Overzicht maatregelen Stad Oostende

(ENG / FR / meertalige info: AR, PL, DE, RU,... / filmpjes in andere talen, doventaal en eenvoudige taal)

Stadhuis, centrale campus Edith Cavellstraat en Lokale Politie

Bel het gratis nummer 0800 1 8400 (voor algemene info of de Sociale Noodlijn)

De dienstverlening van het stadhuis en de centrale campus Edith Cavellstraat worden herleid tot het strikte minimum en blijven enkel toegankelijk op afspraak.

Klik hier voor meer info over de aangepaste dienstverlening in het stadhuis en de centrale campus

Tot 19 april zullen in de gemeenteraadszittingen en commissies geen publiek toegelaten worden. De agenda is beperkt en er zijn geen interpellaties. Er zal een kort 'corona-debat' zijn over de lokale aanpak. De gemeenteraad zal zoals gebruikelijk wel via streaming te volgen zijn op www.oostende.be/gemeenteraad.

Ook de wijkkantoren van de lokale politie Oostende sluiten. Dringende zaken op wijkniveau kun je telefonisch bespreken via 059 70 11 11.


Zorg, Gezondheid & Welzijn

De Centrale Campus in de Edith Cavellstraat (Welzijn) sluit haar deuren. Wie contact wil opnemen, kan dat doen via 059 59 10 10 of via het gratis nummer 0800 1 8400 en wordt verder telefonisch geholpen. Cliënten worden gevraagd rechtstreeks contact op te nemen met hun maatschappelijk werker via e-mail of telefonisch.

In de woonzorgcentra van Stad Oostende (de Boarebreker en Alphonse Lacourt) is geen bezoek toegelaten. Meer info.

Ziekenhuizen (AZ Damiaan & Campus Serruy AZ Sint-Jan): algemeen verbod op bezoek met aantal uitzonderingen. Zie hiervoor de websites van de ziekenhuizen: www.azdamiaan.be/nl/ en www.azsintjan.be/

Milde symptomen? Kom niet zomaar naar de spoeddienst, huisartsenpraktijk of apotheek! Lees de oproep van de medische sector.

Omdat zowel huisartsen als spoedafdelingen momenteel onder enorme druk staan door de coronacrisis, besliste de federale overheid om het noodplan huisartsgeneeskunde te activeren. Als deel van dit noodplan worden overal tijdelijke triagepunten opgericht. Vanaf 19 maart komt er ook zo’n triagepunt in ontmoetingscentrum De Blomme. Bekijk hier meer informatie. 

De Huisartsenkring Middenkust, die alle actieve huisartsen van Oostende en Bredene vertegenwoordigt, volgt de situatie op de voet. Er worden maatregelen genomen om de huisartsenwachtdienst in het weekend zodanig te organiseren zodat je telefonisch kan behandeld worden (inclusief het verstrekken van een ziektebriefje). Heb je symptomen? Bel dan naar je huisarts of de huisartsenwachtdienst. (059 70 97 98). Gelieve alle niet dringende medische vragen uit te stellen en in het bijzonder ook de huisartsenwachtdienst niet voor banale zaken te gebruiken. Correcte informatie over het corona virus vind je op: www.info-coronavirus.be

Alle ontmoetingscentra van Stad Oostende blijven minstens tot en met 19 april gesloten. Voor wie geen andere oplossing heeft, wordt maaltijdbedeling aan huis voorzien. Meer info.

Voor mensen met een beperkt sociaal netwerk richtte de Stad een Sociale Noodlijn op, bereikbaar op 059 25 85 85 of via het gratis nummer 0800 1 8400 of via mail: socialenoodlijn@oostende.be. Je kan er o.a. terecht met vragen zoals de nood aan boodschappen en maaltijden aan huis, bezorgdheden of gewoon voor een babbel.

Ontdek hier meer info over de Sociale Noodlijn

Waar naartoe met psychische moeilijkheden? Bekijk hier alle mogelijkheden (alle instanties blijven telefonisch of per mail bereikbaar)

Ook centra voor dagverzorging De Kust en Clemence Wante zijn gesloten.

