Overzicht maatregelen Stad Oostende

(ENG / FR / meertalige info: AR, PL, DE, RU,... / filmpjes in andere talen, doventaal en eenvoudige taal)

Algemeen

Sinds 1 september 2020 is het voor iedereen vanaf 12 jaar verplicht om een mondmasker te dragen bij verplaatsingen in de binnenstad van Oostende. Het gaat dan over het gebied afgebakend door de volgende straten: Leopold II-laan, Vindictivelaan, Visserskaai, Zeeheldenplein en Albert I-promenade. Ook het plein voor het treinstation en het stuk van de Natiënkaai voor het station hoort bij deze zone.

Er geldt een uitzondering

 • tijdens verplaatsingen met de auto, moto(r)
 • tijdens verplaatsingen met de fiets of step.
 • tijdens de beoefening van een intensieve sportactiviteit (uitgezonderd wandelen)
 • tijdens werkzaamheden die zware fysieke inspanningen vergen
 • tijdens het nuttigen van voedsel en drank
 • voor wie over een medisch attest beschikt dat het dragen van een mondmasker niet mogelijk is

Diensten Stad Oostende en Lokale Politie

Bel het gratis nummer 0800 1 8400 (voor algemene info)

De dienstverlening van het stadhuis (Vindictivelaan) en de OCMW-campus (Edith Cavellstraat) blijven enkel toegankelijk op afspraak. Afspraken voor de dienst Burgerzaken en De Wegwijzer, kunnen terug online worden gemaakt.

Aan de inkom van het Stadhuis langs de Vindictivelaan werd een nieuwe snelbalie ingericht. Daar kan elke Oostendenaar terecht voor snelle handelingen waarvoor een afspraak maken niet meer nodig is, zoals afhaling van een afvalkalender, om bepaalde specifieke documenten af te geven of voor info. Check hier welke dienstverlening je kan verkrijgen bij de snelbalie in het Stadhuis.

Klik hier voor meer info over de aangepaste dienstverlening in het stadhuis en de centrale campus

De gemeenteraad en commissies gaan door zoals gebruikelijk, maar via videoconferentie. De gemeenteraad blijft zoals gebruikelijk te volgen via livestreaming op www.oostende.be/gemeenteraad.

De Sociale Noodlijn is bereikbaar op het gratis nummer 0800 1 8400. De Sociale Noodlijn is er voor mensen met een beperkt netwerk die zich in een sociale noodsituatie bevinden, voor wie worstelt met kleine of grote zorgen of voor wie nood heeft aan een babbel omdat men zich in deze coronaperiode gestrest, gedesoriënteerd, angstig of boos voelt. De Sociale Noodlijn is ook bereikbaar tijdens het weekend.

Klik hier voor meer info over de Sociale Noodlijn en de openingsuren

De wijkkantoren van de lokale politie Oostende zijn opnieuw geopend. 


Zorg, Gezondheid & Welzijn

Aangepaste dienstverlening in de OCMW-Campus

 • De opnamestop voor de verhuur van assistentiewoningen is opgeheven. Het is vanaf deze week weer mogelijk om assistentiewoningen te (ver)huren. Kandidaat-huurders voor de Zeeparel of ‘t Staketsel kunnen contact opnemen met de woonassistent via thuiszorg@oostende.be of op nummer 059 59 13 60
 • Het centrum voor dagzorg Clemence Wante en het dagcentrum voor complementaire zorg De Kust starten na een lange sluitingsperiode hun werking opnieuw op vanaf 8 juni. Om onder andere het opvolgen van de maatregelen rond social distancing te garanderen, zal er op halve capaciteit gestart worden.
 • De bezoekregeling van de woonzorgcentra werd versoepeld.

Ziekenhuizen (AZ Damiaan & Campus Serruy AZ Sint-Jan): er geldt momenteel een bezoekbeperking waarbij elk bezoek op afspraak is. Zie hiervoor de websites van de ziekenhuizen: www.azdamiaan.be/nl/ en www.azsintjan.be/

Symptomen van het coronavirus? Kom niet zomaar naar de spoeddienst, huisartsenpraktijk of apotheek! Bel eerst naar je huisarts of de huisartsenwachtdienst. (059 70 97 98).

