Overzicht maatregelen Stad Oostende

(ENG / FR / meertalige info: AR, PL, DE, RU,... / filmpjes in andere talen, doventaal en eenvoudige taal)

Stadhuis, centrale campus Edith Cavellstraat en Lokale Politie

Bel het gratis nummer 0800 1 8400 (voor algemene info)

De dienstverlening van het stadhuis en de centrale campus Edith Cavellstraat blijven enkel toegankelijk op afspraak. Afspraken voor de dienst Burgerzaken en De Wegwijzer, kunnen terug online worden gemaakt.

Klik hier voor meer info over de aangepaste dienstverlening in het stadhuis en de centrale campus

De gemeenteraad en commissies gaan door zoals gebruikelijk, maar via videoconferentie. De gemeenteraad blijft zoals gebruikelijk te volgen via livestreaming op www.oostende.be/gemeenteraad.

De wijkkantoren van de lokale politie Oostende zijn voorlopig nog gesloten. Dringende zaken op wijkniveau kun je telefonisch bespreken via 059 70 11 11.


Zorg, Gezondheid & Welzijn

Aangepaste dienstverlening in de centrale campus

 • De opnamestop voor de verhuur van assistentiewoningen is opgeheven. Het is vanaf deze week weer mogelijk om assistentiewoningen te (ver)huren. Kandidaat-huurders voor de Zeeparel of ‘t Staketsel kunnen contact opnemen met de woonassistent via thuiszorg@oostende.be of op nummer 059 59 13 60
 • Het centrum voor dagzorg Clemence Wante en het dagcentrum voor complementaire zorg De Kust starten na een lange sluitingsperiode hun werking opnieuw op vanaf 8 juni. Om onder andere het opvolgen van de maatregelen rond social distancing te garanderen, zal er op halve capaciteit gestart worden.
 • Vanaf 3 juni wordt bezoek toegelaten in WZC De Boarebreker. Dit gebeurt met inachtneming van strikte voorzorgsmaatregelen en in afspraak met het WZC zelf. In WZC A. Lacourt werd het bezoek reeds vorige week opgestart. Ook hier gelden maatregelen en dienen bezoekers vooraf een afspraak te maken.

Ziekenhuizen (AZ Damiaan & Campus Serruy AZ Sint-Jan): er geldt momenteel een bezoekbeperking waarbij elk bezoek op afspraak is. Zie hiervoor de websites van de ziekenhuizen: www.azdamiaan.be/nl/ en www.azsintjan.be/

Symptomen van het coronavirus? Kom niet zomaar naar de spoeddienst, huisartsenpraktijk of apotheek! Bel eerst naar je huisarts of de huisartsenwachtdienst. (059 70 97 98).

Indien een huisarts op basis van een (telefonische) consultatie besmetting met het coronavirus vermoedt, zal hij doorverwijzen naar het coronatestcentrum in ontmoetingscentrum De Blomme. Let wel: je kan enkel naar dit testcentrum komen mits duidelijke symptomen én na doorverwijzing door een huisarts.Bekijk hier meer informatie. 

Alle ontmoetingscentra van Stad Oostende blijven voorlopig gesloten. Voor wie geen andere oplossing heeft, wordt maaltijdbedeling aan huis voorzien.

Voor mensen met een beperkt sociaal netwerk richtte de Stad een Sociale Noodlijn op, bereikbaar via het gratis nummer 0800 1 8400. Je kan er onder andere terecht met vragen zoals de nood aan boodschappen en maaltijden aan huis, bezorgdheden of gewoon voor een babbel. Voor hulpvragen via email kunnen mensen ook terecht bij onthaal@oostende.be. Doven en mensen met gehoorproblemen kunnen hiervoor gebruik maken van het e-mailadres onthaalwelzijn@oostende.be

Ontdek hier meer info over de Sociale Noodlijn

Waar naartoe met psychische moeilijkheden? Bekijk hier alle mogelijkheden (alle instanties blijven telefonisch of per mail bereikbaar)

Het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC) blijft geopend maar vraagt om enkel bij dringende gevallen aan te bellen. Op zaterdag sluit het tijdelijk de deuren.

