Toedienen medicatie tijdens pleZAND

Moet jouw kind medicatie innemen tijdens de uren van pleZAND? Dan dient het formulier ‘toedienen medicatie’ ingevuld te worden.

Download hier het formulier

Moet jouw kind medicatie innemen tijdens de uren van pleZAND? Dan dient het formulier ‘toedienen medicatie’ ingevuld te worden. De ouder geeft dit formulier af bij de speelpleinleiding.

Wanneer moet je het formulier invullen?

Als jouw kind medicatie moet nemen tijdens pleZAND dan hebben wij schriftelijke toestemming nodig van de ouder/voogd en indien nodig van een arts of apotheker.

Zowel bij onderhoudsmedicatie (= medicatie die permanent ingenomen moet worden) als bij tijdelijke medicatie (= medicatie voor een kortere periode bv. bij een oorontsteking) moet het formulier ingevuld en getekend worden.

Opgelet, ook bij medicatie die zonder voorschrift verkrijgbaar is, dient het formulier door de ouder ingevuld te worden.

Wie moet het formulier invullen?

Moet jouw kind vrij verkrijgbare medicatie krijgen? Vul als ouder rubriek 1 en rubriek 3 van het formulier in.

Moet jouw kind medicatie op voorschrift krijgen? Vul als ouder rubriek 1 in en laat een arts of apotheker rubriek 2 en rubriek 3 invullen.

Heb je een geldig attest die je (huis-)arts eerder heeft opgesteld en ondertekend? Dan mag dit gebruikt worden ter vervanging van rubriek 2 en 3.

Heb je (bijkomende) vragen over dit formulier? Contacteer de dienst Jeugd voor meer informatie.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.