Parkeren als tweedeverblijver

Hoofdthemas

30 minuten gratis parkeren voor tweedeverblijvers

 • De Stad biedt alle inwoners en tweedeverblijvers gratis 30 minuten parkeren aan in alle betalende zones van de stad.
 • Voorheen verliep dit door middel van een parkeerjeton.
 • Vanaf 01 januari 2023 verdwijnt deze fysieke jeton, en wordt dit vervangen door eenmalige digitale registratie.
 • Pas na deze registratie kan je gratis 30 minuten parkeren. Dit kan telkens door het ingeven van je nummerplaat nadat je je hebt geparkeerd, via de parkeermeter.
 • Tweedeverblijvers krijgen tot en met 31 januari 2023 de tijd om zich te registeren, maar kunnen nu al gebruik maken van het 30 minuten gratis parkeren via de automaat. 

Hoe?

Welke documenten?

 • Identiteitskaart van de aanvrager
 • Bewijs van tweede verblijf in Oostende (aankoopakte of recentste aanslagbiljet)
 • Inschrijvingsbewijs voertuig: kentekenbewijs deel I (recto/verso in geval van kopie) van ieder voertuig dat je wenst te registreren
 • ¬≠Is de aanvrager niet de eigenaar van de wagen:
  • verzekeringspapieren op naam van de aanvrager
  • attest van de werkgever of rechtspersoon dat je permanent over de wagen beschikt

Belangrijk om te weten

 • De scanwagen controleert je nummerplaat en gaat na of je rechtmatig geparkeerd bent.

Waar kan ik langer parkeren? 

Er zijn verschillende gratis en betalende parkings in Oostende. Een volledig overzicht vind je hier

Bewonerskaarten

Een bewonerskaart kan enkel worden aangevraagd als je gedomicilieerd bent in Oostende.

Voor meer informatie over bewonersparkeren kan je hier terecht.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.