Park De Nieuwe Koers is een feit!

De voorbije maanden werd de laatste hand gelegd aan Park De Nieuwe Koers, een nieuw park in Mariakerke en de Nieuwe Koerswijk. Beide wijken hebben nauwelijks buurtgroen. Door de aanleg van het 13 hectare grote park komt daar definitief verandering in. Het nieuwe park werd onlangs officieel geopend.

De aanleg van het park komt niet alleen de bezoekers, maar vooral ook de biodiversiteit ten goede. Voorheen werd het terrein hoofdzakelijk gebruikt als akkerland. Door de omzetting naar ecologisch beheerd grasland, de extra bosaanplantingen en struweel én het terug openleggen van het Albertusgeleed zal de biodiversiteit binnen dit gebied fors stijgen. Park De Nieuwe Koers vormt een ecologische vebindingszone met het natuurgebied rondom het Duinenkerkje en het landbouwgebied de Tuinen van Stene, waar in beide gevallen maximaal ingezet wordt op natte natuurontwikkeling.

Park De Nieuwe Koers bestaat uit drie grote delen:

Het woonzorgcentrum De Drie Platanen
Dit is één van de ‘toegangspoorten’ tot het park. Het woonzorgcentrum telt 92 bedden, 6 plaatsen voor kortverblijf, een dagcentrum en 4 assistentiewoningen. Het complex wordt volledig ingebed in het park, zo zal het fietspad doorheen de patio van het woonzorgcentrum lopen. De tuin bestaat uit 50 moestuintjes en doet ook dienst als trefpunt met barbecuegelegenheid en verschillende zitplaatsen.

Het centrale open gedeelte (evenementenweide)
Dit deel van het park is ca 9 ha groot en zal één keer per jaar dienst doen als evenementenweide. De overige dagen van het jaar is het een open grasvlakte voor de buurtbewoners.

Astropolis
In het meest zuidelijke punt van Park de Nieuwe Koers wordt Astropolis ingeplant. Met dit spacesciencecenter kon je in de april editie van de Grote Klok al uitgebreid kennismaken. Je kunt er niet alleen naar de sterren kijken. Er komt ook een zonnekijker en een interactieve exporuimte. Samen met het woonzorgcentrum zorgen beide gebouwen voor een de nodige bedrijvigheid in het park.

De verschillende functies in het park worden verbonden met elkaar via een fietspad van ca 1,5 km lang. Het fietspad vormt samen met het reeds aangelegde fietspad langsheen de oefenrenbaan/Pegasus (van 2 km) een nieuw stuk groen lint. Dit nieuwe fietstracé is een alternatief voor het fietspad dat nu langsheen de Duinkerkseweg ligt. Het nieuwe traject is lager gelegen en veel windluwer. Bovendien is er een directe verbinding met de omliggende wijken via de Spalaan, Prins Roselaan en de Steensedijk. Je fietst nu doorheen een prachtig groengebied in de plaats van een drukke ringweg. Het park loopt door tot op de grond van het Atheneum Pegasus, waardoor deze groene ruimte voortaan ook open blijft tijdens het weekend en in de vakanties.

Tot slot nog enkele cijfertjes:

  • Het park is in totaal 13 ha groot
  • De evenementenweide is ongeveer 9 ha groot
  • Het nieuwe fietspad is 1,5 km lang
  • Parkmeubilair: 9 picknickbanken met 18 zitbanken erbij, 13 gewone zitbanken en 2 lange schaaktafels met telkens 8 stoeltjes, eveneens 2 houten dekken.
  • 1 hondenlosloopweide
  • De nieuwe grachten (waterbuffering) beslaat: ca. 2.400 m² (=half voetbalveld)
  • 75 bomen, 11 verschillende soorten
  • 10.300 heesters, 7 verschillende soorten
Gepubliceerd op dinsdag 25 juni 2019 0.00 u.