Overzicht maatregelen Stad Oostende

(ENG / FR / meertalige info: AR, PL, DE, RU,... / filmpjes in andere talen, Vlaamse Gebarentaal en eenvoudige taal)

Algemeen

In Oostende is het dragen van een mondmasker verplicht in alle openbare gebouwen, op de markt, in de recyclageparken, in gebedshuizen en op begraafplaatsen.

Mondmaskers in het stadscentrum en op de zeedijk zijn verplicht bij drukte, wanneer mensen onvoldoende afstand kunnen houden  van elkaar (minder dan 1,5 meter). Dit is een nationale maatregel en deze geldt dus overal in Oostende.

Een mondmasker is niet verplicht bij verplaatsingen met de auto, moto(r), fiets of step en ook niet als je intensief sport. Als je iets aan het eten of aan het drinken bent, hoef je geen mondmasker te dragen. Uiteraard moet je dan wel de nodige afstand houden van andere mensen.

Klik hier voor alle info over het dragen van een mondmasker


Diensten Stad Oostende en Lokale Politie

Bel het gratis nummer 0800 1 8400 (voor algemene info)

Dienstverlening

De dienstverlening van het stadhuis (Vindictivelaan) en de OCMW-campus (Edith Cavellstraat) blijven enkel toegankelijk op afspraak. Afspraken voor de dienst Burgerzaken en De Wegwijzer, kunnen terug online worden gemaakt.

Aan de inkom van het Stadhuis langs de Vindictivelaan werd een nieuwe snelbalie ingericht. Daar kan elke Oostendenaar terecht voor snelle handelingen waarvoor een afspraak maken niet meer nodig is, zoals afhaling van een afvalkalender, om bepaalde specifieke documenten af te geven of voor info. Check hier welke dienstverlening je kan verkrijgen bij de snelbalie in het Stadhuis.

Klik hier voor meer info over de aangepaste dienstverlening in het stadhuis en de centrale campus

Gemeenteraad en commissies

De gemeenteraad en commissies gaan door zoals gebruikelijk, maar via videoconferentie. De gemeenteraad blijft zoals gebruikelijk te volgen via livestreaming op www.oostende.be/gemeenteraad.

Sociale Noodlijn

De Sociale Noodlijn is bereikbaar op het gratis nummer 0800 1 8400 (optie 3). De Sociale Noodlijn is er voor mensen met een beperkt netwerk die zich in een sociale noodsituatie bevinden, voor wie worstelt met kleine of grote zorgen of voor wie nood heeft aan een babbel omdat men zich in deze coronaperiode gestrest, gedesoriënteerd, angstig of boos voelt. De Sociale Noodlijn is ook bereikbaar tijdens het weekend.

Klik hier voor meer info over de Sociale Noodlijn en de openingsuren

Lokale Politie

De wijkkantoren van de lokale politie zijn gesloten. U kan wel bellen of mailen: T 059 56 11 13, pz.oostende.wijk.centrum@police.belgium.eu

Voor aangiften en andere politiediensten kan u terecht in het hoofdkantoor in de Lijndraaiersstraat 5. Een afspraak maken is verplicht, bij voorkeur via www.politie-oostende.be of indien u geen internet hebt via T 059 70 11 11.


Zorg, Gezondheid & Welzijn

Aangepaste dienstverlening in de OCMW-Campus

Vaccinatiecentrum

Bekijk hier alle info over vaccineren in Oostende

In het Kursaal kunnen alle meerderjarige Oostendenaars, maar ook de inwoners van Middelkerke, gevaccineerd worden. In totaal gaat het over ongeveer 75.000 mensen. Iedereen zal persoonlijk opgeroepen worden de vaccinatie.

Het vaccinatiecentrum werkt met de reservelijst van QVAX. Deze reservelijst wordt gebruikt om onbenutte afspraakmomenten in te vullen van mensen die hun afspraak hebben geannuleerd of niet op de uitnodiging tot vaccinatie ingaan. Het vaccinatiecentrum contacteert mensen op de reservelijst op basis van de beschikbare vaccins en de vrijgekomen agendamomenten. Inschrijven op de reservelijst geeft geen garantie voor een snellere afspraak.

