Parkeren als zorgverstrekker

Hoofdthemas

Vanaf 1 januari 2023 werden de zorgverstrekkerskaarten gedigitaliseerd. Het is niet langer nodig om de zorgverstrekkerskaart leesbaar en zichtbaar achter de voorruit te plaatsen.

Wie?

 • Je bent een huisarts, kinesist, verpleger, zorgverstrekker met een RIZIV-nummer, audioloog, podoloog of logopedist en doet huisbezoeken op het grondgebied van Oostende.

 • Je woont in Oostende en beschikt over een motorvoertuig dat gebruikt wordt om deze huisbezoeken af te leggen waarvan de nummerplaat wordt vermeld op de zorgverstrekkerskaart.

 • Indien je niet woont in Oostende: aantonen dat je regelmatig in Oostende actief bent en aantonen dat je tot de doelgroep behoort (attest Orde van Geneesheren, RIZIV-attest of attest van de werkgever).

Wat?

In Oostende zijn er twee soorten zorgverstrekkerskaarten te verkrijgen:

 • De zorgverstrekkerskaart type A kost 200 euro per jaar en laat toe dat zorgverstrekkers zich op de voorbehouden plaatsen voor zorgverstrekkers mogen parkeren. Ook mogen ze zich parkeren op de plaatsen voorbehouden voor houders van gemeentelijke parkeerkaarten en de bovengrondse parkeerplaatsen in wijk centrum, met uitzondering van de bovengrondse Zeeparking/ parkings afgesloten van het openbaar domein door een hefboom.
 • De zorgverstrekkerskaart type B is een gratis kaart en laat toe dat zorgverstrekkers zich mogen parkeren op de voorbehouden plaatsen voor zorgverstrekkers. Ook mogen ze zich parkeren op de plaatsen voorbehouden voor houders van gemeentelijke parkeerkaarten. Let wel: indien dit een parkeerplaats in een betalende zone betreft, moet er nog steeds worden betaald.

Hoe registreren?

Kom langs in het Parkeerloket of registreer online via het digitaal loket op oostende.intouch.be/eloket.

Welke documenten?

Breng de volgende documenten mee:

 • Bewijs dat je tot de doelgroep behoort (attest Orde van Geneesheren, RIZIV-attest of attest van de werkgever).
 • Inschrijvingsbewijs van de wagen.
 • Identiteitskaart.

Opgelet!

 • Er wordt maximaal één zorgverstrekkerskaart (ongeacht welk type) uitgereikt per natuurlijke persoon.
 • Voor rechtspersonen is het maximumaantal gelijk aan het aantal natuurlijke personen die voor hen activiteiten uitoefenen. De andere voorwaarden zoals hierboven beschreven blijven steeds van toepassing.
 • Maximaal voor 1,30 uur (anderhalf uur) parkeren.
 • De blauwe schijf moet steeds leesbaar en zichtbaar aangebracht worden tegen de voorruit van de wagen.
 • De scanwagen controleert je nummerplaat en gaat na of je rechtmatig geparkeerd bent.

Eind november 2023 was er nieuwe uitbreiding van de parkeermogelijkheden voor zorgverstrekkers. 

Lees er hier alles over!

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.