Het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC) blijft geopend maar vraagt om enkel bij dringende gevallen aan te bellen. Op zaterdag sluit het tijdelijk de deuren.

Alle welzijnsmedewerkers van Stad Oostende volgen de maatregelen van POD Maatschappelijke Integratie en proberen in de mate van het mogelijk contact met cliënten te vermijden. Niet-essentiële afspraken worden afgebeld, huisbezoeken worden vermeden en uitgesteld tot een latere datum. Cliënten worden  gevraagd rechtstreeks contact op te nemen met hun maatschappelijk werker of te bellen naar het algemeen nummer: 059 59 10 10.

Het Wijkkantoor Vuurtoren (E. Hammanstraat) is gesloten. Cliënten worden gevraagd om rechtstreeks contact op te nemen met hun maatschappelijk werker of te bellen naar het nummer van het kantoor: 059 59 15 16.

Intake, TGZ, de daklozenwerking, het loket AWW en het energieloket werken op afspraak.

De sociale kruidenier Antenne zal voortaan enkel op afspraak te bezoeken zijn. Indien je een afspraak wenst, kan je bellen op het nummer 059 59 11 99. Op deze manier willen we het aantal bezoekers beperken. 

De vaste zitdagen van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) van dinsdagmiddag en donderdagochtend worden tot en met 19 april opgeschort. Het Sociaal Verhuurkantoor blijft telefonisch bereikbaar via het algemeen nummer 059 43 37 78 of via mail op info@svkbredeneoostende.be. Huisbezoeken worden beperkt tot een minimum. Enkel voor dringende interventies (bv. elektriciteitspanne, defecte verwarming,...) wordt er nog ter plaatse gegaan. Voor dringende zaken kan er telefonisch een afspraak worden vastgelegd.

De voedselbedeling bij Colsol in de Blauwkasteelstraat 106 gebeurt op maandag en donderdag, telkens vanaf 10.30 uur tot zolang de voorraad strekt. Mensen worden om beurt binnen gelaten, maximum vier afnemers tegelijk.

Huis Kooy/Deweert (Huis van het Kind Edith) - Edith Cavellstraat

 • Huurdersbond: geen zitdagen, enkel bereikbaar via mail info@huurdersbondwestvlaanderen.be of telefonisch 059 59 20 34 of 050 33 77 15
 • Vlaams Woningfonds: enkel telefonisch bereikbaar via 051 43 19 45
 • Commissie Juridische Bijstand: Telefonisch bereikbaar op maandag,woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en op dinsdag van 16.00 tot 18.00 uur op het nummer 050 64 23 76. 
 • Pro Deo aanvragen:kan rechtsreeks via email: bjb@baliewestvlaanderen.be
 • Onthaal Welzijn: enkel telefonisch bereikbaar 059 59 21 21 of via mail onthaal.oostende@cawnoordwestvlaanderen.be
 • Thuiszorg: enkel telefonisch bereikbaar via 059 59 13 60 of thuiszorg@oostende.be
 • Meldpunt Senioren in Nood: bereikbaar via 059 59 13 50
 • Kind en Gezin: Het consultatiebureau en de permanentie Kind&Gezin zijn gesloten, maar vanaf 1 april zal Kind en Gezin terug starten met hun vaccinatieprogramma bij jonge kinderen. Wie vragen heeft kan terecht op www.kindengezin.be of 078 15 01 00.
 • Inloopteam: De activiteiten (moedergroepen + spel- en ontmoeting) worden geannuleerd. Individuele gesprekken kunnen op afspraak. Afspraken via 059 59 20 06.
 • Het Ruilhoekje en De Pamperbank sluiten de deuren, behalve voor dringende vragen. Afspraken ia 059 59 20 06.
 • Onthaal Huis van het Kind Edith kan enkel nog telefonisch bereikt worden via 059 59 20 06 of huisvanhetkind@oostende.be.
 • Pleegzorg Vlaanderen: enkel telefonisch bereikbaar, gratis nummer 0800 30 181 of voor Pleegzorg West-Vlaanderen 051 20 02 22 of via e-mail info@pleegzorgvlaanderen.be
 • Familiehulp vzw - kraamzorg: De zitdagen gaan niet door. Telefonisch bereikbaar via 059 33 91 66 of kijk op www.familiehulp.be.
 • Gezinsbond Oostende: De zitdagen op donderdagavond (17.00-19.00 uur) gaan niet door. Je kan ook contact opnemen met de voorzitter: Marc Decloedt - marc.decloedt@telenet.be - 059 70 13 62 - 0479 44 86 24
 • Loket Kinderopvang: Aanvragen voor kinderopvang kunnen enkel nog telefonisch gebeuren via: 0499 55 62 11.
 • Zitdagen Groeipakket: geannuleerd, maar vragen kunnen doorgestuurd worden naar huisvanhetkind@oostende.be (vermeld zeker naam, rijksregisternummer, telefoonnummer en vraag).

