PFAS problematiek omgeving luchthaven: update 7 september 2023

In een eerder bericht gaven we de stand van zaken over de werkzaamheden van Aquafin in de Nieuwpoortsesteenweg en rond de luchthaven waarbij persleidingen/rioleringen worden verplaatst. Ondertussen kreeg de Stad een update van Aquafin.

Grond

Er wordt een beschrijvend bodemonderzoek opgemaakt voor de gronden op het luchthaventerrein. Hiervoor zal een gespecialiseerde firma boringen uitvoeren op het luchthaventerrein. Van september tot december 2023 vinden er boringen plaats aan de zijde van Raversijde (ter hoogte van de runway en de loodsen). Vanaf januari 2024 zijn er boringen ter hoogte van zijde Kalkaert.

Bekijk hier de update van 27 juni 2023

Bekijk de update van 5 juni 2023

Bekijk het bericht van 12 mei 2023

Gepubliceerd op donderdag 7 september 2023 13.21 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.