Politieverordening m.b.t. lokalen met dansgelegenheid