Partners:

 • Huis van het Kind Louisa: het Ontmoetingshuis en de Opvoedingswinkel zijn gesloten. Individuele gesprekken zijn mogelijk op afspraak. Ook kledij en voeding kan nog steeds verkregen worden. Afspraken kunnen gemaakt worden via 059 25 53 04 of info@huisvanhetkindlouisa.be.
 • Arktos (waaronder Local Central): alle activiteiten worden geschrapt
 • CKG Kapoentje: de werking gaat gewoon door met enkele aanpassingen. Bereikbaar op 059 25 52 00 voor verdere informatie.
 • De Katrol: De ankerfiguren voor de gezinnen zijn enkel nog telefonisch bereikbaar via 0472 70 52 21, ze gaan niet meer op huisbezoek.
 • Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen: alle activiteiten (waaronder ook de Familiesalons) worden geannuleerd.
 • CLB GO! Oostende: bereikbaar via mail info@clbgo-oostende of via telefoon 059 70 21 00. Alle contactmomenten die niet uitgesteld kunnen worden omwille van hoogdringendheid kunnen na telefonisch overleg en op afspraak doorgaan in het centrum.
 • Vrij CLB De Havens is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.30 uur op het nummer 059 50 68 01. Ook open tijdens de paasvakantie behalve op paasmaandag (13 april).
 • Wijkwerkers van Perspectief blijven beschikbaar en inzetbaar voor essentiële taken en noden. Ook belangrijke ondersteuning voor alleenstaanden. Uiteraard moeten de strenge voorzorgsmaatregelen n.a.v. de coronacrisis gevolgd worden. Meer informatie op www.perspectiefwerkt.be Contact via 059 43 37 99 of info@perspectiefwerkt.be

Horeca & Handel

Campings, vakantiehuizen, bed & breakfasts en vakantieparken gaan tijdelijk dicht. Ook particulieren mogen niet langer (een deel van hun) woning verhuren, via websites als AirBnB.

Ook voor tweedeverblijvers is het niet langer toegestaan om naar hun verblijf in Oostende te komen zo lang de huidige maatregelen van kracht zijn

Cafés, restaurants en discotheken blijven gesloten. 

Snackbars, koffiebars, broodjeszaken, frituren, pitabars, traiteurs, vaste ijssalons,... mogen open blijven voor afhaal. Terrassen en zitgelegenheid binnen zijn verboden. Thuisbezorging en drive-in zijn wel toegestaan. We raden de bevolking aan om voeding telefonisch en/of online te bestellen of af te halen bij de lokale handelaars en horeca om hen te steunen in deze moeilijke tijden.

Foodtrucks zijn verboden, net zoals voedingskramen op de markt. Dit geldt ook voor mobiele verkoopkramen van braadkippen of pizza's bijvoorbeeld.

Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant.

Voedingszaken, dierenvoedingswinkels, apotheken en krantenzaken, kortom winkels die essentiële diensten leveren, blijven open zoals gewoonlijk, ook tijdens het weekend. Het aantal klanten in de winkel is beperkt tot 1 persoon per 10 vierkante meter.

Ook winkels voor medische hulpmiddelen mogen opengaan voor noodgevallen, maar zij mogen slechts één klant per keer, en op afspraak, ontvangen.