Schrijf je hier in op de QVAX reservelijst

Coronatestcentrum

In Oostende werd een coronatestcentrum ingericht in de Edith Cavellstraat, naast de OCMW-campus. Hier worden inwoners van Oostende en Bredene getest.

 • Wil je je laten testen omdat je symptomen van Covid-19 hebt? Neem dan steeds contact op met je huisarts. Op feestdagen, tijdens het weekend en op weekdagen tussen 19.00 en 07.00 uur kan je contact opnemen met de huisartsen wachtdienst via T 059 70 97 98. Heb je nog geen huisarts in Oostende?
  Zoek hier een huisarts in je buurt
 • Wil  je je laten testen omdat je een hoogrisicocontact hebt gehad of omdat je terugkeert uit een rode zone of risicogebied in het buitenland? Je ontvangt dan via SMS een code waarmee je zelf een afspraak kan maken in het testcentrum van Oostende via www.mijngezondheid.be. De test wordt uitgevoerd op dag 7 na het contact of op dag 1 en dag 7 na de terugkeer. 
  Maak een afspraak in het testcentrum

Wil je je laten testen maar kreeg je geen SMS code? Neem dan contact op met je huisarts. Zonder code kan je niet zelf een afspraak inplannen bij het testcentrum.

Lees hier alles over het coronatestcentrum

Wanneer moet je je laten testen? Wanneer moet je in quarantaine of isolatie? Op dit stappenplan krijg je een handig overzicht van wat je moet doen.

Verklaring_op_eer_in_te_vullen.pdf128,4 Kb(pdf)

Assistentiewoningen

De opnamestop voor de verhuur van assistentiewoningen is opgeheven. Het is weer mogelijk om assistentiewoningen te (ver)huren. Kandidaat-huurders voor de Zeeparel of ‘t Staketsel kunnen contact opnemen met de woonassistent via thuiszorg@oostende.be of op nummer 059 59 13 60

Centrum voor dagzorg

Het centrum voor dagzorg Clemence Wante en het dagcentrum voor complementaire zorg De Kust is terug opgestart met halve capaciteit. 

Woonzorgcentra

Het bezoek aan de woonzorgcentra wordt beperkt. Bewoners mogen één vast knuffelcontact hebben en daarnaast mag nog één persoon op bezoek komen om de 14 dagen.

Ziekenhuizen

In AZ Damiaan & Campus Serruys AZ Sint-Jan geldt er momenteel een bezoekbeperking waarbij elk bezoek op afspraak is. Zie hiervoor de websites van de ziekenhuizen: www.azdamiaan.be/nl/ en www.azsintjan.be/

Symptomen van het coronavirus? Kom niet zomaar naar de spoeddienst, huisartsenpraktijk of apotheek! Bel eerst naar je huisarts of de huisartsenwachtdienst. (059 70 97 98).

Ontmoetingscentra

Alle Oostendse ontmoetingscentra zijn gesloten.

Bekijk hier alle info over de sluiting van de Ontmoetingscentra

Psychische moeilijkheden

Waar naartoe met psychische moeilijkheden? Bekijk hier alle mogelijkheden (alle instanties blijven telefonisch of per mail bereikbaar)

MSOC

Het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC) blijft geopend, maar om een dokter te zien heb je een afspraak nodig. Op zaterdag sluit het tijdelijk de deuren.

Wijkkantoor Vuurtoren

Het Wijkkantoor Vuurtoren (E. Hammanstraat) werkt enkel op afspraak. Cliënten worden gevraagd om rechtstreeks contact op te nemen met hun maatschappelijk werker of te bellen naar het nummer van het kantoor: 059 59 15 16.

Intake, Team Gezondheidszorg, de daklozenwerking, het loket Welzijn en het energieloket werken op afspraak.

Antenne

De sociale kruidenier Antenne zal voortaan enkel op afspraak te bezoeken zijn. Indien je een afspraak wenst, kan je bellen op het nummer 059 59 11 99. Op deze manier willen we de sociale afstand garanderen.