Het Wijkkantoor Vuurtoren (E. Hammanstraat) is voorlopig gesloten. Cliënten worden gevraagd om rechtstreeks contact op te nemen met hun maatschappelijk werker of te bellen naar het nummer van het kantoor: 059 59 15 16.

Intake, TGZ, de daklozenwerking, het loket AWW en het energieloket werken op afspraak.

De sociale kruidenier Antenne zal voortaan enkel op afspraak te bezoeken zijn. Indien je een afspraak wenst, kan je bellen op het nummer 059 59 11 99. Op deze manier willen we de sociale afstand garanderen.

De vaste zitdagen van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) van dinsdagmiddag en donderdagochtend worden voorlopig opgeschort. Het Sociaal Verhuurkantoor blijft telefonisch bereikbaar via het algemeen nummer 059 43 37 78 of via mail op info@svkbredeneoostende.be. Huisbezoeken worden beperkt tot een minimum. Enkel voor dringende interventies (bv. elektriciteitspanne, defecte verwarming,...) wordt er nog ter plaatse gegaan. Voor dringende zaken kan er telefonisch een afspraak worden vastgelegd.

De voedselbedeling bij Colsol in de Blauwkasteelstraat 106 gebeurt op maandag en donderdag, telkens vanaf 10.30 uur tot zolang de voorraad strekt. Mensen worden om beurt binnen gelaten, maximum vier afnemers tegelijk.

Huis Kooy

 • Meldpunt Senioren in Nood: bereikbaar via 059 59 13 50
 • Thuiszorg: enkel telefonisch bereikbaar via 059 59 13 60 of thuiszorg@oostende.be
 • Onthaal Welzijn: enkel telefonisch bereikbaar 059 59 21 21 of via mail onthaal.oostende@cawnoordwestvlaanderen.be
 • DOP: enkel telefonisch bereikbaar 0490 44 34 04 en via info@dop-wvl.be
 • Huurdersbond: geen zitdagen, enkel bereikbaar via mail info@huurdersbondwestvlaanderen.be of telefonisch 059 59 20 34 of 050 33 77 15
 • Vlaams Woningfonds: enkel telefonisch bereikbaar via 051 43 19 45
 • Commissie Juridische Bijstand: Telefonisch bereikbaar op maandag,woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en op dinsdag van 16.00 tot 18.00 uur op het nummer 050 64 23 76. 
 • Pro Deo aanvragen:kan rechtsreeks via email: bjb@baliewestvlaanderen.be
 • Braillelia: enkele telefonisch bereikbaar 059 59 20 01.

Huis Deweert (Huis van het Kind Edith) - Edith Cavellstraat

 • Kind en Gezin: Het consultatiebureau en de permanentie Kind&Gezin zijn gesloten, maar vanaf 1 april is Kind en Gezin opnieuw gestart met zijn vaccinatieprogramma bij jonge kinderen. Wie vragen heeft kan terecht op www.kindengezin.be of 078 15 01 00.
 • Inloopteam: De activiteiten (moedergroepen + spel- en ontmoeting) worden geannuleerd. Individuele gesprekken kunnen op afspraak. Afspraken via 059 59 20 06.
 • Het Ruilhoekje en De Pamperbank sluiten de deuren, behalve voor dringende vragen. Afspraken ia 059 59 20 06.
 • Onthaal Huis van het Kind Edith kan enkel nog telefonisch bereikt worden via 059 59 20 06 of huisvanhetkind@oostende.be.
 • Pleegzorg Vlaanderen: telefonisch bereikbaar via het gratis nummer 0800 30 181 of voor Pleegzorg West-Vlaanderen 051 20 02 22 of via e-mail info@pleegzorgvlaanderen.be
 • Familiehulp vzw - kraamzorg: De zitdagen gaan niet door. Telefonisch bereikbaar via 059 33 91 66 of kijk op www.familiehulp.be.
 • Gezinsbond Oostende: De zitdagen op donderdagavond (17.00-19.00 uur) gaan niet door. Je kan ook contact opnemen met de voorzitter: Marc Decloedt - marc.decloedt@telenet.be - 059 70 13 62 - 0479 44 86 24
 • Loket Kinderopvang: Aanvragen voor kinderopvang kunnen enkel nog telefonisch gebeuren via: 0499 55 62 11.
 • Zitdagen Groeipakket: geannuleerd, maar vragen kunnen doorgestuurd worden naar huisvanhetkind@oostende.be (vermeld zeker naam, rijksregisternummer, telefoonnummer en vraag).