Er is geen bevoorradingsprobleem in de voedingswinkels: hamsteren en het bestormen van winkels is nergens voor nodig. Voedingswinkels blijven op een normale manier bevoorraad worden.

Nachtwinkels mogen open blijven voor het aanbieden van levensmiddelen of dierenvoeding van 07.00 tot 22.00 uur op voorwaarde dat er niet te veel mensen tegelijk in de winkel zijn. Let op voor nachtlawaai! Net zoals anders zal ook nu tegen geluidsoverlast opgetreden worden. 

Kappers zijn gesloten van woensdag 25 maart tot minstens 19 april.

Telecomwinkels mogen openen, behalve winkels die enkel accessoires verkopen. Het kan wel enkel voor noodgevallen. Er kan telkens maar één klant ontvangen worden, op afspraak.

Andere handelszaken en winkels zijn gesloten. Ook de markten in open lucht worden gesloten. Concreet betekent dit dat de markten op donderdag en zaterdag tijdelijk niet meer zullen plaatsvinden. 

Bedrijven zijn verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Waar dit niet mogelijk is, moet de social distancing gegarandeerd worden.

Klik hier voor meer info over de regels voor handelszaken


Onderwijs, Kinderen & Opvang

Stad Oostende organiseert extra noodopvang om kinderen op te vangen van wie de ouders uitzonderlijke prestaties neerzetten in de zorgsector, bij de veiligheidsdiensten of in de voedingssector.

Klik hier voor meer info.

Alle lessen in de Oostendse scholen worden opgeschort tot en met 19 april. Zowel bij het kleuter-, lager als middelbaar onderwijs en volwassenenonderwijs wordt vanaf maandag 16 maart gevraagd om kinderen thuis te houden.

De scholen voorzien wel opvang want sommige ouders (bijvoorbeeld in zorgberoepen en veiligheidsberoepen kunnen nu niet gemist worden op het werk. Sommige families kunnen alleen een beroep doen op grootouders, en dat is nu net een risicogroep voor de verspreiding van het virus. Niet elke ouder kan thuiswerken en niet elke ouder kan nu zo lang vakantie nemen. Ook bij opvang wordt rekening gehouden met hygiëne, afstand, ventilatie… Het is ten stelligste afgeraden om kinderen te laten opvangen door grootouders.

Kinderdagverblijven blijven geopend. Er is wel een dagelijkse evaluatie en bijsturing. Ben je thuis doordat jouw activiteit tijdelijk geannuleerd is, of omdat je van thuis uit kan werken? Dan vragen we om jouw kindje tijdelijk thuis te houden.

Ben je tijdens deze periode aan het werk buitenshuis of kan je enkel beroep doen op grootouders voor een oplossing? Dan blijft jouw kindje welkom in de opvang.
In elk geval: zieke kindjes horen thuis.

Ouders die beslissen om hun kindjes thuis te houden naar aanleiding van de huidige situatie (thuiswerk, voorzorgorgsmaatregelen, etc.) worden geen respijtdagen aangerekend. We zien dit als ‘overmacht’. Er worden geen boetes aangerekend. Lees de volledige brief aan de ouders.

De Buitenschoolse Kinderopvang biedt op dit moment enkel NOODopvang aan! De noodopvang is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen in cruciale beroepsgroepen hun werk voor de samenleving kunnen blijven doen. Annuleren kan kosteloos door te bellen naar 059 25 17 39 of door te mailen naar bko.reservaties@oostende.be.

Bekijk hier meer informatie.

Het conservatorium en de kunstacademie zijn gesloten tot en met 19 april.

Aan alle jeugdorganisaties- en bewegingen uitdrukkelijk gevraagd om alle activiteiten en evenementen te annuleren tot het einde van deze maand. Dit betekent concreet geen wekelijkse noch weekendactiviteiten van jeugdorganisaties zoals Scouts- en Gidsen Vlaanderen, Chiro Jeugd Vlaanderen, KSA, jeugdhuizen, en dergelijke.

Duin & Zee, fuifzaal Elysée,  Polyvalente zaal 't Bosjoenk en de speel-o-theek sluiten de deuren tot en met 19 april. Alle activiteiten worden ook geannuleerd.

