Plannen voor provinciedomein Raversyde

Momenteel wordt gewerkt aan een langetermijnvisie voor het provinciedomein Raversyde. In dit Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) wordt een aantal ingrepen voorgesteld waar een bestemmingswijziging voor nodig is. Het gaat over de realisatie van een onthaalgebouw en een extra toegangspoort.

Om deze ingrepen mogelijk te maken wordt nu een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt. Alle uitgebreide informatie en documenten van dit project kun je nalezen op www.west-vlaanderen.be/PRUPRaversyde. Je kan op deze webpagina ook je contactgegevens invullen, om verder op de hoogte te blijven van dit project.

De provincie West-Vlaanderen wil bij de startfase van dit traject de bevolking bevragen over de opmaak van de plannen. Daarom wordt er een periode van publieke raadpleging georganiseerd van 14 januari tot en met 15 maart 2019. Gedurende die periode kan iedereen de plannen bekijken op www.west-vlaanderen.be/PRUPRaversyde of aan de Stadsbalie in het Stadhuis, Vindictivelaan 1.

Reacties en/of bezwaren over de voorgestelde ideeën in de startnota en de te onderzoeken milieueffecten kunnen via het digitaal inspraakformulier op de website, via mail naar ruimtelijkeplanning@west-vlaanderen.be of door je reactie af te geven aan de Stadsbalie.

Ondertussen zullen er in het provinciedomein ingrepen uitgevoerd worden waarvoor geen bestemmingswijziging nodig is. Zo werd recent het natuurpark heraangelegd en werd Battterij Aachen gerestaureerd. Deze ingrepen passen binnen de algemene toekomstvisie en zullen voor een opwaardering van provinciedomein Raversyde zorgen.

Meer info op www.west-vlaanderen.be/PRUPRaversyde.

Gepubliceerd op maandag 14 januari 2019 16.14 u.