De meeste ontmoetingscentra van Stad Oostende zijn opnieuw geopend. OC De Blomme en OC 't Kasteeltje openen vanaf 4 augustus. OC De Drie Gapers kan voorlopig niet openen omdat er geen circulatie kan worden georganiseerd (de voordeur is de enige toegangsdeur). In de andere OC’s kan er overal een looplijn worden uitgetekend. De cafetaria zijn nu ook toegankelijk zonder afspraak.

Lees hier alle info over de aangepaste dienstverlening van de ontmoetingscentra

Waar naartoe met psychische moeilijkheden? Bekijk hier alle mogelijkheden (alle instanties blijven telefonisch of per mail bereikbaar)

Het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC) blijft geopend maar vraagt om enkel bij dringende gevallen aan te bellen. Op zaterdag sluit het tijdelijk de deuren.

Het Wijkkantoor Vuurtoren (E. Hammanstraat) is voorlopig gesloten. Cliënten worden gevraagd om rechtstreeks contact op te nemen met hun maatschappelijk werker of te bellen naar het nummer van het kantoor: 059 59 15 16.

Intake, TGZ, de daklozenwerking, het loket AWW en het energieloket werken op afspraak.

De sociale kruidenier Antenne zal voortaan enkel op afspraak te bezoeken zijn. Indien je een afspraak wenst, kan je bellen op het nummer 059 59 11 99. Op deze manier willen we de sociale afstand garanderen.

De vaste zitdagen van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) van dinsdagmiddag en donderdagochtend worden voorlopig opgeschort. Het Sociaal Verhuurkantoor blijft telefonisch bereikbaar via het algemeen nummer 059 43 37 78 of via mail op info@svkbredeneoostende.be. Huisbezoeken worden beperkt tot een minimum. Enkel voor dringende interventies (bv. elektriciteitspanne, defecte verwarming,...) wordt er nog ter plaatse gegaan. Voor dringende zaken kan er telefonisch een afspraak worden vastgelegd.

De voedselbedeling bij Colsol in de Blauwkasteelstraat 106 gebeurt op maandag en donderdag, telkens vanaf 10.30 uur tot zolang de voorraad strekt. Mensen worden om beurt binnen gelaten, maximum vier afnemers tegelijk.

Huis Kooy

 • Meldpunt Senioren in Nood: bereikbaar via 059 59 13 50
 • Thuiszorg: enkel telefonisch bereikbaar via 059 59 13 60 of thuiszorg@oostende.be
 • Onthaal Welzijn: enkel telefonisch bereikbaar 059 59 21 21 of via mail onthaal.oostende@cawnoordwestvlaanderen.be
 • DOP: enkel telefonisch bereikbaar 0490 44 34 04 en via info@dop-wvl.be
 • Huurdersbond: geen zitdagen, enkel bereikbaar via mail info@huurdersbondwestvlaanderen.be of telefonisch 059 59 20 34 of 050 33 77 15
 • Vlaams Woningfonds: enkel telefonisch bereikbaar via 051 43 19 45
 • Commissie Juridische Bijstand: Telefonisch bereikbaar op maandag,woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en op dinsdag van 16.00 tot 18.00 uur op het nummer 050 64 23 76. 
 • Pro Deo aanvragen:kan rechtsreeks via email: bjb@baliewestvlaanderen.be
 • Braillelia: enkele telefonisch bereikbaar 059 59 20 01.