De Wegwijzer is eveneens gesloten tot en met 19 april. Er worden voorlopig geen nieuwe afspraken gemaakt voor na 19 april. De Wegwijzer is wel telefonisch bereikbaar via 059 25 89 70 of 059 80 55 00 en via email dewegwijzer@oostende.be

De loketten van de Kinder- en Gezinsopvang werken met een aangepaste dienstverlening. Alle gemaakte afspraken worden uitgesteld of indien mogelijk telefonisch behandeld. Hiervoor word je zelf opgebeld. Met nieuwe vragen over kinder- en gezinsopvang kun je bellen naar 059 70 64 99 of 0499 55 62 11 (Kinderopvang) en 059 25 89 35 (Gezinsopvang)

Alle binnen- en buitenspeeltuinen en of speelpleinen op Belgisch grondgebied gaan verplicht dicht. Stad Oostende zal zijn eigen openbare speeltuinen in de mate van het mogelijke ook afsluiten of niet meer toegankelijk maken. We roepen ook op naar alle particuliere speeltuinen, indoor en outdoor om deze maatregel goed op te volgen.

Stad Oostende annuleert alle jeugdactiviteiten tijdens de paasvakantie. Concreet betekent dit dat de sportkampen en de speelpleinwerking (De Speelcompagnie) niet doorgaan. De Stad zoekt naar een oplossing voor kinderen van wie de ouders in de zorg-, veiligheid- of voedingssector werkt. 

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft het CLB-chatteam tijdelijk uitgebreid. Ze zijn bereikbaar via telefoon, e-mail of Skype.

Jongeren en jongvolwassenen kunnen ook chatten, bellen of mailen met Jongeren AdviesCentrum (JAC)

Teleblok opent uitzonderlijk zijn dienstverlening via chat en telefoon. Ook bij Awel kunnen kinderen en jongeren bellen, chatten of mailen met vragen of problemen terecht. Gratis en anoniem. Tele-Onthaal is telefonisch of via chat, 24 uur op 24 en 7 dagen per week bereikbaar.

Het jaarlijkse fietsexamen voor leerlingen uit de lagere school vindt dit jaar niet plaats. 


Vrije Tijd

Iedereen is verplicht om thuis te blijven om zo veel mogelijk contact buiten het gezin te vermijden. Uitzonderingen zijn om naar het werk te gaan, essentiële verplaatsingen (naar de dokter, apotheek, postkantoor, gaan tanken, eten halen, mensen in nood helpen).

Alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.

Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Individueel sporten of gaan wandelen kan dus, maar enkel met leden van het gezin of met één vriend(in). Opgelet: de social distancing (1,5 meter afstand) moet gegarandeerd blijven.

Wandelen, lopen, fietsen, rolschaatsen en skateboarden zijn toegelaten recreatie. Wie kinderen jonger dan zes heeft, mag voor recreatie de auto nemen, net als ouderen. Aanvankelijk was fietsen en lopen enkel toegelaten in de buurt van de woonplaats, maar nu valt die beperking weg. Na de activiteit is de terugkeer naar huis verplicht. In parken zitten, picknicken of zonnebaden blijft verboden. Jagen, hengelen, paardrijden en andere recreatie is verboden. Meer info op de website van het Agentschap Natuur en Bos.

Zeker tot en met 19 april blijft het mogelijk om met de hond te wandelen op het strand. Ook tijdens de Paasvakantie mogen Oostendenaars uit de buurt (!) met de hond op het strand, mits alle voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden: enkel met het gezin, maximum 1 andere persoon, social distance, geen samenscholingen, enkel wandelen en niet blijven rondhangen op het strand.

Het Uitloket is gesloten tot en met 19 april, maar wel nog telefonisch bereikbaar op weekdagen tussen 14.00 en 18.00 uur op 059 33 90 00 of via email op uit@oostende.be.

Ook de balie van Toerisme Oostende is gesloten tot en met 19 april, maar het kantoor is wel telefonisch bereikbaar op 059 70 11 99 en info@visitoostende.be of via chat.

