Huishoudelijk reglement

Op deze pagina kan je het Huishoudelijk Reglement van pleZAND terugvinden en downloaden. 

Het Huishoudelijk Reglement bevat spelregels, richtlijnen en afspraken.

Heb je vragen? Contacteer de dienst Jeugd