Pedagogische studiedag

Hoofdthemas

Op dinsdag 25 april 2023 van 16.00 tot 19.00 uur organiseert Stad Oostende in het Kursaal een pedagogische studienamiddag in de vorm van een verlengde personeelsvergadering voor al het onderwijzend personeel van het Oostendse basisonderwijs.

Vanuit het Meerjarenplan 2020-2025 zet de dienst Onderwijs en Maatschappij netoverstijgend in op studiedagen. Het flankerend onderwijsbeleid van Stad Oostende wil professionelen binnen het onderwijs samenbrengen om kennis en ervaringen te delen en elkaar zo te versterken. Tijdens dit unieke netwerkmoment kan je terecht op een Welzijnsmarkt gevolgd door acht interactieve lezingen. De centrale thema’s voor het evenement zijn gekozen op basis van een bevraging bij schooldirecties en brugfiguren basisonderwijs. Niet te missen dus!

Inschrijven voor deze studienamiddag is helemaal gratis en kan van maandag 27 februari 2023 tot en met vrijdag 21 maart 2023 via dit formulier.

Voor enkele lezingen is het aantal plaatsen beperkt. Wees er dus tijdig bij!

Het programma

Vanaf 16.00 tot 17.30 uur:

Warm onthaal met een hartig vieruurtje.

Welzijnsmarkt met 30 partnerorganisaties op vijf thema-eilanden:

  • gezinsondersteuning
  • (geestelijke) gezondheid – zorg
  • rechten – welzijn
  • vrije tijd
  • educatie – taal

Van 17.30 tot 19.00 uur:

Keuze uit acht interactieve lezingen met deze sprekers en thema’s.

Vanaf 19.00 uur: 

Slot en netwerkmoment.

Tussendoor: 

Ludiek locatietheater Kelly & Tim door Productions en zonen.

  • Kelly, ervaringsgerichte verbindingsexperte en Tim, relationeel therapeut zien het als hun taak om ervoor te zorgen dat je je welkom voelt, dat het lichamelijk en geestelijk welzijn goed zitten en dat iedereen al direct goed overeenkomt! Want ‘Een dag niet geconnecteerd is een dag niet geleefd!'

Versterking van de inwendige mens met een hapje en drankje.

Lezingen

Luk Dewulf, kindertalentenfluisteraar - Ik kies voor mijn talent

Gelukkige en zelfverzekerde kinderen en jongeren, dat wenst toch iedereen? Maar hoe kun je daar als ouder, leerkracht, opvoeder… bij helpen?

“Door kinderen aan te spreken op hun talent”, zegt Luk. “Focus je op hun passie en wat ze kunnen, in plaats van te kijken naar waar ze minder sterk in zijn. Want tenslotte is niemand perfect”.

In zijn lezing vertrekt Luk vanuit het boek Ik kies voor mijn talent. Hij gaat in op wat talent is, hoe je talent al op jonge leeftijd kunt ontdekken en herkennen, hoe je als ouder of leraar context kunt creëren waarin elk talent zich gezien en uitgedaagd voelt. Want door te doen waar je goed in bent, laad je niet alleen voortdurend je batterijen op, het bezorgt je ook een positief zelfbeeld, meer veerkracht en zelfvertrouwen. 

Fanny Matheusen, transitiepedagoge - Deep democracy: het conflict omarmen

De huidige samenleving is in sneltempo aan het kantelen. De uitdagingen en bedreigingen die aan de horizon verschijnen zijn existentieel en tegelijk ongrijpbaar.

Mensen en organisaties proberen met de gangbare veranderlogica hierop in te spelen. Maar gaandeweg verliezen we meer en meer de strijd. Is er een andere mogelijkheid?

Fanny biedt je een perspectief op die transities dat bij tijden verwarrend is, misschien ook confronterend, innovatief en soms magisch en dat je achterlaat met actieve hoop.

Johan Deklerck - De preventiepiramide: integraal en positief aan de slag rond conflict en polariserend gedrag

Polarisering, conflicten, probleemgedrag… het zijn thema’s die in sneltempo een dwingende plaats veroverd hebben in de samenleving en binnen de schoolmuren.