Partners:

 • Huis van het Kind Louisa: terug open op dinsdag en donderdag van 9.00 - 17.00 uur. 
 • Arktos (waaronder Local Central): alle activiteiten zijn geschrapt
 • CKG Kapoentje: de werking gaat gewoon door met enkele aanpassingen. Bereikbaar op 059 25 53 00 voor verdere informatie.
 • De Katrol: De ankerfiguren voor de gezinnen zijn telefonisch bereikbaar via 0472 70 52 21, stoepbezoeken en bezoeken met digitale ondersteuning zijn mogelijk. 
 • Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen: alle activiteiten (waaronder ook de Familiesalons) worden geannuleerd.De opbouwwerkers blijven telefonisch bereikbaar en voeren wandelgesprekken in de wijken.
 • CLB GO! Oostende: bereikbaar via mail info@clbgo-oostende of via telefoon 059 70 21 00. Alle contactmomenten die niet uitgesteld kunnen worden omwille van hoogdringendheid kunnen na telefonisch overleg en op afspraak doorgaan in het centrum.
 • Vrij CLB De Havens is elke werkdag geopend. Op dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.30 uur. Op maandag tot van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.30 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. De dienst is ook telefonisch bereikbaar via T 059 50 68 01.
 • Wijkwerkers van Perspectief blijven beschikbaar en inzetbaar voor essentiële taken en noden. Ook belangrijke ondersteuning voor alleenstaanden. Uiteraard moeten de strenge voorzorgsmaatregelen n.a.v. de coronacrisis gevolgd worden. Meer informatie op www.perspectiefwerkt.be Contact via 059 43 37 99 of info@perspectiefwerkt.be
 • Vzw Solentra heeft een helpdesk waar vluchtelingen in hun eigen taal terecht kunnen, die bemand is door psychologen. Voorlopig gaat het om Arabisch, Farsi en Dari. Wie wil kan telefonisch of via WhatsApp terecht op het gratis nummer 0800-35247
 • Het jongerenaanbod van het CAW/ het JAC is digitaal open. Chatten, mailen of bellen alle info op www.jac.be

Horeca & Handel

De horeca is grotendeels opnieuw open. Het sluitingsuur ligt op 1 uur ’s nachts, ook nachtwinkels mogen tot dan open blijven. Er gelden wel veiligheidsregels, zoals sociale afstand en de verplichting van een mondmasker voor obers. Omdat er door de sociale afstand minder mensen een plaatsje kunnen krijgen, voorzien heel wat zaken extra mogelijkheden voor take-away. Horecazaken kunnen bovendien een tijdelijke uitbreiding van hun terras aanvragen bij de Stad.

De heropening van nachtclubs is niet toegelaten t.e.m. eind augustus. Speelhallen zoals casino’s kunnen pas op 1 juli terug open.

