Periode van publieke raadpleging & participatiemoment

Hoofdthemas

Het RUP Raversijde bevindt zich momenteel in de eerste fase van het planproces, nl. de opmaak van de start- en procesnota.

RUP Raversijde wordt begeleid door een planteam, bestaand uit volgende leden:

Organisatie planteam Leden van het planteam
Westtoer Liesbet Billiet
Dienst Toerisme OostendeLies Grootaerdt
Provincie West-Vlaanderen – StreekwerkingHannelore Malfait
Directie omgeving stad OostendeArno Braet
AGSO

Karel Vanackere

Muriel Claeys

Sam De Beuckelaere

Voor het RUP Raversijde vindt de publieke raadpleging plaats tussen 29/10/2021 en 28/12/2021 en wordt een participatiemoment georganiseerd op 25 november 2021 om 19h in OC Ter Yde, Duinenstraat 172 in Raversijde . U bent van harte uitgenodigd op de presentatie.

U kan tevens hier op website in de vragen en opmerkingen formuleren.

Na de publieke raadpleging wordt een verslag opgemaakt van de publieke raadpleging en het participatiemoment, waarna dit document online wordt geplaatst op de website van de stad. Er wordt ook een overzicht online geplaatst waarin na te lezen is welke inspraakreacties en adviezen ingediend werden.