Situering plangebied Kustfront

Hoofdthemas

Het plangebied betreft projectzone 1 van het RUP Kustfront, nl. Mediacenter. Het plangebied wordt begrensd door de Troonstraat in het noorden, de Northlaan en de Wellington-hippodroom in het oosten, de Leopold van Tyghemlaan in het zuiden en de wijk Mariakerke in het westen.