Sociaal Verhuurkantoor

Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) werkt voorlopig enkel op afspraak en is bereikbaar via het algemeen nummer 059 43 37 78 of via mail op info@svkbredeneoostende.be. Huisbezoeken worden beperkt tot een minimum. Enkel voor dringende interventies (bv. elektriciteitspanne, defecte verwarming,...) wordt er nog ter plaatse gegaan. Voor dringende zaken kan er telefonisch een afspraak worden vastgelegd.

Voedselbedeling

De voedselbedeling bij Colsol in de Blauwkasteelstraat 106 gebeurt op maandag en donderdag, telkens vanaf 10.30 uur tot zolang de voorraad strekt. Mensen worden om beurt binnen gelaten, maximum vier afnemers tegelijk.

Huis Kooy

Alle diensten werken enkel op afspraak. 

 • Onthaal Welzijn: 059 59 21 21 of gratis nummer 0800 13 500 of onthaal.oostende@cawnoordwestvlaanderen.be
 • Meldpunt Senioren in Nood: 059 59 13 50
 • Thuiszorg: 059 59 13 60 of thuiszorg@oostende.be (van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur)
 • Eerstelijnspsycholoog ouderen 65+: 0473 36 11 28
 • Brailleliga: 059 59 20 01.
 • DOP: 0490 44 34 04 of info@dop-wvl.be
 • DYZO: 0800 111 06 (van 9.00 tot 12.00 uur)
 • Huurdersbond: geen zitdagen, enkel bereikbaar via mail info@huurdersbondwestvlaanderen.be of 059 59 20 34 of 050 33 77 15
 • Vlaams Woningfonds: 051 43 19 45
 • Commissie Juridische Bijstand (voor juridisch advies): 050 64 23 76 (maandag,woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en op dinsdag van 16.00 tot 18.00 uur) of 0800 1 8400 (keuze 2) (vrijdag van 13.00 tot 15.00 uur)
 • Pro Deo aanvragen: bjb@baliewestvlaanderen.be 
 • Justitiehuis: 050 44 24 10

Huis Deweert (Huis van het Kind Edith) - Edith Cavellstraat

 • Onthaal Huis van het Kind Edith: Open zonder afspraak op maandag van 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur en op vrijdag van 9.00-12.00 uur. Info of vragen via: 059 59 20 06 of huisvanhetkind@oostende.be
 • Kind en Gezin: alle contacten, ook huisbezoeken, gaan opnieuw fysiek door. Voor de contactmomenten en info: https://www.opgroeien.be/node/469. Wie vragen heeft, kan terecht op www.kindengezin.be of 078 150 100.
 • Inloopteam De Viertorre: De Pamperbank is open zonder afspraak op maandag van 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur en op vrijdag van 9.00-12.00 uur. Voor Het Ruilhoekje werken we op afspraak (059 59 20 06). Andere vragen kunnen telefonisch gesteld worden via 059 59 20 06.
 • Pleegzorg Vlaanderen: telefonisch bereikbaar via het gratis nummer 0800 30 181 of voor Pleegzorg West-Vlaanderen 051 20 02 22 of via e-mail info@pleegzorgvlaanderen.be
 • Familiehulp vzw - kraamzorg: De zitdagen gaan niet door. Telefonisch bereikbaar via 059 33 91 66 of kijk op www.familiehulp.be.
 • Gezinsbond Oostende: De zitdagen op donderdag van 17u tot 19u gaan terug door in de maand juni. Aanvraag kortingskaarten kan ook via marc.decloedt@telenet.be of 059 70 13 62. Info of aanvraag kinderoppasdienst kan ook via terra.nova@skynet.be of 0497 59 96 77.
 • Loket Kinderopvang: Aanvragen voor kinderopvang kunnen telefonisch gebeuren via: 0499 55 62 11 of op afspraak in het Stadhuis (dinsdagvoormiddag of donderdagavond). Voorlopig geen afspraken in Huis van het Kind Edith.
 • Zitdagen GroeipakketDe zitdagen Groeipakket gaan terug door elke tweede maandag van de maand (9.00-13.00 uur) op afspraak. Afspraken kunnen gemaakt worden via 059 59 20 06 of via mail: huisvanhetkind@oostende.be (vermeld hierbij zeker naam, rijksregisternummer, telefoonnummer).

