Belgisch paspoort

Hoofdthemas

Maak een afspraak

Stap 1: aanvragen

Aanvraag reispas

Heb je NIET de Belgische nationaliteit: klik hier

Belangrijk:
- Breng een pasfoto mee (maximum zes maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden. Of laat een foto nemen aan het loket. Dit is gratis!

Stap 2:

Optie 1: afhalen in het stadhuis
(na verwittiging via sms of e-mail)

Afhalen reispas

Optie 2: thuisbezorgen tegen betaling!

Stad Oostende laat reispassen nu ook aan huis leveren, lees meer...

 

Een Belgisch paspoort is een document om uw identiteit te bewijzen in de landen waarvoor de Belgische identiteitskaart (eID) niet volstaat. Ook kinderen jonger dan 12 jaar hebben meestal een paspoort nodig. Met een paspoort kunt u naar alle landen ter wereld reizen, desnoods aangevuld met de vereiste visa.

Het Belgisch paspoort bevat ook biometrische gegevens: naast de gegevens over uw identiteit en nationaliteit, uw handtekening en uw foto bevat het ook uw vingerafdrukken.

Vooraleer u vertrekt, gaat u het best na welke reisdocumenten u nodig hebt voor uw bestemming. Lees ook zeker eens de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse zaken. U kunt ook altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Voorwaarden

Zorg dat u tijdig uw paspoort aanvraagt of vernieuwt. Het paspoort is:

 • 7 jaar geldig voor volwassenen
 • 5 jaar voor minderjarigen.

U doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een paspoort dat nog minstens 6 maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.

De pasfoto die u meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is.

Als uw pasfoto niet voldoet aan de voorwaarden, kunt u geen paspoort aanvragen!

Procedure

Belgen die in België wonen, vragen hun internationaal paspoort aan bij het gemeentebestuur van hun woonplaats.

Vraag uw paspoort zeker op tijd aan. Hou rekening met een leveringstermijn van minstens 5 werkdagen. In drukke periodes kan de wachttijd oplopen.

Er bestaan wel twee spoedprocedures:

 • dringende procedure: Als de gemeente de aanvraag vóór 15 uur doorstuurt, kan het paspoort de eerste werkdag na de aanvraag bij de gemeente worden afgeleverd.
 • superdringende procedure:
  • Als de gemeente de aanvraag vóór 15 uur doorstuurt, kan het paspoort nog dezelfde dag worden afgeleverd bij het loket van Binnenlandse Zaken, Warandeberg 1-4, 1000 Brussel, vlakbij het Centraal Station (4 uur en 30 minuten na de aanvraag).
  • Als de gemeente de aanvraag na 15 uur doorstuurt, kan het paspoort pas de eerstvolgende werkdag worden afgeleverd bij het loket aan Warandeberg 1-4 (vanaf 8u30). Opgelet:
   • aanvragen na 15 uur op vrijdag: afhalen op zaterdagvoormiddag vanaf 8u30 (tenzij zaterdag een feestdag is: op maandag)
   • aanvragen op zaterdag: afhalen op maandag vanaf 10 uur (tenzij maandag een feestdag is: op de eerstvolgende werkdag)
  • U kunt het paspoort ook aanvragen bij het loket aan Warandeberg 1-4 te Brussel zelf, van maandag tot vrijdag (8u30 tot 19u45) en zaterdagvoormiddag (8u30 tot 12u15). Betalingen kunnen enkel met de kaart.

Beide spoedprocedures zijn wel duurder. Voor de superdringende procedure gelden ook strengere voorwaarden:

 • Uw paspoort mag in de laatste 5 jaar niet meer dan 1 keer verloren of gestolen zijn.
 • U mag niet het voorwerp zijn van een gerechtelijke, politionele of administratieve maatregel die de onvoorwaardelijke uitreiking van een nieuw paspoort verhindert.
 • Een minderjarig kind (jonger dan 18 jaar) moet voor het aanvragen van een paspoort vergezeld worden door minstens één ouder (vader of moeder) die op hetzelfde adres woont.

Is uw paspoort gestolen? Meld de diefstal van uw reisdocument eerst bij de politie van de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden (of bij de lokale politie van uw gemeente) én daarna bij uw gemeente.

