Pleegzorg West - Vlaanderen

Hoofdthemas

Wie zijn we?

Pleegzorg West-Vlaanderen is een dienst voor pleegzorg voor kinderen,  jongeren en  volwassenen met een beperking en/of een psychiatrische problematiek 

Wat doen we?

Samen met vrijwilligers (dit zijn pleeg- of gastgezinnen) ondersteunen wij kinderen, jongeren en volwassenen in hun ontplooiing en willen wij hun kwaliteit van leven verbeteren.  Door de dienst wordt een trajectmatige ondersteuning geboden op de verschillende levensdomeinen. 

Voor minderjarigen :

  • Wanneer kinderen of jongeren door een problematische opvoedingssituatie voor korte of lange tijd niet meer thuis kunnen wonen, kunnen ze terecht in een pleeggezin.
  • Wanneer de continue zorg voor een kind (eventueel met een beperking) nu en dan eens door een ander gezin overgenomen moet worden, dan kan onze dienst ondersteuning bieden via een ondersteunend pleeggezin.
  • Wanneer het kind of de jongere reeds opgevangen wordt binnen zijn familiaal of sociaal netwerk, kan onze dienst een steun zijn door een aangepaste begeleiding aan te bieden.

Voor volwassenen:

  • Wanneer een volwassen persoon met een beperking en/of psychiatrische problematiek,  opgevangen wordt binnen zijn familiaal of sociaal netwerk (bvb. broer, zus, oom, tante, kennis,…), dan kan onze dienst deze zorg ondersteunen.  De opvang in een gastgezin kan tijdelijk of langdurig zijn.
  • Een volwassenen kan ook beroep doen op een ondersteunend gastgezin die af en toe de opvang op zich neemt tijdens de weekends of vakantieperiodes.
  • Er zijn veel combinaties mogelijk.
  • De ondersteuning van de dienst is steeds op maat van de gast en zijn beperking en/of psychiatrische problematiek.

Pleegzorg West-Vlaanderen is bereikbaar in het sociaal huis :

maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag telkens van 9.30 tot 12u ENKEL via afspraak.

Huis van het Kind, Edith Cavellstraat 54-56

T 059 59 20 33

www.pleegzorgwestvlaanderen.be

info@pleegzorgwvl.be

Op de website heeft u ook een overzicht van de andere antennepunten binnen West-Vlaanderen.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.