Huis van het Kind Louisa

 • Ontmoetingshuis en de opvoedingswinkel: Open op volgende momenten (zonder afspraak): maandag 14.00-16.00 uur, dinsdag 9.00 -12.00 en 13.30-17.00 uur, woensdag 14.00-16.00 uur, donderdag 9.00 -12.00 en 13.30-17.00 uur, vrijdag 14.00-16.00 uur.
  Het aantal personen in het Ontmoetingshuis wordt beperkt om alles coronaproof te laten verlopen.
 • Babytheek: Werkt op afspraak. Dit kan telefonisch op 059 25 53 04 of via mail: info@babytheekoostende.be.
 • CKG Kapoentje: de werking gaat gewoon door met enkele aanpassingen. Bereikbaar op 059 25 53 00 voor verdere informatie.

Partners

 • Arktos (waaronder Local Central): alle activiteiten gaan door volgens de jeugdwerkregels.
 • CKG Kapoentje: de werking gaat gewoon door met enkele aanpassingen. Bereikbaar op 059 25 53 00 voor verdere informatie.
 • De Katrol: De ankerfiguren blijven telefonisch bereikbaar voor de gezinnen. De studenten en ankerfiguren bieden de gezinnen verdere ondersteuning via een stoep- of huisbezoek. Ook kan gekozen worden voor een telefonisch of online gesprek. (Nieuwe) gezinnen of organisaties die vragen hebben of zich willen aanmelden, kunnen terecht bij de teamverantwoordelijke Katrien Sabbe via 0472 70 52 21.
 • Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen: De opbouwwerkers zijn aanwezig in de wijken, zijn (telefonisch) bereikbaar en organiseren coronaproof-activiteiten: een mix van individuele gesprekken, gezinsmomenten of activiteiten in kleine groep. Omwille van richtlijnen van agentschap Opgroeien kunnen we tot nader order geen kinderen toelaten op de ontmoetingsmomenten van de Familiesalons. Er zullen “pretpakketten” uitgedeeld worden en we stimuleren alternatieve (digitale) ontmoeting tussen de gezinnen. Samenlevingsopbouw houdt elke weekdag, uitgezonderd vrijdag, permanentie in de Nieuwe Stad om vinger aan de pols te houden (presentie).
 • Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)heeft het CLB-chatteam tijdelijk uitgebreid. Ze zijn bereikbaar via telefoon, e-mail of Skype.
  o CLB GO! Oostende: bereikbaar via mail info@clbgo-oostende of via telefoon 059 70 21 00. Alle contactmomenten die niet uitgesteld kunnen worden omwille van hoogdringendheid kunnen na telefonisch overleg en op afspraak doorgaan in het centrum.
  o CLB De Havens is elke werkdag geopend. Op dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.30 uur. Op maandag tot van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.30 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. De dienst is ook telefonisch bereikbaar via T 059 50 68 01.
 • Wijkwerkers van Perspectief blijven beschikbaar en inzetbaar voor essentiële taken en noden. Ook belangrijke ondersteuning voor alleenstaanden. Uiteraard moeten de strenge voorzorgsmaatregelen n.a.v. de coronacrisis gevolgd worden. Meer informatie op www.perspectiefwerkt.be Contact via 059 43 37 99 of info@perspectiefwerkt.be
 • Vzw Solentra heeft een helpdesk waar vluchtelingen in hun eigen taal terecht kunnen, die bemand is door psychologen. Voorlopig gaat het om Arabisch, Farsi en Dari. Wie wil kan telefonisch of via WhatsApp terecht op het gratis nummer 0800-35247
 • Het jongerenaanbod van het CAW/ het JAC is digitaal open. Chatten, mailen of bellen alle info op www.jac.be

Horeca & Handel

Nachtwinkels

Nachtwinkels moeten sluiten om 22.00 uur. Vanaf 20.00 uur geldt een verbod op de verkoop van alcohol.

Horeca

Restaurants en cafés mogen hun terrassen. Het afhalen van maaltijden is ook voor horecazaken zonder terras toegelaten tot 22.00 uur. Hotels mogen open blijven, maar van de bars en restaurants in hotels zijn enkel de terrassen geopend. Een maaltijd nuttigen kan ook op de kamer.

