Plechtigheid 21 juli

Op de nationale feestdag vindt de jaarlijkse plechtigheid plaats op het Leopold I-plein.

10.25 uur        vorming stoet en optocht naar het gedenkteken van Z.M. Koning Leopold I

10.30 uur        bloemenhulde aan het gedenkteken

11.00 uur        Te Deum in de Sint-Petrus- en -Pauluskerk (op uitnodiging van dekenij Oostende)