Alle winkels, ondernemingen die diensten aanbieden aan consumenten en contactberoepen mogen openen voor het publiek. Het aantal klanten in de winkel is beperkt tot 1 persoon per 10 vierkante meter

Voor de klanten geldt:

 • Er wordt individueel gewinkeld. Een uitzondering wordt gemaakt voor een volwassene die minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding vergezelt;
 • Er mag gewinkeld worden gedurende een periode van maximaal 30 minuten per winkel;
 • Het is sterk aanbevolen om neus-en mondbescherming te dragen.
 • Het is bovendien aangeraden om zich naar winkels te begeven in een gemeente of stad die zich in de buurt van uw huis of werkplek bevinden. Het is aanbevolen voorrang te geven aan ouderen, mensen met een beperkte mobiliteit en aan zorgpersoneel.

Voor contactberoepen (massagesalons, kappers, schoonheidsspecialisten, pedicure, nagelsalons, tatoeage- en piercingsalons) geldt:

 • 1 klant per 10m², met uitzondering van winkels met een oppervlakte kleiner dan 20m². Voor deze zaken is het wel mogelijk om 2 klanten te ontvangen mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is; kappers mogen een scheidingswand tussen twee zitplaatsen voorzien om meerdere klanten te kunnen ontvangen.
 • De ontvangst mag enkel op afspraak plaatsvinden voor de duur die strikt noodzakelijk is;
 • Klanten wachten buiten de vestiging en mogen de wachtruimtes niet gebruiken.
 • De toiletten (tenzij in geval van nood) zijn voor klanten niet toegankelijk;
 • Er worden geen drankjes of snacks geserveerd;
 • Er moet een afstand van 1,5 meter tussen elke werkpost bewaard worden;
 • De dienstverlener neemt de gepaste hygiënemaatregelen om zijn handen, de gebruikte werkinstrumenten en zijn werkstation te desinfecteren tussen elke klant;
 • Het dragen van mond-neusbescherming is verplicht voor zowel het personeel als de klanten vanaf 12 jaar. Het masker van de klant mag alleen door de klant worden verwijderd voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling;
 • Handgel is verkrijgbaar bij de ingang en op verschillende plaatsen in de vestiging;

Fitnesscentra mogen opnieuw de deuren openen. Wellnesscentra (incl. sauna's), pretparken, binnenspeeltuinen, bioscopen en zwembaden  mogen opnieuw openen vanaf 1 juli.

Sinds 28 mei is er opnieuw markt in Oostende, zowel op donderdag als zaterdag.
Lees hier meer over het heropenen van de markt.

Telewerk wordt nog steeds aangeraden voor elke functie waar dit mogelijk is. Waar dit niet mogelijk is, moet de social distancing gegarandeerd worden.

Om veilig winkelen te kunnen garanderen is er een circulatieplan voor de Kapellestraat en de Adolf Buylstraat. Tweerichtingsverkeer is opnieuw toegelaten, maar rechts aanhouden is de regel. Op drukke momenten kan opnieuw éénrichtingsverkeer ingeroepen worden om de veiligheid te garanderen. Fietsen in de drukste winkelstraten is niet toegelaten, om de social distancing te verzekeren.We geven ook tips mee om veilig te shoppen

Handelaars met bijkomende vragen kunnen terecht bij het Economisch Huis Oostende via 059 24 23 00 (of permanentie op 0490 56 08 54). Handelaars kunnen eveneens terecht bij het Economisch Huis om een lokale steunmaatregel aan te vragen. 

Lees hier meer onder de lokale steunmaatregel voor handelaars


Onderwijs, Kinderen & Opvang

Het kleuteronderwijs is sinds 2 juni voltijds opgestart. De klasgroep is de contactbubbel, ook al telt die meer dan 20 kleuters. Ook de social distancing vervalt. Handhygiëne toepassen blijft de norm. Mondmaskers voor personeelsleden zijn alleen verplicht bij contact met andere volwassenen (collega’s, ouders …). Ook peutertjes die dit jaar instappen, kunnen starten.