Sinds 8 mei mogen horecazaken hun terrassen openen volgens een aantal voorwaarden:

 • maximaal 4 personen aan één tafel (of mensen van hetzelfde huishouden)
 • minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen
 • enkel zitplaatsen aan tafel
 • mondmasker verplicht voor personeel en klanten in zoverre ze niet aan tafel zitten
 • bediening aan de bar is niet toegestaan
 • de klant mag de binnenruimte occasioneel en kort betreden voor de sanitaire voorzieningen, om het terras te betreden of om te betalen. 
 • de openingsuren zijn beperkt van 08.00 tot 22.00

Feest- en receptiezalen mogen enkel hun terrassen openen. 

Deur-aan-deurverkoop blijft verboden, maar bijvoorbeeld een ijskar mag wel rondrijden.

Dancings

De heropening van dancings en discotheken is voorlopig niet toegelaten.

Winkels

Alle winkels mogen openen zonder afspraak. Winkelen moet niet langer alleen, men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden.

Hoeveel mensen tegelijk een winkel binnen mogen, hangt af van de grootte van de winkel. Het maximum toegelaten aantal klanten ligt op 50.

Handelaars met bijkomende vragen kunnen terecht bij het Economisch Huis Oostende via 059 24 23 00 (of permanentie op 0490 56 08 54). Handelaars kunnen eveneens terecht bij het Economisch Huis om een lokale steunmaatregel aan te vragen. 

Contactberoepen

Niet-medische contactberoepen mogen opnieuw klanten ontvangen. 

Fitness- en wellnesscentra

Fitnesscentra zijn gesloten. Privésauna’s mogen openen, voor zover deze gebruikt worden door personen van hetzelfde huishouden of personen die een duurzaam contact onderhouden (jacuzzi’s, stoomcabines en hammams blijven gesloten).

Markt

In Oostende is er grote markt op donderdag op het Wapenplein, de Groentemarkt en het Mijnplein. Op zaterdag is er markt op het Wapenplein en de Groentemarkt en op zondag is er bloemenmarkt op het Wapenplein. De markt vindt telkens plaats van 07.00 tot 13.00 uur.

Alle veiligheidsmaatregelen en het circulatieplan dat opgesteld werd per plein, blijven gelden. Er is op elk plein een vaste in- en uitgang waar de telling van de bezoekers zal gebeuren. Per 1,50 meter kraam mag er één bezoeker op het plein. Let wel, het gaat hier over het aantal personen dat tegelijk op één van de pleinen aanwezig kan zijn.

We zetten nog eens alle veiligheidsvoorwaarden op een rijtje:

 1. Sociale afstand blijft belangrijk: bezoekers moeten 1,5 meter afstand houden van anderen.
 2. Het dragen van een mondmasker is verplicht op de markt voor mensen ouder dan 12 jaar, zowel voor de bezoekers als voor de marktkramers.
 3. Stad Oostende zal handgel ter beschikking stellen bij de ingang en uitgang van de markt, om de nodige handhygiëne te garanderen. Ook de marktkramers zullen handgel aanbieden.  
 4. Eten en drinken op de markt is niet toegelaten. Er zullen dus geen etenswaren of dranken in de vorm van 'proevertjes' aan de klanten worden aangeboden.  
 5. Op de markt wordt gevraagd in dezelfde richting te circuleren en is er dus een afzonderlijke ingang en uitgang per plein.
 6. Er wordt gevraagd om individueel te komen winkelen. Uiteraard zijn mensen die iemand in nood begeleiden welkom, net als ouders met minderjarige kinderen.
 7. Beperk je bezoek aan de markt tot maximaal 30 minuten.

Telewerk

Telewerk is verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn mondmaskers en ventilatie verplicht. Bedrijfskantines mogen openen volgens de hygiënerichtlijnen en afstandsmaatregelen die gelden voor de toegelaten horeca-activiteiten.


Onderwijs, Kinderen & Opvang

Onderwijs

Bekijk hier alle info over de coronamaatregelen in het onderwijs

Kinderdagverblijven en gezinsopvang

Kinderdagverblijven en gezinsopvang zijn geopend. Alle kinderen zijn er welkom.