Het zwembad en ook alle andere sportinfrastructuur van Stad Oostende (Mr. V-Arena, sporthallen, skatepark De Veiling…) zijn gesloten tot en met19 april.

De toegang tot sportpark De Schorre werd afgezet zodat de site niet meer met de auto te bereiken is. Fietsers en wandelaars kunnen wel nog binnen.

Cultuurcentrum De Grote Post verplaatst alle voorstellingen tot en met 3 mei. Tickethouders zullen per e-mail verwittigd worden. Meer info op www.degrotepost.be

In Kursaal Oostende waren reeds alle evenementen afgeschaft en Kursaal Oostende sluit nu ook de deuren tot en met 19 april.

De bibliotheek blijft tot en met 19 april gesloten voor het publiek. De bib organiseert wel een afhaaldienst op afspraak voor boeken, cd's of dvd's. Het Leescafé, de leesruimtes, de exporuimte en de publieke computers zijn niet toegankelijk.

Lees hier hoe je kan beroep doen op de afhaaldienst van de bib.

MuZEE blijft gesloten tot en met 19 april.

Spilliaerthuis is gesloten tot en met 19 april.

Fort Napoleon sluit vanaf zaterdag 14 maart de deuren tot en met 19 april. 

Stadsmuseum Oostende sluit vanaf zaterdag 14 maart tot en met 19 april.

Museumship Mercator en de Amandine zijn gesloten. 

Venetiaanse Gaanderijen zijn sowieso dicht wegens de renovatiewerken. 

Ook het Ensorhuis is dicht voor renovatiewerken. 

Het verhuren van go-carts wordt voorlopig niet meer toegestaan. 

De stad vraagt om, ondanks het zonnige weer, niet meer dicht bij elkaar te gaan zitten op zitbankjes. Ook de handelaars moeten er alles aan doen om de social distancing na te leven bij het organiseren van wachtrijen, terrasmeubelen moeten binnengehaald worden. Omdat veel mensen dicht op één gingen zitten bij de zitbanken aan het Casino Kursaal, maakte de Stad deze banken ontoegankelijk.

De opbouw van strandcabines wordt opgeschort tot 19 april.

Provinciaal domein Raversyde blijft geopend, maar enkel voor wie in de buurt woont. Het parkeerterrein werd afgesloten, maar de paden mogen wel gebruikt worden door buurtbewoners om te wandelen, joggen of fietsen.

Oostende voor Anker wordt uitgesteld naar volgend jaar. De nieuwe datum is 27 tot 30 mei 2021. Ook het thema van Oostende voor Anker, ‘Ensor in zee’, blijft behouden. Meer info op www.oostendevooranker.be

 


Containerpark & Afval

De twee containerparken van Stad Oostende (Zandvoorde & Vuurtorenwijk) zijn vanaf dinsdag 7 april opnieuw geopend volgens de normale openingsuren, maar met strenge maatregelen. Stad Oostende vraagt ook uitdrukkelijk om niet naar het containerpark te komen, tenzij het echt niet anders kan. Er worden slechts vijf mensen tegelijk toegelaten en er zullen dus wellicht lange wachtrijen zijn.

Lees hier meer info over de tijdelijke voorwaarden van de containerparken.


Ook de compostpaviljoenen zijn gesloten. Groenten- en fruitafval mag met het restafval meegegeven worden. We vragen dan ook om geen afval aan de ingang van de compostpaviljoenen achter te laten. Ook de compostophaling werd stopgezet. 

Groen- en afvalophaling (huisvuil en pmd) blijft gewoon doorgaan. 


Evenementen

Alle evenementen en bijeenkomsten, zowel indoor als outdoor, zijn verboden tot en met eind mei Klik hier voor een -niet volledige- lijst met afgelaste of uitgestelde evenementen in Oostende. 

Alle ceremoniële evenementen en plechtigheden georganiseerd door Stad Oostende worden geannuleerd, ook tot 19 april. Ook huwelijksjubilea met bezoek bij mensen thuis worden uitgesteld.

