Kurt Claeys

Open VLD

Functie

Derde Schepen

College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteraad

schepen van Ruimte en Wonen

Ruimtelijke Ordening
Wonen
Stedelijke Ontwikkeling
Omgevingsvergunningen
Privaat Publieke Samenwerking (PPS)
Bouwinspectie
Geografisch Informatie Systeem (GIS)
Multibel
Sociale Woningbouw
Onroerend Erfgoed
Rollend Fonds

Contact