Het is opnieuw mogelijk een afspraak te maken bij de loketten van de Kinder- en Gezinsopvang al wordt nog steeds de voorkeur gegeven om vragen telefonisch te behandelen: 059 70 64 99 of 0499 55 62 11 (Kinderopvang) en 059 25 89 35 (Gezinsopvang)

Bekijk hier meer informatie over de Buitenschoolse Kinderopvang. 

CAZ en KAZ

Het Conservatorium aan Zee en de Kunstacademie aan Zee schakelden sinds 16 november 2020 over naar pandemiefase rood. Meer info via www.conservatoriumaanzee.be en www.kunstacademieaanzee.be.

CLB en JAC

Vragen aan of gesprekken met een medewerker van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) kunnen per chat. Ze zijn ook bereikbaar via telefoon, e-mail of Skype. Gesprekken op het Centrum voor Leerlingenbegeleiding kunnen enkel na afspraak.

Jongeren en jongvolwassenen kunnen ook chatten, bellen of mailen met Jongeren AdviesCentrum (JAC)

De dienstverlening van Teleblok kan via chat en telefoon. Ook bij Awel kunnen kinderen en jongeren bellen, chatten of mailen met vragen of problemen terecht. Gratis en anoniem. Tele-Onthaal is telefonisch of via chat, 24 uur op 24 en 7 dagen per week bereikbaar.

Andere

De Speel-o-theek is geopend op afspraak.

Klik hier voor alle info over de Speel-o-theek

Alle openbare speeltuinen zijn open. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen spelen op de speeltuintjes maar moeten begeleid zijn door een volwassene. Om de risico's op besmetting zo klein mogelijk te houden, moeten die volwassenen steeds anderhalve meter afstand bewaren van andere volwassenen en een mondmasker dragen.


Vrije Tijd

 • Iedere persoon moet zich beperken tot maximum één zelfde nauw contact per persoon per 6 weken, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Onder “nauw contact” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder zes gouden regels te respecteren zoals de veiligheidsafstand en het niet dragen van een mondmasker.
 • Ieder huishouden mag maximum twee personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, tegelijkertijd in huis of in een toeristische logies ontvangen, op voorwaarde dat deze personen tot eenzelfde huishouden behoren.

Een uitstap of samenscholing in groep buiten mag met maximum 10 mensen (kinderen jonger dan 12 worden niet meegeteld), maar dan moeten de afstandsregels gevolgd worden en is het sterk aangeraden om een mondmasker te dragen. Handen wassen blijft belangrijk.

Pretparken zijn opnieuw geopend. Binnenspeeltuinen blijven voorlopig gesloten.

Samenscholingsverbod

Tussen middernacht en 5 uur ’s morgens zijn samenscholingen beperkt tot maximaal drie personen op de openbare weg en in de openbare ruimte. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegeteld en de leden van eenzelfde huishouden mogen zich samen bevinden op de openbare weg en in de openbare ruimte, ongeacht de grootte van dat huishouden.

Evenementen

Voor professioneel georganiseerde evenementen buiten (culturele en andere voorstellingen) is een zittend publiek van maximum 50 personen toegelaten, met respect voor de afstansmaatregelen.

Groepsactiviteiten in de niet-professionele culturele en artistieke sector in georganiseerd verband door een club of vereniging, moeten steeds plaatsvinden in aanwezigheid van een meerderjarige begeleider of toezichter. De volgende modaliteiten zijn van toepassing:

 • Er mogen maximum 25 personen deelnemen aan activiteiten die buiten georganiseerd worden, (begeleider niet inbegrepen);
 • Deze activiteiten zijn binnen enkel toegestaan voor groepen van maximum tien kinderen tot en met 12 jaar, begeleider niet meegeteld;

De bibliotheek blijft open om boeken te ontlenen maar organiseert voorlopig geen activiteiten meer en ontvangt geen groepen. De ontmoetingscentra zijn gesloten, ook de verenigingen die daar activiteiten organiseren moeten tijdelijk hun werking stopzetten. 

