PFAS problematiek omgeving luchthaven: update 5 juni 2023

In een eerder bericht gaven we de stand van zaken over de werkzaamheden van Aquafin in de Nieuwpoortsesteenweg waarbij persleidingen/rioleringen worden verplaatst. Ondertussen kreeg de Stad een update van Aquafin.

De rioleringswerken in de Nieuwpoortsesteenweg liggen stil tot minstens midden augustus. Tot dan kan het verkeer op de Nieuwpoortsesteenweg door in beide richtingen. Fietsers die in de richting van Oostende rijden, gebruiken het nieuwe fietspad dat nog in onderlaag asfalt ligt.

Het luchthaventerrein en de omliggende terreinen zijn een no-regretzone voor PFAS, dat heeft gevolgen voor het grondverzet en de grondwaterverlaging.

Grond

Er werden bijkomende grondanalyses uitgevoerd om te testen op PFAS:

  • Grond waarin PFAS aanwezig is, moet worden afgevoerd en gereinigd.
  • Grond die geen PFAS bevat, kan worden gebruikt om sleuven aan te vullen.

Zolang niet alle resultaten beschikbaar zijn en hier geen duidelijkheid over is, mag en zal er niet worden voortgewerkt.

Grondwater

Omdat rioolbuizen in een droge sleuf moeten worden gelegd, is het nodig om het grondwater te verlagen. Doordat in de stalen van het grondwater PFAS werd gevonden, moet het opgepompte grondwater worden gefilterd. Na behandeling voldoet het grondwater aan de normen om te lozen. Voor deze installatie is een uitbreiding van de vergunning nodig. Hiervoor wachten we de resultaten van bijkomende stalen af.

Wanneer herstarten de werken?

Normaal gezien hadden de werken in mei een nieuwe fase moeten ingaan. Dit is nu niet mogelijk. Om veilig en conform de regels te kunnen werken, wordt er vooraf grondig gecontroleerd en advies ingewonnen. Zodra aan alle regels is voldaan, vatten de werkzaamheden opnieuw aan.

Gepubliceerd op maandag 5 juni 2023 21.38 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.