Huis Deweert (Huis van het Kind Edith) - Edith Cavellstraat

 • Kind en Gezin: Het consultatiebureau en de permanentie Kind&Gezin zijn gesloten, maar vanaf 1 april is Kind en Gezin opnieuw gestart met zijn vaccinatieprogramma bij jonge kinderen. Wie vragen heeft kan terecht op www.kindengezin.be of 078 15 01 00.
 • Inloopteam: De activiteiten (moedergroepen + spel- en ontmoeting) worden geannuleerd. Individuele gesprekken kunnen op afspraak. Afspraken via 059 59 20 06.
 • Het Ruilhoekje en De Pamperbank sluiten de deuren, behalve voor dringende vragen. Afspraken ia 059 59 20 06.
 • Onthaal Huis van het Kind Edith kan enkel nog telefonisch bereikt worden via 059 59 20 06 of huisvanhetkind@oostende.be.
 • Pleegzorg Vlaanderen: telefonisch bereikbaar via het gratis nummer 0800 30 181 of voor Pleegzorg West-Vlaanderen 051 20 02 22 of via e-mail info@pleegzorgvlaanderen.be
 • Familiehulp vzw - kraamzorg: De zitdagen gaan niet door. Telefonisch bereikbaar via 059 33 91 66 of kijk op www.familiehulp.be.
 • Gezinsbond Oostende: De zitdagen op donderdagavond (17.00-19.00 uur) gaan niet door. Je kan ook contact opnemen met de voorzitter: Marc Decloedt - marc.decloedt@telenet.be - 059 70 13 62 - 0479 44 86 24
 • Zitdagen Groeipakket: geannuleerd, maar vragen kunnen doorgestuurd worden naar huisvanhetkind@oostende.be (vermeld zeker naam, rijksregisternummer, telefoonnummer en vraag).

Partners:

 • Huis van het Kind Louisa: terug open op dinsdag en donderdag van 9.00 - 17.00 uur. 
 • Arktos (waaronder Local Central): alle activiteiten gaan door volgens de jeugdwerkregels.
 • CKG Kapoentje: de werking gaat gewoon door met enkele aanpassingen. Bereikbaar op 059 25 53 00 voor verdere informatie.
 • De Katrol: De ankerfiguren voor de gezinnen zijn telefonisch bereikbaar via 0472 70 52 21, stoepbezoeken en bezoeken met digitale ondersteuning zijn mogelijk. 
 • Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen: alle activiteiten (waaronder ook de Familiesalons) worden geannuleerd.De opbouwwerkers blijven telefonisch bereikbaar en voeren wandelgesprekken in de wijken.
 • CLB GO! Oostende: bereikbaar via mail info@clbgo-oostende of via telefoon 059 70 21 00. Alle contactmomenten die niet uitgesteld kunnen worden omwille van hoogdringendheid kunnen na telefonisch overleg en op afspraak doorgaan in het centrum.
 • Vrij CLB De Havens is elke werkdag geopend. Op dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.30 uur. Op maandag tot van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.30 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. De dienst is ook telefonisch bereikbaar via T 059 50 68 01.
 • Wijkwerkers van Perspectief blijven beschikbaar en inzetbaar voor essentiële taken en noden. Ook belangrijke ondersteuning voor alleenstaanden. Uiteraard moeten de strenge voorzorgsmaatregelen n.a.v. de coronacrisis gevolgd worden. Meer informatie op www.perspectiefwerkt.be Contact via 059 43 37 99 of info@perspectiefwerkt.be
 • Vzw Solentra heeft een helpdesk waar vluchtelingen in hun eigen taal terecht kunnen, die bemand is door psychologen. Voorlopig gaat het om Arabisch, Farsi en Dari. Wie wil kan telefonisch of via WhatsApp terecht op het gratis nummer 0800-35247
 • Het jongerenaanbod van het CAW/ het JAC is digitaal open. Chatten, mailen of bellen alle info op www.jac.be

Horeca & Handel

Nachtwinkels sluiten om 22.00 uur. Voor horecazaken blijft het sluitingsuur op 01.00 uur 's nachts. Bovenop de sociale afstand en de verplichting van een mondmasker voor obers, moeten ook klanten verplicht een mondmasker dragen in de zaak, behalve als men neerzit.

