een solidariteitsactie op te zetten. Het Rode Kruis lijst nu de concrete noden in de getroffen gebieden op. Op basis daarvan kunnen concrete noodhulpacties opgezet worden.

Het noodweer en de overstromingen in het zuidoosten van ons land, beroeren veel mensen, ook in Oostende. Stad Oostende en het College van Burgemeester en Schepenen kregen al een aantal hartverwarmende voorstellen binnen van burgers die een solidariteitsactie willen opzetten of inzamelacties van goederen organiseren. Het Rode Kruis coördineert de hulpacties. Wie een financiële bijdrage wil storten kan dit via het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 van het Rode Kruis. Ook kandidaat-vrijwilligers kunnen zich aanmelden. Meer info op rodekruis.be/helpenhelpt. 

Focus op de hoogste noden en rouwregister

Die signalen, ook vanuit andere steden en gemeenten, zijn opgepikt en doorgegeven aan het federale niveau dat momenteel de noodsituatie coördineert. De federale regering zal normaal snel met richtlijnen komen over de coördinatie van zo'n solidariteitsinitiatieven, maar vooral ook over welke noden het hoogst zijn. Zo kan de solidariteit gefocust worden op die vlakken waar de getroffen landgenoten het meest bij gebaat zijn. Het Rode Kruis lijst nu de concrete noden in de getroffen gebieden op. Op basis daarvan kunnen concrete noodhulpacties opgezet  worden.

Zodra die info er is, zal de Stad opnieuw communiceren met eventuele concrete initiatieven die opgestart zijn.

Daarnaast wil Stad Oostende uiteraard ook haar medeleven betuigen met alle slachtoffers en met de getroffen gemeentes. De vlaggen op het stadhuis hangen halfstok en er is een online rouwregister geopend. Wie dat wil kan daar een boodschap van medeleven of troost nalaten: www.oostende.be/rouwregister

Gepubliceerd op vrijdag 16 juli 2021 13.13 u.