Een premie voor jullie renovatiemasterplan

Appartementsgebouwen vanaf 15 wooneenheden kunnen voor de opmaak van een renovatiemasterplan een subsidie van VEKA ontvangen. Het opstellen van een renovatiemasterplan moet dan wel gebeuren binnen het raamcontract van VEKA. Deze financiƫle ondersteuning bedraagt 60% van de kostprijs, met een maximum van 12.000 euro inclusief btw.

Voorwaarden en verder informatie op Renovatiemasterplan voor appartementsgebouwen | Vlaanderen.be


Appartementsgebouwen met minder dan 15 wooneenheden kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor het opstellen van een renovatiemasterplan. Deze financiƫle ondersteuning van Energiehuis Oostende dekt 60% van de kosten, met een maximum van 7.500 euro inclusief btw en kan na het opstellen van het renovatiemasterplan aangevraagd worden.

Wij leveren de syndicus een standaardbestek met de vereiste elementen die een renovatiemasterplan minstens moet bevatten om in aanmerking te komen voor de begeleiding en de tegemoetkoming. De aanbesteding zelf verloopt via de syndicus, die het standaardbestek kan uitsturen naar studiebureaus naar keuze.

Voor meer informatie contacteer Energiehuis Oostende.
 

IK HEB INTERESSE IN DE OPMAAK VAN EEN RENOVATIEMASTERPLAN VOOR MIJN APPARTEMENTSGEBOUW

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.