De klanten van de horeca zal worden gevraagd een e-mailadres of een telefoonnummer achter te laten, zodat ze in geval van een infectie tijdig verwittigd kunnen worden. Deze informatie zal na 14 dagen worden vernietigd en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de bestrijding van het coronavirus.

Er wordt extra gecontroleerd in horecazaken en beachbarszitten is verplicht en de zitcapaciteit mag niet overschreden worden.

Om de veiligheid te garanderen in de strandbars, beperkt Stad Oostende vanaf 29 juli het maximum aantal aanwezigen in de strandbars tot 200. De strandbars zullen hun meubilair zo herschikken dat die capaciteit niet overschreden kan worden en dat er ook nooit meer dan tien mensen bij elkaar zitten aan één tafel.

Omdat er door de sociale afstand minder mensen een plaatsje kunnen krijgen, zorgen heel wat zaken voor extra afhaalmogelijkheden. Horecazaken kunnen bovendien een tijdelijke uitbreiding van hun terras aanvragen bij de Stad.

De heropening van dancings en discotheken is voorlopig niet toegelaten.

Alle winkels, ondernemingen die diensten aanbieden aan consumenten en contactberoepen mogen openen voor het publiek. Het aantal klanten in de winkel is beperkt tot 1 persoon per 10 vierkante meter

Het dragen van mondmaskers is verplicht in alle winkels én in de winkelstraten (Kapellestraat, Adolf Buylstraat, Wittenonnenstraat, Wapenplein, Vlaanderenstraat, Christinastraat, James Ensorgalerij), op markten, kermissen en rommelmarkten. Het gebruik van een mondmasker is verplicht bij verplaatsingen in het centrum van Oostende. 

Voor de klanten geldt:

 • Er wordt met maximum 2 personen gewinkeld. 
 • Er mag gewinkeld worden gedurende een periode van maximaal 30 minuten per winkel;
 • Het dragen van een mondmasker in winkels is verplicht. Als dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.
 • Het is bovendien aangeraden om zich naar winkels te begeven in een gemeente of stad die zich in de buurt van uw huis of werkplek bevinden. Het is aanbevolen voorrang te geven aan ouderen, mensen met een beperkte mobiliteit en aan zorgpersoneel.

Voor contactberoepen (massagesalons, kappers, schoonheidsspecialisten, pedicure, nagelsalons, tatoeage- en piercingsalons) geldt:

 • 1 klant per 10m², met uitzondering van winkels met een oppervlakte kleiner dan 20m². Voor deze zaken is het wel mogelijk om 2 klanten te ontvangen mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is; kappers mogen een scheidingswand tussen twee zitplaatsen voorzien om meerdere klanten te kunnen ontvangen.
 • De ontvangst mag enkel op afspraak plaatsvinden voor de duur die strikt noodzakelijk is;
 • Klanten wachten buiten de vestiging en mogen de wachtruimtes niet gebruiken.
 • De toiletten (tenzij in geval van nood) zijn voor klanten niet toegankelijk;
 • Er worden geen drankjes of snacks geserveerd;
 • Er moet een afstand van 1,5 meter tussen elke werkpost bewaard worden;
 • De dienstverlener neemt de gepaste hygiënemaatregelen om zijn handen, de gebruikte werkinstrumenten en zijn werkstation te desinfecteren tussen elke klant;
 • Het dragen van mond-neusbescherming is verplicht voor zowel het personeel als de klanten vanaf 12 jaar. Het masker van de klant mag alleen door de klant worden verwijderd voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling;
 • Handgel is verkrijgbaar bij de ingang en op verschillende plaatsen in de vestiging;

Fitnesscentra mogen opnieuw de deuren openen. Wellnesscentra (incl. sauna's), pretparken, binnenspeeltuinen, bioscopen en zwembaden  mogen opnieuw openen. Jacuzzi’s, stoomcabines en hammams mogen niet geopend zijn, behalve als hun gebruik privé is.

Sinds 28 mei is er opnieuw markt in Oostende, zowel op donderdag als zaterdag. Het is verplicht om een mondmasker te dragen op de markt. 