De leerjaren van het lager onderwijs hebben de lessen op school hervat sinds 5 juni voor maximaal vier dagen per week. De leerlingen krijgen les in een vast klaslokaal en in vaste groepen van maximaal 20 leerlingen. Op de speelplaats spelen de leerlingen per contactbubbel. De social distancing geldt enkel in de klas en niet op de speelplaats. Grondig de handen wassen na het spelen blijft essentieel. Personeelsleden dragen verplicht een mondmasker als ze zich tussen de leerlingen lager onderwijs door bewegen en bij elk contact met volwassenen.

In het secundair onderwijs konden de laatstejaarsleerlingen al deels herstarten vanaf 15 mei. Dat blijft zo. Sinds 2 juni kunnen ook de leerlingen van het tweede en vierde jaar secundair maximaal twee volle of vier halve dagen per week naar school. Leerlingen van het eerste, derde en vijfde jaar secundair onderwijs worden minstens 1 dag op school uitgenodigd om samen het schooljaar te kunnen afsluiten. Diezelfde regeling geldt voor leerlingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Social distancing blijft van kracht, in de klas en daarbuiten. Het principe van contactbubbels blijft onveranderd. De leerlingen krijgen in een vast klaslokaal en in vaste groepen van maximaal 14 leerlingen les. Zowel personeelsleden als leerlingen dragen verplicht een mondmasker. Regelmatig handen wassen blijft ook hier essentieel.

Het buitengewoon basis- en secundair onderwijs kan verder heropstarten volgens dezelfde principes zoals hierboven beschreven voor het secundair onderwijs.

De beslissingen gelden tot einde schooljaar - onder voorbehoud van een heropflakkering van de epidemie. In scholen die voor een maximumscenario kiezen vervalt de verplichting om noodopvang te organiseren net zoals het aanloopleren/preteaching.

Kinderdagverblijven en gezinsopvang zijn geopend. Alle kinderen zijn er opnieuw welkom.

De loketten van de Kinder- en Gezinsopvang werken met een aangepaste dienstverlening. Alle gemaakte afspraken worden uitgesteld of indien mogelijk telefonisch behandeld. Hiervoor word je zelf opgebeld. Met nieuwe vragen over kinder- en gezinsopvang kun je bellen naar 059 70 64 99 of 0499 55 62 11 (Kinderopvang) en 059 25 89 35 (Gezinsopvang)

Bekijk hier meer informatie over de Buitenschoolse Kinderopvang

Het Conservatorium aan Zee en de Kunstacademie aan Zee kunnen vanaf 8 juni geleidelijk opnieuw leerlingen te ontvangen. Het is sinds kort ook weer mogelijk om je in te schrijven voor het Conservatorium aan Zee. Alle info vind je op: www.conservatoriumaanzee.be. Het is ook mogelijk om op school in te schrijven. Maak hiervoor een afspraak via 059 70 70 08. Inschrijven met een UiTPAS is enkel mogelijk op school. Bij de Kunstacademie aan Zee is inschrijven voor het nieuwe schooljaar is in eerste instantie alleen mogelijk voor de huidige leerlingen. Vanaf 8 juni wordt gekeken om ook nieuwe leerlingen, al dan niet via UiTPAS, in te schrijven. Vanaf die datum zou KAZ ook opnieuw de deuren openen. Alle actuele informatie vind je op www.kunstacademieaanzee.be

Duin & Zee, fuifzaal Elysée en Polyvalente zaal 't Bosjoenk zijn voorlopig nog gesloten. Alle activiteiten werden ook geannuleerd.

De Speel-o-theek is opnieuw geopend op afspraak.Klik hier voor alle info over de Speel-o-theek

De Wegwijzer is opnieuw geopend op afspraak. Je kan een afspraak maken om onderwijscheques voor het nieuwe schooljaar en een UiTPAS aan kansentarief aan te kopen. Maak je afspraak via T 0800 1 8400 of www.oostende.be/afspraak

Alle openbare speeltuinen zijn opnieuw open. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen spelen op de speeltuintjes maar moeten begeleid zijn door een volwassene. Om de risico's op besmetting zo klein mogelijk te houden, moeten die volwassenen steeds anderhalve meter afstand bewaren van andere volwassenen en vragen we hen om een mondmasker te dragen.
Klik hier voor meer info

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft het CLB-chatteam tijdelijk uitgebreid. Ze zijn bereikbaar via telefoon, e-mail of Skype.