Opgelet! Een als gestolen of verloren gesignaleerd paspoort of reisdocument is niet langer geldig. Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag u het niet meer gebruiken. Als u met een gesignaleerd document naar het buitenland reist, bestaat het risico dat u het land niet binnen mag of zelfs onmiddellijk naar België moet terugkeren. Laat bij de gemeente het teruggevonden document vernietigen en vraag een nieuw aan.

Belgen in het buitenland

Belgen in het buitenland vragen hun paspoort aan bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat dat bevoegd is voor de plaats waar ze zich bevinden (enkel normale of dringende procedure - de superdringende procedure is niet mogelijk).

Op doorreis door België kunnen ze ook terecht bij het gemeentebestuur:

 • van hun laatste officiële woonplaats in België
 • van hun geboorteplaats in België (indien nooit gewoond in België)
 • van een Belgische gemeente naar keuze (indien nooit gewoond en niet geboren in België).

Wat meebrengen

Voor de aanvraag hebt u volgende documenten nodig:

 • uw identiteitskaart
 • 1 recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de I.C.A.O. normen
 • identiteitsbewijzen voor een minderjarig kind: Het kind en minstens één ouder moeten persoonlijk aanwezig zijn.

Als u al een paspoort had, dan neemt u ook het oude paspoort mee. Was uw paspoort verloren of gestolen, dan brengt u het attest van verlies (te verkrijgen bij de gemeente) of het attest van diefstal mee (te verkrijgen bij de politie).

Kostprijs

Iedere Oostendenaar jonger dan 18 jaar  moet vergezeld zijn van de persoon die het hoederecht bezit (er mag geen vermoeden zijn van verzet door de andere ouder).

Tip : vraag uw reispas aan net vóór de achttiende verjaardag , het bespaart u 42,50 euro.

Wanneer een reispas nodig?

Voor een aantal landen volstaat een identiteitskaart. Andere landen eisen een paspoort, eventueel met visum, of ook nog een inentingsbewijs.

De informatie heeft betrekking op Belgische onderdanen die voor maximum 90 dagen naar eenzelfde land reizen. Deze informatie is voor wijzigingen vatbaar. Ook kan ze verschillen naargelang het een reis om privéredenen (toerisme, familiebezoek, ...) of om professionele redenen betreft.

De meeste landen, ook de lidstaten van de Europese Unie, leggen voor een langer verblijf bijkomende formaliteiten op.

Inlichtingen over inreisvoorwaarden zijn verder te verkrijgen bij uw reisagent.

De nieuwe internationale voorschriften inzake de beveiliging van reisdocumenten bevelen de invoering van biometrische identificatiekenmerken aan, waardoor een betrouwbare link wordt gelegd tussen het document en de houder ervan.

Sedert begin 2005 is elk paspoort voorzien van een chip. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de eisen die de Verenigde Staten stellen aan de landen die willen in aanmerking komen voor deelname aan het Visa Waiver Program. Registratie ESTA  vooraf verplicht !

De gegevens die op de chip (bevindt zich ongeveer in het midden van de achterste kaft) worden opgeslagen zijn de persoonsgegevens, de handtekening, de foto en gezichtsherkenning als biometrisch kenmerk.

Tweede reispas

Een tweede paspoort wordt slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan.
Voorwaarden :

 • Schriftelijke en gemotiveerde aanvraag voor een tweede paspoort richten aan gemeentelijke, diplomatieke of beroepsconsulaire overheid. Indien beroepshalve dient de aanvraag uit te gaan van de werkgever of het bedrijf van de betrokkene.
 • De motivatie moet altijd uitgaan van een fundamentele noodzaak om een tweede paspoort te hebben om bepaalde reizen te maken, en zich niet beperken tot de verwijzing naar het praktisch, bijkomend gemak van een extra  paspoort.  Het tweede paspoort moet noodzakelijk zijn en niet enkel gemakkelijk.
 • Bij elke aanvraag bijvoegen : kopieën van de bladzijden met de identiteitsgegevens en de geldigheidsduur en de visa van minder dan een jaar uit het/de al dan niet geldige paspoorten die de belanghebbende reeds heeft.

Reispas verloren of gestolen

Wat moet je doen?

 • Reispas blokkeren.
  Bel DOC STOP.
 • Aangifte doen bij de politie.
  Alleen als je reispas gestolen werd. Bij verlies hoef je niets te doen.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.