Telewerk wordt nog steeds aangeraden voor elke functie waar dit mogelijk is. Waar dit niet mogelijk is, moet de social distancing gegarandeerd worden.

Om veilig winkelen te kunnen garanderen is er een circulatieplan voor de Kapellestraat en de Adolf Buylstraat. Tweerichtingsverkeer is opnieuw toegelaten, maar rechts aanhouden is de regel. Op drukke momenten kan opnieuw éénrichtingsverkeer ingeroepen worden om de veiligheid te garanderen. Fietsen in de drukste winkelstraten is niet toegelaten, om de social distancing te verzekeren.We geven ook tips mee om veilig te shoppen

Handelaars met bijkomende vragen kunnen terecht bij het Economisch Huis Oostende via 059 24 23 00 (of permanentie op 0490 56 08 54). Handelaars kunnen eveneens terecht bij het Economisch Huis om een lokale steunmaatregel aan te vragen. 


Onderwijs, Kinderen & Opvang

Onderwijs

Het volledige onderwijs, het gewoon en buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs zijn op 1 september van start gegaan in pandemiefase geel. Dit betekent dat álle leerlingen zoveel mogelijk les volgen op school. Naar school gaan is immers belangrijk voor hun ontwikkeling en sociaal leven.

Bekijk hier alle info over de coronamaatregelen in het onderwijs

Kinderdagverblijven en gezinsopvang

Kinderdagverblijven en gezinsopvang zijn geopend. Alle kinderen zijn er opnieuw welkom.

Het is opnieuw mogelijk een afspraak te maken bij de loketten van de Kinder- en Gezinsopvang al wordt nog steeds de voorkeur gegeven om vragen telefonisch te behandelen: 059 70 64 99 of 0499 55 62 11 (Kinderopvang) en 059 25 89 35 (Gezinsopvang)

Bekijk hier meer informatie over de Buitenschoolse Kinderopvang

CAZ en KAZ

Ook de lessen in het Conservatorium aan Zee en de Kunstacademie aan Zee zijn hervat op 1 september. Inschrijven kan online via de website www.conservatoriumaanzee.be en  www.kunstacademieaanzee.be of op school. Maak hiervoor een afspraak via 059 70 70 08 voor het Conservatorium aan Zee of via 059 70 65 83 voor de Kunstacademie aan Zee. Inschrijven met een UiTPAS is enkel mogelijk op school zelf.

CLB en JAC

Vragen aan of gesprekken met een medewerker van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) kunnen per chat. Ze zijn ook bereikbaar via telefoon, e-mail of Skype. Gesprekken op het Centrum voor Leerlingenbegeleiding kunnen enkel na afspraak.

Jongeren en jongvolwassenen kunnen ook chatten, bellen of mailen met Jongeren AdviesCentrum (JAC)

De dienstverlening van Teleblok kan via chat en telefoon. Ook bij Awel kunnen kinderen en jongeren bellen, chatten of mailen met vragen of problemen terecht. Gratis en anoniem. Tele-Onthaal is telefonisch of via chat, 24 uur op 24 en 7 dagen per week bereikbaar.

Andere

Duin & Zee, fuifzaal Elysée en Polyvalente zaal 't Bosjoenk zijn voorlopig nog gesloten. Alle activiteiten werden ook geannuleerd.

De Speel-o-theek is opnieuw geopend op afspraak.

Klik hier voor alle info over de Speel-o-theek

Alle openbare speeltuinen zijn opnieuw open. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen spelen op de speeltuintjes maar moeten begeleid zijn door een volwassene. Om de risico's op besmetting zo klein mogelijk te houden, moeten die volwassenen steeds anderhalve meter afstand bewaren van andere volwassenen en vragen we hen om een mondmasker te dragen.
Klik hier voor meer info over de speeltuintjes


Vrije Tijd

Alle verplaatsingen binnen België zijn opnieuw toegelaten. Elk gezin mag nauwer contact hebben met vijf personen buiten het gezin. De bubbel van vijf moet uit dezelfde mensen bestaan. Kinderen onder de twaalf jaar worden niet meegerekend. Een uitstap of samenscholing in groep is mogelijk met tien mensen, maar dan moeten de afstandsregels gevolgd worden en is het sterk aangeraden om een mondmasker te dragen.