Jongeren en jongvolwassenen kunnen ook chatten, bellen of mailen met Jongeren AdviesCentrum (JAC)

Teleblok opent uitzonderlijk zijn dienstverlening via chat en telefoon. Ook bij Awel kunnen kinderen en jongeren bellen, chatten of mailen met vragen of problemen terecht. Gratis en anoniem. Tele-Onthaal is telefonisch of via chat, 24 uur op 24 en 7 dagen per week bereikbaar.


Vrije Tijd

Alle verplaatsingen binnen België zijn opnieuw toegelaten. Vanaf maandag 8 juni mag de ‘bubbel’ uitgebreid worden naar tien mensen. Elk individu mag nauwer contact hebben met 10 personen per week. Groepen mogen niet groter zijn dan tien personen, kinderen inbegrepen. Handen wassen blijft belangrijk.

Tot eind augustus zijn er geen massa-evenementen.

Alle sporten zijn toegelaten, zowel binnen als buiten. Er wordt wel aangeraden om alle activiteiten indien mogelijk zo veel mogelijk buiten te laten plaatsvinden. Binnenruimtes moeten goed verlucht worden. Contactsporten zoals voetbal, basketbal, judo of worstelen moeten zich beperken tot contactloze training. De groepen mogen niet groter zijn dan 20. Kleedkamers en douches blijven gesloten, net zoals zwembaden en wellnesscentra. Deze openen opnieuw vanaf 1 juli. Vanaf 1 juli wordt het maximum aantal aanwezigen opgetrokken naar 50 personen en wordt er ook zittend publiek toegelaten.

Er mag in groep gesport worden:

 • Sportrainingen of -lessen mogen doorgaan in groepen van maximum 20 personen
 • Er moet steeds toezicht zijn van een trainer of verantwoordelijk persoon
 • Enkel niet-contactsporten zijn toegelaten
 • De veiligheidsafstand van 1,5 meter wordt gerespecteerd
 • Gedeeld gebruik van sportmateriaal of vaste objecten is verboden, tenzij het mogelijk is om deze na elk individueel contact te ontsmetten.

De openbare sportterreinen, zoals onze voetbal- en basketveldjes, zijn geopend voor jongeren uit de buurt, sporters, sportclubs en –verenigingen. Skatepark De Velodroom is geopend, maar een afspraak maken is verplicht.Lees hier alle info over Skatepark De Velodroom

Ook indoor skatepark De Veiling is vanaf 12 juni opnieuw open! Ook hier moet je op voorhand inschrijven.

Lees hier alle info over Skatepark De Veiling

De overdekte sportinfrastructuur van Stad Oostende (Mr. V-Arena, sporthallen) zijn opnieuw open voor trainingen en competities (groepen van max. 20 personen). Let wel, een afspraak maken is verplicht en kan bij de dienst Sport: sport@oostende.be of T 059 56 10 60. Neem contact op met je sportclub voor meer info!

Het zwembad blijft voorlopig gesloten.

Voor honden op het strand geldt de zomerregeling. Tijdens de maanden juni en september zijn honden enkel toegelaten voor 10.00 uur 's morgens en na 18.30 uur 's avonds. Tijdens de maanden juli en augustus zijn honden enkel toegelaten voor 10.00 uur 's morgens en 20.00 uur 's avonds. Bekijk hier meer informatie. 

