PFAS problematiek omgeving luchthaven: stand van zaken 12 mei 2023

Op de wijkvergadering van 2 mei werd een toelichting gegeven over PFAS en de no regret – maatregelen die genomen worden in de omgeving van de luchthaven. We geven hier een update mee en geven antwoord op verschillende vragen die toen gesteld werden.

Verschillende bewoners hebben toen hun bezorgdheid geuit over de werkzaamheden die momenteel aan de gang zijn in de Nieuwpoortsesteenweg. Ze vroegen zich af of er daarbij wel rekening werd gehouden met PFAS. De Stad heeft hierover meer informatie ingewonnen:

Momenteel worden er persleidingen/rioleringen verplaatst in de Nieuwpoortsesteenweg. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Aquafin, Farys is medefinancierder van dit project. Stad Oostende werkt nauw samen met Farys als het gaat over het algemeen riolenbeheer in Oostende maar de stad is in dit dossier zelf geen bouwheer en dus ook geen opdrachtgever.

Stand van zaken werkzaamheden:

  • Momenteel worden de werken aan de rijweg afgerond. Op dit moment worden de bermen afgedekt met een laag teelaarde, afkomstig van een andere locatie. Er wordt geen gerecupereerde aarde gebruikt.
  • De werkzaamheden in het stuk Nieuwpoortsesteenweg richting Oostende zijn bijna afgerond. De werkzaamheden richting Middelkerke moeten nog uitgevoerd worden. Voorlopig gaan die nog niet van start, er worden eerst extra analyses uitgevoerd en advies ingewonnen bij OVAM.

Stalen nemen: grond en water

Tijdens dergelijke werkzaamheden wordt grond opgegraven en verplaatst en grondwater opgepompt. Daarom werden er stalen genomen van de grond op de rijweg en op het luchthaventerrein en van het grondwater dat wordt opgepompt (bemalingswater).

GROND

  • Door de uitbreiding van de werken en het extra verplaatsen van grond, is er een uitbreiding nodig van het oorspronkelijk technisch verslag. Hiervoor werden 5 boringen uitgevoerd: 2 op de luchthaven en drie in de rijweg. Er werden 4 mengmonsters geanalyseerd op PFAS: 1 in de rijweg en 3 op gronden van de luchthaven. De stalen van de rijweg en 1 staal op de luchthaven waren negatief.
  • Er werden nog drie extra stalen getest op PFAS om verder af te perken, twee op het terrein van de luchthaven en één in de rijweg. Het staal van de rijweg en 1 staal op de luchthaven waren negatief. De stalen op de luchthaven worden nog verder verticaal afgeperkt door bijkomende analyses. Deze resultaten zijn op dit moment nog niet beschikbaar.
  • Voorlopige conclusie: uit de stalen van de gronden blijkt dat er geen PFAS (of toch zeker onder de richtwaarde) ter hoogte van de rijweg is aangetroffen.

BEMALINGSWATER

  • Er is een nieuwe vergunningsaanvraag lopende voor het bemalingswater. Er werd advies gegeven om het water te laten controleren op PFAS.
  • Er werden stalen genomen van het opgepompte grondwater: de waarde ligt boven de lozingsnorm (som van de kwantitatieve PFAS bedraagt 340 ng/l). Daarom worden er nu nog bijkomende stalen genomen op drie andere locaties om een volledig overzicht te krijgen.

Er wordt advies gevraagd bij OVAM.

In afwachting van de resultaten voor het bemalingswater en het advies van OVAM, worden de werkzaamheden in de Nieuwpoortsesteenweg richting Middelkerke on hold geplaatst. 

Blijf op de hoogte: teken in op de digitale wijknieuwsbrief

Doordat deze werkzaamheden niet in opdracht van Stad Oostende worden uitgevoerd, is het stadsbestuur niet altijd onmiddellijk op de hoogte van resultaten van onderzoeken of updates van de planning. De opdrachtgever zal wel regelmatig informatie delen met de Stad. Via de wijknieuwsbrief Raversijde zal de Stad deze informatie dan snel verspreiden naar geïnteresseerde wijkbewoners. Intekenen op deze wijknieuwsbrief kan via www.oostende.be/nieuwsbrieven/inschrijven

Op de vergadering kwamen ook veelgestelde vragen in verband met PFAS aan bod, de experts gaven daarop een antwoord. Je vindt deze vragen met antwoord terug op www.oostende.be/pfas. Als er wijzigingen of updates zijn met betrekking tot deze maatregelen dan zal de Stad je daarover inlichten via een bewonersbrief.

Er doken op de vergadering ook vragen op rond de opening in het hek van het luchthaventerrein en de verharde toegangsweg. Buurtbewoners vroegen zich af of dit de nieuwe ingang wordt van de helihaven. De Stad nam hiervoor contact op met de luchthaven. Zij laten weten dat deze opening gemaakt is zodat Aquafin vanuit de Nieuwpoortsesteenweg de werfzone op de luchthaven kan bereiken. Dit staat volledig los van de helihaven.

We geven graag nog mee dat Stad Oostende één contactpunt heeft om iets te melden, vragen delen: O-punt. Je kan online, telefonisch, per mail contact nemen of persoonlijk langsgaan tijdens de openingstijden van het stadhuis. De medewerkers volgen je melding op en je krijgt zo snel mogelijk een antwoord. Aarzel dan ook niet om via O-punt iets te melden of te vragen aan de Stad. O-punt contacteren kan via een online formulier op de website, per mail naar O-punt@oostende.be of telefonisch op 0800 1 8400.

Gepubliceerd op vrijdag 12 mei 2023 11.00 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.