Parkeren in een roze of grijze zone

Hoofdthemas

Opgelet!

Je kan geen gebruik maken van mobiele toepassingen in roze en grijze parkeerzones.

Deze gratis parkeersessies moeten aangevraagd worden via een parkeermeter.

In de wijk Raversijde is er een roze zone, ter hoogte van de Hendrik Baelskaai is er een grijze zone. De nieuwe regeling is van kracht sinds 3 januari 2023. Deze zones vervangen de vroegere blauwe zones.

Je moet je gratis parkeersessie aanvragen via de parkeerautomaat, behalve als je een bewonerskaart hebt (voor inwoners van wijk Raversijde). Het is niet meer nodig om je blauwe schijf te leggen.

De zones hebben de volgende bepalingen:

  • In Raversijde mag je als bezoeker maximaal 8 uur aan een stuk parkeren tussen 09.00 en 20.00 uur. Voor houders van een bewonerskaart geldt dit niet.
  • In de Hendrik Baelskaai mag je maximaal 3 uur aan een stuk parkeren tussen 09.00 en 24.00 uur.

Wijk Raversijde: roze zone

Roze zone

Hendrik Baelskaai: grijze zone


Naar analogie met de regelgeving van de blauwe kaart is het mogelijk om in de roze zone (Raversijde) aan een parkeerautomaat:

  • Een nieuwe parkeersessie te starten tijdens een lopende parkeersessie

    Voorbeeld. Je start een sessie om 9.00 uur in de roze zone (8 uur geldig) en deze loopt tot 17.00 uur. Maar je vertrekt om 11.00 uur naar de winkel en keert terug om 14.00 uur. Je kan een nieuwe parkeersessie aanvragen om 14.00 uur die eveneens 8 uur geldig is. In dit concreet geval hebt u een geldige parkeersessie die doorloopt tot 1100 uur de volgende dag.
  • Overdracht van aantal uren van een parkeersessie naar de volgende dag

    Voorbeeld. Je start een sessie om 15.00 uur in de roze zone. Een parkeersessie is maar noodzakelijk tot 20.00 uur. Dit wel zeggen dat je tussen 15.00 en 20.00 uur slechts 5 van de 8 uren hebt opgebruikt. Je parkeersessie zal doorlopen tot 12.00 uur de volgende dag. Met andere woorden, de resterende 3 uur lopen door tot de volgende dag.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.