Premie van de netbeheerder voor zonnepanelen vanaf 2021

Wie vanaf 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen in dienst neemt, komt in aanmerking voor een eenmalige premie van netbeheerder Fluvius. Die premie komt er omdat na 31 december 2020 nieuwe eigenaars van zonnepanelen geen aanspraak meer kunnen maken op de terugdraaiende teller.

Belangrijkste punten

 •  Datum indienstname ligt na 1/1/2021
 •  Enkel voor nieuwe installaties met een omvormervermogen van maximaal 10 kVA
 •  De installatie moet gebeuren door een installateur met een certificaat van bekwaamheid (RESCert)
 •  De zonnepanelen moet je op het dak van een gebouw plaatsen
 •  Premie is éénmalig en beperkt tot 1 premie per woning of wooneenheid voor residentiële gebouwen
  en tot 1 premie per gebouw voor niet-residentiële gebouwen.
 •  Premiebedrag van max. €1500
 •  Premiebedrag voor beschermde afnemers van max. €1800 (hierbij is een bewijsstuk nodig dat je beschermde afnemer bent)
 •  Het premiebedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast. De datum van indienstname van de zonnepanelen bepaalt het premiebedrag. Met andere woorden: hoe sneller u de zonnepanelen plaatst en begint te gebruiken, hoe groter de premie.

Voorwaarden

1. De premie geldt enkel voor gebouwen:

 •  die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius uiterlijk op 31-12-2013,
 •  of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen en de EPB-aangifte op tijd werd ingediend. Gebouwen die gerenoveerd worden en waarvan de omgevingsvergunning minder dan 5 jaar geleden werd verleend, komen in aanmerking als het gebouw vóór 2014 was aangesloten op het distributienet.

2. De zonnepanelen mogen gedurende een periode van minstens 15 jaar na indienstname niet worden verplaatst naar een ander perceel.
3. De zonnepanelen mogen niet worden uitgebreid met een installatie die geniet van de regeling van de ‘terugdraaiende teller’, tenzij de betrokken netgebruiker onherroepelijk afstand heeft gedaan van dit recht.
4. De premie loopt vanaf 1 januari 2021 tot eind 2024. De datum van indienstname (datum van AREI-keuring) van de zonnepanelen bepaalt het premiebedrag en de premievoorwaarden.
5. De premie kan enkel worden toegekend als:

 •  achter het aansluitingspunt nog geen zonnepanelen in dienst zijn of waren (met uitzondering van het geval van een eigendomsoverdracht waarbij voorafgaand aan de eigendomsoverdracht de installatie werd verwijderd)
 •  de geplaatste zonnepanelen uiterlijk 3 maanden na de indienstname (datum AREI-keuring) bij de netbeheerder aangemeld zijn. 

Procedure

Op het moment van aanmelding van de zonnepanelen bij de netbeheerder zullen een aantal bijkomende vragen gesteld worden zodat er geen afzonderlijke premieaanvraag moet ingediend worden.
De behandeling en uitbetaling zal via de netbeheerder Fluvius verlopen. 

Bedrag

Het premiebedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast. De datum van indienstname van de zonnepanelen bepaalt het premiebedrag. Met andere woorden: hoe sneller u de zonnepanelen plaatst en begint te gebruiken, hoe groter de premie. 
Het premiebedrag is begrensd tot 40% (voor beschermde afnemers is dit 48%) van de investeringskosten inclusief btw, vermeld op de facturen. 
Of een woning al dan niet op het distributienetwerk aangesloten is met 'uitsluitend nachttarief', heeft geen invloed op onderstaande bedragen.
De premie wordt berekend op basis van het vermogen van de zonnepanelen zelf (dus niet het vermogen van de omvormer).

 •  In 2021 zal de premie 300 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 euro.
 •  In 2022 zal de premie 225 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 112,5 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.125 euro.
 •  In 2023 zal de premie 150 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 75 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 750 euro.
 •  In 2024 zal de premie 75 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 37,5 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 375 euro.
Gepubliceerd op dinsdag 29 december 2020 9.15 u.