Sport

Georganiseerde sportbeoefening:

 • Kinderen tot 13 jaar (°2008 of later) mogen indoor sporten met maximum 10 personen, exclusief begeleider. Outdoor mag gesport worden met maximum 25 personen. Contact is toegelaten.
 • Jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002) mogen enkel outdoor sporten en in zwembaden. Dit kan met maximum 25 personen, exclusief begeleider. Contact is toegelaten.
 • Personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) mogen deelnemen aan outdoor sportactiviteiten, trainingen of sportlessen met maximum 25 personen, exclusief begeleider en mét 1,5 m afstand.
 • Het wordt sterk aanbevolen om voor één hobby te kiezen. Zo beperk je het risico op verspreiding van COVID-19.

Niet-georganiseerde sportbeoefening:

 • Buiten de bubbel van het huishouden mag je outdoor sporten met maximum 10 personen, als je steeds een afstand houdt van 1,5 meter.
 • Indoor sporten is ENKEL mogelijk in het Zwembad voor baantjeszwemmers. Alle andere indoorsporten zijn voorlopig verboden.

Een overzicht van alle actuele maatregelen vind je op www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona.

Fitnesscentra en bowlingzalen zijn gesloten, ook voor kinderen. Kleedkamers, douches en kantines blijven gesloten.

Jeugdwerk

Groepsactiviteiten in het jeugdwerk zijn toegelaten, in georganiseerd verband door een club of vereniging.

 • kinderen tot en met 12 jaar: in groepen van max. 25 personen buiten of max. 10 personen binnen (excl. begeleider)
 • kinderen van 13 tot en met 18 jaar: in groepen van max. 25 personen buiten (excl. begeleider).

Het wordt aanbevolen om het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere.

Jeugd(welzijns)werk kan blijven doorgaan, op voorwaarde dat de nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden die horen bij code rood.

Zwembad

Het Zwembad Brigitte Becue is open, maar enkel voor baantjes zwemmen. Reserveren is verplicht en kan via www.oostende.be/zwembad

Huisdieren

De organisatie Floc Rescue zorgt voor een oplossing als je getroffen bent door het coronavirus en niet zelf meer voor je huisdier kan zorgen. Mensen die een beperkt sociaal netwerk hebben en geen opvang kunnen inschakelen, kunnen hiervan gebruik maken.
Klik hier voor meer info

Cultuur

Voor professioneel georganiseerde evenementen buiten (culturele en andere voorstellingen) is een zittend publiek van maximum 50 personen toegelaten, met respect voor de afstansmaatregelen.

Groepsactiviteiten in de niet-professionele culturele en artistieke sector in georganiseerd verband door een club of vereniging, moeten steeds plaatsvinden in aanwezigheid van een meerderjarige begeleider of toezichter. De volgende modaliteiten zijn van toepassing:

 • Er mogen maximum 25 personen deelnemen aan activiteiten die buiten georganiseerd worden, (begeleider niet inbegrepen);
 • Deze activiteiten zijn binnen enkel toegestaan voor groepen van maximum tien kinderen tot en met 12 jaar, begeleider niet meegeteld;

Evenementen moeten steeds plaatsvinden met mondmasker en op de gepaste sociale afstand. 

Toerisme

De balie van Toerisme Oostende is open met aandacht voor de veiligheid van de bezoekers. Toerisme Oostende is ook bereikbaar op 059 70 11 99 en info@visitoostende.be of via chat.

De Grote Post

Ook in Cultuurcentrum De Grote Post kunnen voorlopig geen voorstellingen plaatsvinden. Tickethouders werden per e-mail verwittigd. Meer info op www.degrotepost.be

Bibliotheek

De bibliotheek is open. 
Klik hier voor meer info over de bibliotheek

Musea

Erkende musea en kunsthallen zijn geopend. Bekijk steeds de website van het museum voor je op bezoek gaat.


Containerpark & Afval

De twee containerparken van Stad Oostende (Zandvoorde & Vuurtorenwijk) zijn geopend volgens de normale openingsuren, maar met enkele maatregelen.

Lees hier meer info over de tijdelijke voorwaarden van de containerparken.