Iedereen mag opnieuw volop van het strand genieten, mits het naleven van de coronamaatregelen. Het grootste deel van het strand zal steeds vrij toegankelijk zijn. Op erg drukke dagen is het mogelijk dat er voor de drie drukste stranden (Klein Strand, Groeistrand en Groot Strand tot aan de Venetiaanse Gaanderijen) vooraf gratis aangemeld moet worden.

Lees hier alles over het Zomer 2020 totaalplan

De organisatie Floc Rescue zorgt voor een oplossing als je getroffen bent door het coronavirus en niet zelf meer voor je huisdier kan zorgen. Mensen die een beperkt sociaal netwerk hebben en geen opvang kunnen inschakelen, kunnen hiervan gebruik maken.
Klik hier voor meer info

Culturele activiteiten zonder publiek kunnen opnieuw plaatsvinden. Voor culturele activiteiten met publiek (bijvoorbeeld bioscopen of theaters) is het wachten tot 1 juli. Dan worden er maximaal 200 mensen toegelaten, op voorwaarde dat er aan de afstandsregels voldaan wordt. 

Vanaf 1 juli is de balie van het UiTloket in CC De Grote Post elke dag open van 10.00 uur tot 18.00 uur (ook op zaterdag, zon- en feestdagen) n.a.v. www.zomerino.be.

Ook de balie van Toerisme Oostende is open met aandacht voor de veiligheid van de bezoekers. Toerisme Oostende is ook bereikbaar op 059 70 11 99 en info@visitoostende.be of via chat.

Cultuurcentrum De Grote Post heeft alle voorstellingen verplaatst tot en met eind juni. Tickethouders werden per e-mail verwittigd. Meer info op www.degrotepost.be

Kursaal Oostende is gesloten. 

De bibliotheek is sinds 2 juni opnieuw geopend. 
Klik hier voor meer info over de bibliotheek

Alle musea mogen opnieuw openen, maar reserveren is verplicht. Bekijk dus steeds eerst de website van het museum waar je naartoe wil. Voor de Mercator en de Amandine is het nog even wachten. De structuur van zowel de Mercator en de Amandine laten jammer genoeg niet toe de opgelegde richtlijnen te volgen waardoor een coronaveilig bezoek voorlopig niet mogelijk is. 


Containerpark & Afval

De twee containerparken van Stad Oostende (Zandvoorde & Vuurtorenwijk) zijn opnieuw geopend volgens de normale openingsuren, maar met enkele maatregelen.

Lees hier meer info over de tijdelijke voorwaarden van de containerparken.

De compostpaviljoenen zijn opnieuw open. Ook de compostophaling werd opnieuw opgestart. 

Groen- en afvalophaling (huisvuil en pmd) blijft gewoon doorgaan. Breng je identiteitskaart mee naar de wekelijkse groenophaling. 

De ophaling van textiel aan huis werd opgeschort tot september. 


Evenementen en ceremoniën

Alle evenementen en bijeenkomsten, zowel indoor als outdoor, zijn verboden tot en met eind juni. Massa-evenementen zijn verboden tot en met eind augustus. Kermissen en dorpsfeesten blijven verboden tot 1 augustus. 

Alle ceremoniële evenementen en plechtigheden georganiseerd door Stad Oostende worden geannuleerd tot en met 30 juni. Ook huwelijksjubilea met bezoek bij mensen thuis worden uitgesteld.

Burgerlijke huwelijken kunnen wel doorgaan, maar wordt er nadien geen receptie voorzien. Huwelijken kunnen plaatsvinden in het bijzijn van maximum 30 personen. Koppels die hun huwelijk annuleren, krijgen het geld dat ze betaald hebben, terug. Wie dat wenst, kan een link krijgen waarop mensen het burgerlijk huwelijk van thuis uit kunnen bijwonen.
Klik hier voor meer info.

Wat uitvaarten en begrafenissen betreft: ook deze mogen bijgewoond worden door maximaal honderd personen. Daarbij moet een afstand van anderhalve meter tussen alle aanwezigen gegarandeerd zijn, en mag het lichaam van de overledene niet worden blootgesteld.