Burgerlijke huwelijken kunnen wel doorgaan, maar wordt er nadien geen receptie voorzien. Huwelijken kunnen voorlopig enkel nog doorgaan in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand. Ouders kunnen dus  voorlopig niet meer het huwelijk van hun kinderen bijwonen. Koppels die hun huwelijk annuleren, krijgen het geld dat ze betaald hebben, terug.

Wat uitvaarten en begrafenissen betreft: deze mogen bijgewoond worden door maximaal vijftien personen. Daarbij moet een afstand van anderhalve meter tussen alle aanwezigen gegarandeerd zijn, en mag het lichaam van de overledene niet worden blootgesteld.

Huwelijken

Ook voor huwelijken zijn er nu duidelijke regels. 

 

Tot 19 april zullen in de gemeenteraadszittingen en commissies geen publiek toegelaten worden. Er wordt zo veel mogelijk met een digitale gemeenteraad zonder samenkomst gewerkt.

Ook de gebedshuizen zoals kerken en moskeeën annuleren tot nader order alle activiteiten. Gebedshuizen mogen wel openblijven voor individuele bezoeken voor bezinning en gebed.

Alle communies en lentefeesten (feest van de vrijzinnige jeugd) worden geannuleerd.


Mobiliteit & Reizen

Het openbaar vervoer is nog steeds actief maar het gebruik ervan moeten worden beperkt tot essentiële verplaatsingen. Indien het openbaar vervoer gebruikt wordt om te pendelen, gelieve uw werkuren zo veel mogelijk aan te passen om de spits te vermijden.

Vanaf woensdag 18 maart schakelt De Lijn over naar een aangepaste dienstregeling om het tekort aan chauffeurs op te vangen. De spitsritten worden verminderd en alle avondlijnen (stads- en streek avondlijnen) worden vanaf vanavond stopgezet. De belbussen worden geannuleerd.  Social distancing moet gehandhaafd blijven. Er wordt nog een derde van de bezettingscapaciteit op bussen en trams toegelaten. 


Vanaf zaterdag 21 maart schakelt ook de Kusttram over op een aangepaste dienstverlening. De tram rijdt van maandag tot zondag alleen tussen 6.00 en 21.00 uur met een frequentie van 20 minuten. De vroege en late ritten (tijdens het weekend) worden geschrapt. De aangepaste dienstregeling kan je raadplegen via www.delijn.be of via de app van De Lijn.

Taxibedrijven en alternatieve taxidiensten blijven actief maar er wordt aangeraden het aantal passagiers te beperken.

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust stopt tot en met 19 april de veerdienst in Oostende (tussen de Visserskaai en Oosteroever).

Voorlopig bestaan er geen beperkende maatregelen voor luchthavens. Passagiers dienen de social distancing maatregelen in acht te nemen en toe te passen.

Cruiseschepen en -boten mogen hun passagiers niet ontschepen, maar kunnen wel bevoorraad worden. 

Reizen buiten België die niet noodzakelijk zijn, worden tot en met 19 april verboden. Klik hier voor meer informatie op de website van Buitenlandse Zaken.

De rijlessen en -examens worden opgeschort. Wanneer ten gevolge van deze opschorting de verplichting met dwingende termijnen niet kunnen worden nageleefd, zal aan de betrokkenen uitstel worden verleend.

De autokeuring is minstens tot en met 19 april gesloten. 

De Stedelijke Fietsuitleendienst ter hoogte van de parking bij het Maria-Hendrikapark (Iependreef) sluit vanaf dinsdag 17 maart de deuren voor onbepaalde duur. Fietsen ontlenen zal vanaf dan niet meer mogelijk zijn.

Grensarbeiders in een cruciale sector kunnen een vignet aanvragen waarmee ze vlot de grens over kunnen. Bekijk hier meer informatie. 

Er is nu ook een certificaat beschikbaar voor mensen die iemand gaan ophalen in het buitenland of mensen uit het buitenland die iemand in België komen ophalen. Het is een verklaring op eer.

Certificaat Nederlands.docx23Kb(docx)

Certificaat Engels.docx23,1Kb(docx)

Certificaat Frans.docx22,1Kb(docx)