Scholen krijgen plots de erg moeilijke opdracht om in te zetten op een preventieve aanpak rond dit thema. In deze uiteenzetting vertrekken we van radicalisering en conflict voor de aanpak en de ontwikkeling van een preventiebeleid binnen de school. De preventiepiramide (Deklerck, Acco 2011) biedt hier een uitstekend screenings- en beleidsinstrument dat niet alleen focust op problemen, maar op welbevinden als antwoord.

Catherine Malfait - Executieve functies

Je niet laten afleiden, de instructie onthouden, een nieuw plan bedenken als jouw plan niet werkt… dit zijn allemaal uitingen van executieve functies die volop in ontwikkeling zijn.

Tijdens deze lezing leggen Catherine Malfait en Professor Dieter Baeyens (KU Leuven) uit wat executieve functies zijn aan de hand van concrete voorbeelden. Ze staan stil bij hoe de executieve functies zich ontwikkelen en ze geven concrete tips over hoe je ze kan ondersteunen. Zo wil ze je handvaten geven om de executieve functies van jouw leerlingen te ondersteunen en te versterken door te groeien in een EF-ondersteunende leerkrachtstijl.

Khalid Behaddou - Halal of niet? Alle vragen over islam en onderwijs in Vlaanderen beantwoord. 

Heel veel scholen, leerkrachten, CLB-medewerkers, ouders, leerlingen… hebben vragen over hoe je in de praktijk best omgaat met allerlei vragen die een religie als islam oproept. Wat is voor moslims halal (toegestaan) en wat niet, en waarom? En hoever moet je gaan om daaraan tegemoet te komen op school? De lezing beantwoordt al je vragen!

Winny Ang - Identiteit en beloning: reflecties uit de praktijk (CLIL)

In deze workshop staan we stil bij één van de belangrijkste ontwikkelingstaken van een ‘diversiteit’ van kinderen: de identiteitsontwikkeling.

Identiteit heeft meerdere dimensies die met elkaar op dynamische manier blijven interageren. Het gevoel van ‘belonging’ speelt een grote rol in het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Aan de hand van praktijkervaringen wordt deze fascinerende zoektocht belicht.

Piet Van de Craen - Meertaligheid: begeleiden van taalontwikkelingsprocessen

Meer dan 20 jaar geleden ontstond in Europa een ware onderwijsrevolutie door de content and language integrated learning (CLIL), waarbij 20% van het curriculum in een andere taal (Frans, Engels of Duits) wordt onderwezen.

Onderzoek toont aan dat CLIL leidt tot betere beheersing van de doeltaal, versterking van de moedertaal, betere resultaten in de leerstof, positieve attitudes en motivatie van leerlingen en leraren, en cognitieve meerwaarde. 

De manier waarop de leerstof wordt aangeboden, via een communicatief en impliciet leerproces, verklaart deze resultaten. CLIL heeft vooral belangrijke gevolgen voor leerlingen met een taalachterstand en meertaligheid. Zelfs leerlingen met dyslexie hebben hier baat bij.

Michael Portzky, klinisch psycholoog en neuropsycholoog - Mentale veerkracht, het verschil tussen lijden en leiden

Steeds vaker zien we zorgwekkende cijfers verschijnen over de gevolgen van stress, soms vertaald in burnout-cijfers, depressiecijfers, zelfmoordcijfers, afwezigheidscijfers...

Cijfers die in Nederland en Vlaanderen trouwens weer aan het stijgen zijn. Wat heeft er toch voor gezorgd dat dit van nature ooit positieve stresssysteem, dat ons geholpen heeft om het als soort te overleven, nu plots voor zulke nefaste gevolgen kan zorgen? Is iedereen even kwetsbaar? Wat is mentale veerkracht, en hoe helpt dit tegen stress? Wat kunnen we doen tegen de gevolgen van stress? Wat betekent stress nu werkelijk voor ons lichaam en geest?

Een voordracht waardoor we hopelijk niet gestresseerd worden, en door de vele mediabomen het bos weer beginnen te zien.