Religieuze diensten mogen hervat worden met maximaal 100 aanwezigen. Vanaf 1 juli wordt dat uitgebreid naar 200 personen. 


Mobiliteit & Reizen

Het openbaar vervoer is nog steeds actief maar het gebruik ervan moeten worden beperkt tot essentiële verplaatsingen. Indien het openbaar vervoer gebruikt wordt om te pendelen, gelieve uw werkuren zo veel mogelijk aan te passen om de spits te vermijden.

Het gebruik van een mondmasker in het openbaar vervoer is verplicht voor alle reizigers ouder dan 12 jaar. Dit zowel op de trein, tram of bus als in het station, op de perrons en aan de haltes.

De bussen en trams van De Lijn rijden weer volgens de normale dienstregeling. De Lijn roept op om je aan volgende maatregelen te houden:

 • hou voldoende afstand
 • was regelmatig je handen met water en zeep
 • nies of hoest in een zakdoekje of je elleboog
 • blijf thuis als je ziek bent
 • stap achteraan op
 • koop je vervoerbewijs vooraf
 • vermijd de spitsuren
 • een mondmasker dragen verplicht voor alle reizigers ouder dan 12 jaar 

Taxibedrijven en alternatieve taxidiensten blijven actief maar er wordt aangeraden het aantal passagiers te beperken. Een mondmasker dragen is aangeraden.

Het veer vaart opnieuw. Ook hier geldt een aantal maatregelen:

 • Maximum 11 passagiers, waarvan maximum 4 fietsen, worden per overvaart toegelaten
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht van zodra de loopbrug betreden wordt
 • De veerdienst mag enkel gebruikt worden voor essentiële verplaatsingen zoals gedefinieerd door de Nationale Veiligheidsraad. Strikt toeristische activiteiten zijn nog altijd verboden. De burger wordt gevraagd om het openbaar vervoer te vermijden indien men een alternatief heeft.
  Klik hier voor meer info

Voorlopig bestaan er geen beperkende maatregelen voor luchthavens. Passagiers dienen de social distancing maatregelen in acht te nemen en toe te passen. Het dragen van een mondmasker is er verplicht vanaf 12 jaar.

Cruiseschepen en -boten mogen hun passagiers niet ontschepen, maar kunnen wel bevoorraad worden. 

Vanaf 8 juni is het opnieuw toegelaten om uitstapjes in België te maken voor een of meerdere dagen. Vanaf 15 juni gaan de grenzen opnieuw open voor wie reist binnen de Europese Unie, inclusief het Verenigd Koninkrijk en de vier Schengen-landen (Noorwegen, Zwitserland, Ijsland en Liechtenstein. Let wel, de landen zelf kunnen nog beslissen of je binnen mag of niet. 

Tot en met 14 juni mag vanuit België enkel naar een buurland om:

 • op bezoek te gaan bij familie, mits de maatregelen in acht worden genomen die in het buurland van kracht zijn. Hou bovendien rekening met de beperking op de contactbubbels van max. 10 personen.
 • te winkelen, eveneens mits het in acht nemen van de maatregelen die in het buurland van kracht zijn.

Ook vanuit de buurlanden mogen mensen naar België komen om op bezoek te gaan bij familie en om te winkelen.De Stedelijke Fietsuitleendienst ter hoogte van de parking bij het Maria-Hendrikapark (Iependreef) is gesloten.

Grensarbeiders in een cruciale sector kunnen een vignet aanvragen waarmee ze vlot de grens over kunnen. Bekijk hier meer informatie. 

Er is nu ook een certificaat beschikbaar voor mensen die iemand gaan ophalen in het buitenland of mensen uit het buitenland die iemand in België komen ophalen. Het is een verklaring op eer.

Certificaat Nederlands.docx23 Kb(docx)

Certificaat Engels.docx23,1 Kb(docx)

Certificaat Frans.docx22,1 Kb(docx)