De compostpaviljoenen zijn open. Ook de compostophaling, groen- en afvalophaling (huisvuil en pmd) blijft gewoon doorgaan. 


Evenementen en ceremoniƫn

Huwelijken

Burgerlijke huwelijken kunnen plaatsvinden in het Stadhuis met maximum 15 personen (kinderen tot en met 12 jaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand niet meegeteld). Wie dat wenst, kan een link krijgen waarop mensen het burgerlijk huwelijk van thuis uit kunnen bijwonen. 
Klik hier voor meer info.

Begrafenissen

Wat uitvaarten en begrafenissen betreft: deze mogen bijgewoond worden door maximaal 50 personen (max. 1 persoon per 10m²). Daarbij moet een afstand van anderhalve meter tussen alle aanwezigen gegarandeerd zijn, en mag het lichaam van de overledene niet worden blootgesteld. Het organiseren van een koffietafel of receptie nadien is niet toegelaten. 

Religieuze diensten

De gebedshuizen zijn open, bijeenkomsten van max. 15 personen zijn toegelaten (op voorwaarde dat de sociale afstand gegarandeerd wordt). Mondmaskers zijn verplicht in alle gebedshuizen.


Mobiliteit & Reizen

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer is nog steeds actief maar het gebruik ervan moeten worden beperkt tot essentiële verplaatsingen. Als je het openbaar vervoer gebruikt om te pendelen, pas dan zo veel mogelijk jouw werkuren aan om de spits te vermijden. Het gebruik van een mondmasker in het openbaar vervoer is verplicht voor alle reizigers ouder dan 12 jaar. Dit zowel op de trein, tram of bus als in het station, op de perrons en aan de haltes. Er mogen maximaal 4 personen bij elkaar zitten.

De bussen en trams van De Lijn rijden weer volgens de normale dienstregeling. Hou rekening met de maatregelen van De Lijn.

Taxi's

Taxibedrijven en alternatieve taxidiensten blijven actief maar er wordt aangeraden het aantal passagiers te beperken. Het dragen van een mondmasker is verplicht voor chauffeur en passagiers. 

Het veer

Het veer vaart opnieuw. Ook hier geldt een aantal maatregelen:

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht van zodra je de loopbrug betreedt.
 • De veerdienst mag enkel gebruikt worden voor essentiële verplaatsingen zoals gedefinieerd door de Nationale Veiligheidsraad. Strikt toeristische activiteiten zijn nog altijd verboden. De burger wordt gevraagd om het openbaar vervoer te vermijden indien men een alternatief heeft.

Reizen

Reizen naar het buitenland met recreatieve en toeristische doeleinden wordt afgeraden. Iedereen die langer dan 48 uur in een rode zone verblijft, wordt beschouwd als een hoogrisicocontact. In dit geval moet steeds een Passenger Locator Form (PLF) ingevuld worden. Je vindt dit formulier online via https://travel.info-coronavirus.be/

Afhankelijk van het land of de regio van waaruit je reist gelden andere maatregelen na terugkeer in België. 

 • Kom je terug uit een rode zone, dan moet je verplicht in verplicht 10 dagen in quarantaine. Als bleek dat je verbleef in een rode zone bij terugkeer, krijg je na het invullen van het PLF een sms. Je moet dan in quarantaine en je moet je op dag 1 en dag 7 van de quarantaine laten testen. Kinderen jonger dan 6 jaar moeten niet getest worden, maar zij moeten eveneens in quarantaine.
 • Bij terugkeer uit oranje of groene zones zijn er geen voorwaarden qua quarantaine bij aankomst in België.

Alle informatie voor reizigers vind je op de pagina van de FOD Buitenlandse Zaken.

Luchthaven

Voorlopig bestaan er geen beperkende maatregelen voor luchthavens. Passagiers dienen de social distancing maatregelen in acht te nemen en toe te passen. Het dragen van een mondmasker is er verplicht vanaf 12 jaar.

Schepen

Cruiseschepen en -boten mogen hun passagiers niet ontschepen, maar kunnen wel bevoorraad worden. 

Fietsen

De Stedelijke Fietsuitleendienst ter hoogte van de parking bij het Maria-Hendrikapark (Iependreef) is gesloten.