Pedagogische aanpak

Pedagogische aanpak

MeMoQ 

MeMoQ staat voor Meten en Monitoren van de pedagogische kwaliteit (Q) van kinderopvang van baby's en peuters.

We weten dat kinderopvang van hoge pedagogische kwaliteit langdurige positieve effecten heeft op de ontwikkeling van kinderen. Dat is wetenschappelijk bewezen. Om nog verder te investeren in pedagogische kwaliteit, hebben we samen met de sector een referentiekader ontwikkeld rond wat we nu juist verstaan onder pedagogische kwaliteit en hebben we bijkomende stappen gezet hoe we dit kunnen meten, monitoren en bevorderen.

Kind en Gezin gaf aan de universiteiten Gent (Vakgroep Sociaal Sociaal Werk en Sociale pedagogiek) en Leuven (ECEGO) de opdracht om instrumenten te ontwikkelen: een uniform systeem om de pedagogische kwaliteit in de hele kinderopvang te meten, te monitoren en te bevorderen. Dit project heet MeMoQ en gebeurde in overleg met Zorginspectie, de kinderopvangsector, opleidings- en vormingsorganisaties, ouders en experten.

MeMoQ bestaat uit: