Parkeerjeton

Hoofdthemas

Wat?

 • De Stad biedt alle inwoners en tweedeverblijvers gratis 30 minuten parkeren aan in alle betalende zones van de stad.
 • Voordien verliep dit door middel van een parkeerjeton.
 • Vanaf 1 januari 2023 verdwijnt deze fysieke jeton, en wordt dit vervangen door eenmalige digitale registratie.
 • Pas na deze registratie kan je gratis 30 minuten parkeren. Dit kan telkens door het ingeven van je nummerplaat nadat je je hebt geparkeerd, via de parkeermeter.

Wie?

 • Bewoners en tweedeverblijvers, na eenmalige registratie. 
 • Ben je al in het bezit van een geldige bewonerskaart? Dan hoef je niets meer te doen: je bent dan automatisch opgenomen in het systeem.

Hoe?

Welke documenten

 • Identiteitskaart van de aanvrager
 • Indien tweede verblijf: bewijs van tweede verblijf in Oostende (aankoopakte of recentste aanslagbiljet)
 • Inschrijvingsbewijs voertuig: kentekenbewijs deel I (recto/verso in geval van kopie) van ieder voertuig dat je wenst te registreren
 • ¬≠Is de aanvrager niet de eigenaar van de wagen:
  • verzekeringspapieren op naam van de aanvrager
  • attest van de werkgever of rechtspersoon dat je permanent over de wagen beschikt 

Belangrijk om te weten

 • De scanwagen controleert je nummerplaat en gaat na of je rechtmatig geparkeerd bent.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.