Handen wassen blijft belangrijk.

Voorlopig zijn er geen massa-evenementen.

Alle sporten zijn toegelaten, zowel binnen als buiten. Er wordt wel aangeraden om alle activiteiten indien mogelijk zo veel mogelijk buiten te laten plaatsvinden. Binnenruimtes moeten goed verlucht worden. De groepen mogen niet groter zijn dan 50. Kleedkamers en douches mogen opnieuw gebruikt worden.

Er mag in groep gesport worden:

 • Sportrainingen of -lessen mogen doorgaan in groepen van maximum 50 personen
 • Er moet steeds toezicht zijn van een trainer of verantwoordelijk persoon
 • De veiligheidsafstand van 1,5 meter wordt gerespecteerd
 • Gedeeld gebruik van sportmateriaal of vaste objecten is verboden, tenzij het mogelijk is om deze na elk individueel contact te ontsmetten.

Wat betreft het publiek dat naar een sportwedstrijd komt kijken, geldt een maximum aantal toeschouwers:

 • 100 indien de wedstrijd binnen plaatsvindt;
 • 200 indien de wedstrijd buiten plaatsvindt.

De openbare sportterreinen, zoals onze voetbal- en basketveldjes, zijn geopend voor jongeren uit de buurt, sporters, sportclubs en –verenigingen. 

Indoor skatepark De Veiling is opnieuw open! Je moet wel op voorhand inschrijven.

Lees hier alle info over Skatepark De Veiling

De overdekte sportinfrastructuur van Stad Oostende (Mr. V-Arena, sporthallen) zijn opnieuw open voor trainingen en competities (groepen van max. 20 personen). Let wel, een afspraak maken is verplicht en kan bij de dienst Sport: sport@oostende.be of T 059 56 10 60. Neem contact op met je sportclub voor meer info!

Het zwembad is opnieuw open.

 • Het binnenbad wordt dagelijks opengesteld voor baantjeszwemmers van 9.00 tot 17.00 uur. Er kunnen maximum 100 mensen tegelijk in het zwembad.
 • Er wordt niet gewerkt met een reservatiesysteem. Bezoekers krijgen bij het binnenkomen van het zwembad wel een gekleurd polsbandje, om zo het tijdsslot te bewaken.

Lees hier alle info over het zwembad

In september zijn honden enkel toegelaten op het strand voor 10.00 uur 's morgens en na 18.30 uur 's avonds. Vanaf 1 oktober geldt de winterregeling en zijn honden opnieuw de klok rond welkom op het strand. Bekijk hier meer informatie over honden in Oostende

De organisatie Floc Rescue zorgt voor een oplossing als je getroffen bent door het coronavirus en niet zelf meer voor je huisdier kan zorgen. Mensen die een beperkt sociaal netwerk hebben en geen opvang kunnen inschakelen, kunnen hiervan gebruik maken.
Klik hier voor meer info

Culturele activiteiten kunnen opnieuw plaatsvinden. Een publiek is toegelaten, op voorwaarde dat er aan de afstandsregels voldaan wordt:

 • max. 100 personen binnen;
 • max. 200 personen buiten.

Mondmaskers zijn verplicht in alle theaters, bioscopen en musea.

De balie van het UiTloket in CC De Grote Post is van maandag tot vrijdag open van 10.00 uur tot 18.00 uur en op zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur.

Ook de balie van Toerisme Oostende is open met aandacht voor de veiligheid van de bezoekers. Toerisme Oostende is ook bereikbaar op 059 70 11 99 en info@visitoostende.be of via chat.

