Mogelijke PFAS-verontreiniging omgeving brandweerkazerne: voorzorgsmaatregelen

Uit de resultaten van een bodemonderzoek bleek een mogelijke PFAS-verontreiniging in de omgeving van de brandweerkazerne in de Velodroomstraat. Daarom vraagt Stad Oostende aan de buurtbewoners binnen een perimeter van 100 en 500 meter om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid voerde een tijdje geleden een verkennend bodemonderzoek uit ter hoogte van de brandweerkazerne aan de Velodroomstraat.

Uit de resultaten bleek een mogelijke PFAS-verontreiniging door gebruik van fluorhoudende blusschuimen in het verleden.

Voorzorgsmaatregelen

Om geen enkel risico te nemen, vraagt de stad - op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid - aan de omwonenden vragen om rekening te houden met een aantal maatregelen.

Perimeter 100 m

In een zone van 100 meter rond de site van het brandweeroefenterrein, vragen we om volgende maatregelen op te volgen:

  • Meest kwetsbare bevolking (kinderen onder 12 jaar, mensen met immuunziektes, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, of wensen zwanger te worden): geen zelfgeteelde groenten en fruit uit de eigen tuin consumeren.
  • Algemene bevolking: zelfgeteelde groenten en fruit met mate consumeren in een goede mix met gekochte groenten en fruit. Steeds goed wassen voor consumptie.
  • Geen zelfgeteeld(e) kleinvee of eieren consumeren.
  • Geen grondwater als drinkwater gebruiken.
  • Grondwater uit ondiepe putten niet gebruiken om de moestuin water te geven of om het zwembad te vullen.
  • Compost samengesteld met materiaal uit eigen tuin niet gebruiken.
  • Goede hygiĆ«ne toepassen: handen wassen, zeker voor de maaltijd.

In de binnenomgeving: poetsen met nat en verstuiving van braakliggende grond zo veel als mogelijk vermijden.

Perimeter 500 m

In een zone van 500 meter rond de site van het brandweeroefenterrein, vragen we om volgende maatregelen op te volgen:

  • Drink geen grondwater uit grondwaterputten en gebruik grondwater ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
  • Gebruik het grondwater niet om uw moestuin te bevochtigen of zwembad(jes) te vullen.
  • Gebruik het grondwater enkel voor andere dingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten, en planten water geven.

Belangrijk: met 'grondwater' wordt al het water bedoeld dat zich onder het bodemoppervlak bevindt en dat in direct contact met de bodem of de ondergrond staat. Het gaat hier voor alle duidelijkheid niet over het kraantjeswater dat via de waterleiding in de woning binnenkomt. Dat is en blijft volledig veilig en kan uiteraard gebruikt worden om te drinken, koken, de moestuin te bevochtigen,... Ook regenwater dat rechtstreeks opgevangen wordt in een regenton of regenput zonder contact met de bodem, blijft veilig om bijvoorbeeld de moestuin mee te bevochtigen. 

Meer info op www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling of bij de dienst Milieu, milieu@oostende.be 

Gepubliceerd op vrijdag 28 januari 2022 0.00 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.