Overzicht aanbod eerstelijn geestelijke gezondheidszorg

De afgelopen jaren zijn er in Oostende op vlak van geestelijke gezondheidszorg enkele laagdrempelige initiatieven uit de grond gestampt. Hiermee wordt zowel aan jongeren als aan ouderen de kans geboden een beroep te doen op de geestelijke gezondheidszorg.

Jongeren

 • Over kop-Huis:

  • voor jongeren tot 25 jaar.
  • Biedt laagdrempelige ondersteuning en professionele therapeutische hulp. Ook mogelijkheid tot chat.
  • Vrij toegankelijk.
  • 0483 75 84 88 Oostende@overkop.be
 • TEJO:

  • voor jongeren tussen 10 en 20 jaar.
  • Biedt gratis kortdurende ambulante therapie. 
  • Vrij toegankelijk.
  • 0470 87 16 13 oostende@tejo.be 

Volwassenen

 • Psychiatrisch Expertise Team (PET) :

  • vanaf 14jaar.
  • Geeft onmiddellijk advies en consult, ondersteuning bij signaalherkenning en risicotaxatie, screening en indicatiestelling, kortdurende behandeling, en toeleiding naar gespecialiseerde zorg, zoals CGG, Covias, PAAZ, …
  • Aanmelding door alle eerstelijnshulpverleners.
  • Tarief 11€ of 4€.
  • 059 40 26 94
 • ELP 18 – 64 jaar:

  • voor volwassenen met milde tot matige psychische problemen.
  • Tarief 11€ of 4€.
  • Aanmelding via doorverwijzing van de huisarts is vereist.
  • 0485 83 97 57 eerstelijnspsycholoognwvl.be
 • Mobiel Crisis Team:

  • Voor volwassenen tussen 18 en 64 jaar, met een acuut psychisch probleem.
  • Biedt kortdurende interventies op maat in de thuisomgeving van de cliënt.
  • Aanmelding door arts of behandelend psychiater.
  • 0471 68 11 49

Ouderen

 • ELP 65+:

  • voor 65+ met milde tot matige psychische problemen
  • Biedt kortdurende en oplossingsgerichte therapie.
  • Tarief 11€ of 4€ of gratis.
  • Huisbezoek is mogelijk
  • Aanmelding kan door elke eerstelijnshulpverlener of door de cliënt zelf.
  • 0473 36 11 28 oostende.be/eerstelijnspsycholoog
 • CAPE :

  • voor 60+, thuiswonend, zorgbehoevend én hun mantelzorger.
  • Bieden casemanagement, nachtzorg, ergotherapie aan huis, en psychologische ondersteuning.
  • Tarief 11€ of 4€
  • Aanmelding kan door elke eerstelijnshulpverlener of door de cliënt zelf.
  • 0485 67 43 36 info@zorg-cape.be
Gepubliceerd op woensdag 12 februari 2020 9.23 u.