Cultuurcentrum De Grote Post start vanaf september opnieuw met voorstellingen. Tickethouders werden per e-mail verwittigd. Meer info op www.degrotepost.be

De bibliotheek is opnieuw geopend. 
Klik hier voor meer info over de bibliotheek

Alle musea mogen opnieuw openen, maar reserveren is verplicht. Bekijk dus steeds eerst de website van het museum waar je naartoe wil. 


Containerpark & Afval

De twee containerparken van Stad Oostende (Zandvoorde & Vuurtorenwijk) zijn opnieuw geopend volgens de normale openingsuren, maar met enkele maatregelen.

Lees hier meer info over de tijdelijke voorwaarden van de containerparken.

De compostpaviljoenen zijn opnieuw open. Ook de compostophaling werd opnieuw opgestart. Groen- en afvalophaling (huisvuil en pmd) blijft gewoon doorgaan. 


Evenementen en ceremoniën

Massa-evenementen zijn momenteel nog verboden. Kleinere evenementen zijn toegelaten. Voor alle evenementen geldt een capaciteitslimiet van:

 • 100 personen binnen;
 • 200 personen buiten.

Burgerlijke huwelijken kunnen plaatsvinden in het Stadhuis in het bijzijn van maximum 30 personen. Koppels die hun huwelijk annuleren, krijgen het geld dat ze betaald hebben, terug. Wie dat wenst, kan een link krijgen waarop mensen het burgerlijk huwelijk van thuis uit kunnen bijwonen. Bij de receptie kunnen maximum 10 personen aanwezig zijn.
Klik hier voor meer info.

Wat uitvaarten en begrafenissen betreft: deze mogen bijgewoond worden door maximaal 100 personen. Daarbij moet een afstand van anderhalve meter tussen alle aanwezigen gegarandeerd zijn, en mag het lichaam van de overledene niet worden blootgesteld.

Religieuze diensten mogen hervat worden met maximaal 200 aanwezigen (op voorwaarde dat de sociale afstand gegarandeerd wordt). 

Mondmaskers zijn verplicht in alle gebedshuizen.


Mobiliteit & Reizen

Het openbaar vervoer is nog steeds actief maar het gebruik ervan moeten worden beperkt tot essentiële verplaatsingen. Als je het openbaar vervoer gebruikt om te pendelen, pas dan zo veel mogelijk jouw werkuren aan om de spits te vermijden. Het gebruik van een mondmasker in het openbaar vervoer is verplicht voor alle reizigers ouder dan 12 jaar. Dit zowel op de trein, tram of bus als in het station, op de perrons en aan de haltes.

De bussen en trams van De Lijn rijden weer volgens de normale dienstregeling. Hou rekening met de maatregelen van De Lijn.

Taxibedrijven en alternatieve taxidiensten blijven actief maar er wordt aangeraden het aantal passagiers te beperken. Het dragen van een mondmasker is verplicht voor chauffeur en passagiers. 

Het veer vaart opnieuw. Ook hier geldt een aantal maatregelen:

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht van zodra je de loopbrug betreedt.
 • De veerdienst mag enkel gebruikt worden voor essentiële verplaatsingen zoals gedefinieerd door de Nationale Veiligheidsraad. Strikt toeristische activiteiten zijn nog altijd verboden. De burger wordt gevraagd om het openbaar vervoer te vermijden indien men een alternatief heeft.

Voorlopig bestaan er geen beperkende maatregelen voor luchthavens. Passagiers dienen de social distancing maatregelen in acht te nemen en toe te passen. Het dragen van een mondmasker is er verplicht vanaf 12 jaar.

Cruiseschepen en -boten mogen hun passagiers niet ontschepen, maar kunnen wel bevoorraad worden. 

Binnen België mag iedereen zich vrij verplaatsen. Alle info over reizen naar het buitenland vind je op de pagina van de FOD Buitenlandse Zaken.

De Stedelijke Fietsuitleendienst ter hoogte van de parking bij het Maria-Hendrikapark (Iependreef) is gesloten.