Parkeren voor personen met een handicap

De parkeerkaart voor personen met een handicap geeft recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen voor personen met een handicap. Hiervoor hoef je niet te registreren. Deze voorbehouden plaatsen zijn nooit betalend. 

Op deze adressen in Oostende vind je voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Daar kan je als chauffeur of passagier gratis parkeren met een geldige parkeerkaart, de zogenaamde blauwe kaart.

Registreren is enkel noodzakelijk indien je, als persoon met een handicap, gratis op de reguliere betalende plaatsen wil parkeren in onze stad, op het grondgebied van Oostende.

Wie
 • Houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap mogen gratis bovengronds parkeren maar moeten zich eenmalig laten registreren.
 • Per parkeerkaart voor personen met een handicap kunnen er twee nummerplaten worden geregistreerd.
Hoe

Deze eenmalige registratie van een parkeerkaart voor personen met een handicap moet gebeuren in het Parkeerloket of via het digitale loket.

Bekijk hier een handleiding voor het Digitaal Loket

Breng hiervoor de volgende documenten mee:

 • je parkeerkaart voor personen met een handicap
 • je identiteitskaart
 • je nummerplaat (of twee nummerplaten) die je wenst te koppelen aan je parkeerkaart voor personen met een handicap
 • de toestemming van de eigenaars van de nummerplaten
 • inschrijvingsbewijs voertuig: kentekenbewijs deel I (recto/verso in geval van kopie) van ieder voertuig dat je wenst te registreren

Na de registratie mag je als persoon met een handicap gratis op de reguliere betalende plaatsen parkeren.

Wat mag niet?

 • Parkeren op een parkeerplaats voor gemeentelijke parkeerkaarten is niet toegestaan. Deze plaatsen zijn enkel voorbehouden voor houders van een bewonersvergunning, zorgverstrekkerskaart of een vergunning voor dringende herstellingen door technici.
 • Op de kortparkeerplaatsen van 20 of 30 minuten mag je niet onbeperkt parkeren. Hou je aan de tijdsduur.
Belangrijk
 • Kortparkeerplaatsen 20 of 30 minuten: houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap mogen zich op kortparkeerplaatsen niet onbeperkt parkeren. Ook voor hen is hier de opgegeven tijdsduur van toepassing.
 • Niet-Oostendenaars met een parkeerkaart voor personen met een handicap moeten zich ook op voorhand registreren bij het parkeerloket om gebruik te kunnen maken van het gratis parkeren.
 • De scanwagen controleert je nummerplaat en gaat na of je rechtmatig geparkeerd bent.
 • Heb je toch een retributie ontvangen? Neem dan contact op met het Parkeerloket.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.