Kurt Claeys

Open VLD

Functie

Derde Schepen

College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteraad

schepen van Ruimte en Wonen

Ruimtelijke Ordening
Wonen
Stedelijke Ontwikkeling
Omgevingsvergunningen
Privaat Publieke Samenwerking (PPS)
Bouwinspectie
Geografisch Informatie Systeem (GIS)
Multibel
Sociale Woningbouw
Onroerend Erfgoed
Rollend Fonds

Contact

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.