Positieve resultaten na uitbreiding zone 30

Een jaar na de uitbreiding van de zone 30 merken Stad Oostende en Politie Oostende een positieve evolutie op. De algemene snelheid van gemotoriseerd verkeer ligt een stuk lager en verhoogt de leefbaarheid in de verschillende woonwijken.

Om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Oostende te verbeteren, voerde de Stad eerder al uitgebreide zones 30 in. Vorig jaar groeide dat aantal nog aan met de Mariakerkelaan, de Torhoutsesteenweg tussen de Elisabethlaan en het Leopold I-plein, een stuk Zandvoordestraat en de woonwijk tussen de Stuiverstraat en Gistelsesteenweg. De (gewest)wegen waar je 50 of 70 km per uur mag rijden, bleven voor een groot stuk onaangeroerd.

Ook inwoners vragen om meer verkeersveiligheid en het terugdringen van sluipverkeer. De zone 30 dekt nu maar liefst 120 jeugdlokalen, gebouwen voor kinderopvang, scholen, speelpleinen, sportgebouwen en voetgangerszones. Niet alleen in de buurt van die drukbezochte plaatsen wil de Stad overdreven snelheid aan banden leggen, maar ook op de trajecten heen en terug. De remafstand is bij 50 km per uur ook een pak groter dan bij 30 km per uur. Zo wordt Oostende veiliger voor voetgangers en fietsers en zeker voor kinderen en jongeren. 

Deze uitbreiding betekent niet alleen een hogere verkeersveiligheid en leefbaarheid. Deze aanpassing zorgt ook voor meer uniformiteit en duidelijkheid voor de weggebruikers. 

Metingen

Er zijn verschillende manieren waarop de politie de snelheid en verkeersintensiteit meet voorafgaand aan de daadwerkelijke controles. Zo maken ze gebruik van ‘floating car data’: aan de hand van anonieme GPS-data kunnen politieagenten de snelheid en hoeveelheid auto’s zeer nauwkeurig nagaan per traject en per richting. 

Verder zijn er ook puntmetingen met de gekende ledborden die snelheden weergeven én bijhouden. Bovendien zijn er ‘verborgen’ metingen. Naast de vaste flitscamera’s maakt Politie Oostende gebruik van een mobiele NK7-flitscamera en de intussen bekende verplaatsbare LIDAR of grote grijze 'superflitspaal'.

Aantal overtredingen

De snelheidscontroles vinden weloverwogen plaats: vooral overdag, op aandachtspunten en langs drukke pendelroutes. Naast de vaste flitscamera’s maakt Politie Oostende gebruik van een mobiele NK7-flitscamera en de intussen bekende verplaatsbare LIDAR of grote grijze 'superflitspaal'.

De vaste flitsers – die er al jarenlang staan – controleerden het afgelopen jaar ruim 4,2 miljoen voertuigen en noteerden iets meer dan 23.523 overtredingen. Dat betekent dat op deze trajecten liefst 99,45 procent van de automobilisten zich keurig aan de maximumsnelheid houdt. Verder, tijdens 123 mobiele controles, goed voor ongeveer 200 uur controle, reden meer dan 42.217 voertuigen voorbij onze camera. Hierbij werden zowat 7.000 overtredingen geteld, wat betekent dat meer dan 83 procent van de bestuurders de snelheid correct naleeft. Tot slot, tijdens de afgelopen tien LIDAR-controles, waren er 6.715 overtreders. 95,6 % houdt zich daar aan de snelheidsregels.

Niemand krijgt een boete om 31 of 35 km per uur te rijden. Bij elke snelheidscontrole is er namelijk een correctie van 6 km per uur. Bovendien heeft de snelheidsmeter van elke auto, moto of vrachtwagen eveneens een afwijking van 4 tot 8%, afhankelijk van het merk. Dus, als er op je boete staat dat je geflitst ben aan een gecorrigeerde snelheid van 31 km per uur, dan reed je in werkelijkheid 37 km per uur en gaf de snelheidsmeter van het voertuig meer dan 40 km per uur aan.

Dalende snelheid

Politie Oostende hanteert in de snelheidsanalyses de zogenaamde V85-norm. Dat is de maximum snelheid die 85 procent van de bestuurders respecteren. Een jaar na de uitbreiding valt er al een daling van de gemiddelde snelheid tot 39,9 km per uur op te merken. Dat is beduidend en de verwachting is dat die dalende trend zich zeker doorzet.

GAS of pv? 

Snelheidsovertredingen resulteren in ofwel een GAS-boete of proces-verbaal. Die eerste komen er bij overtredingen die niet hoger liggen dan een overschrijding met 20 km per uur op wegen waar de snelheid maximaal 30 of 50 km per uur bedraagt. Een klassiek proces-verbaal en vervolging door het parket volgt wanneer de snelheidsovertreding hoger ligt dan een overschrijding met 20 km per uur. GAS-boetes – 53 euro voor de eerste tien te snelle kilometers en 11 euro extra per bijkomende kilometer – gaan naar de stadskas, andere boetes van Justitie gaan naar de Belgische staat. Tegenover de inkomsten, staan natuurlijk ook uitgaven voor materiaal en personeelscapaciteit en investeringen in infrastructuur zoals fietspaden en veilige schoolomgevingen. Het ultieme doel van handhaving is om de verkeersveiligheid te verhogen.

Gepubliceerd op maandag 9 oktober 2023 16.34 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.