Rustpensioen

Hoofdthemas

 

Hoe kun je jouw pensioen aanvragen

 • Via de gratis Pensioenlijn 1765 elke werkdag uitsluitend bereikbaar van 08.30 uur tot 12.00 uur. Dit geldt voor alle pensioendiensten. Bel 1765, kies Nederlands en druk 3 en 1.
  Zo kun je de documenten met de hulp van experten invullen.
 • Via Het PensioenPunt
 • Via jouw persoonlijk dossier op www.mypension.be
 • Via de website www.pensioenaanvraag.be
 • Of via de dienst burgerzaken telefonisch op het nummer 059/ 80 55 00 of 0800 1 8400 (gratis).
 • Of maak een afspraak: https://oostende.mijnafspraakmaken.be

Een rustpensioen is een uitkering die u ontvangt als werknemer als u een bepaalde leeftijd hebt bereikt, voor een eerdere werkperiode. Of u werknemer, zelfstandige of ambtenaar was, bepaalt hoe uw pensioen berekend wordt.

Voorwaarden

De wettelijke pensioenleeftijd is in principe 65 jaar zowel voor werknemers, zelfstandigen als ambtenaren. Voor bepaalde categorieën van ambtenaren kan de leeftijdsgrens hoger (bijvoorbeeld voor magistraten) of lager (bijvoorbeeld voor bepaalde militairen of personeelsleden van de geïntegreerde politie) liggen.

Om een rustpensioen te ontvangen, moet u aan de volgende drie voorwaarden beantwoorden:

 • u moet een bepaalde leeftijd hebben bereikt
 • u mag geen inkomen uit een beroepsactiviteit ontvangen dat een bepaalde grens overschrijdt
 • uw wettelijke bijdragen moeten tijdens de tewerkstelling door uw werkgever zijn ingehouden op uw werknemersloon.

Onder bepaalde voorwaarden, die verschillen naargelang uw leeftijd en de duur van uw beroepsloopbaan, kunt u met vervroegd pensioen gaan. U kunt uw pensioendatum berekenen via My Pension.

Procedure

Welke procedure u moet volgen, hangt af of u werkt als werknemer, zelfstandige of ambtenaar.

Als werknemer moet u uw werkgever inlichten wanneer u met pensioen gaat. Uw arbeidsovereenkomst stopt niet automatisch wanneer u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. Neem contact op met uw personeelsdienst voor meer informatie.

Als ambtenaar stopt uw overeenkomst automatisch op de wettelijke pensioenleeftijd. U kunt ook na de wettelijke pensioenleeftijd blijven werken op voorwaarde dat uw werkgever akkoord gaat.

U bent verplicht uw pensioen zelf aan te vragen als u:

 • uw rustpensioen vervroegd wilt opnemen, dus vóór de leeftijd van 65 jaar
 • uw rustpensioen wilt opnemen na de leeftijd van 65 jaar
 • uw rustpensioen wilt opnemen op de leeftijd eigen aan een bijzonder stelsel (mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart)
 • uw hoofdverblijfplaats in het buitenland hebt.

U kunt dat ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum aanvragen:

 • via de website mypension.be
 • via uw gemeentebestuur
 • via de Pensioenlijn 1765.

Als werknemer en ambtenaar kunt u ook terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD). Als zelfstandige kunt u terecht bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Statutaire ambtenaren dienen hun aanvraag in bij de laatste werkgever in de overheidssector.

Kostprijs

Financieel voordeel

Het bedrag hangt af van:

 • het stelsel waarin u werkt
 • het aantal jaren dat u werkt
 • uw gezinssituatie.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart met pincode
 • Rekeningnummer
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.