Premies renovatie appartementsgebouw

Er bestaan ook premies via de Mijn VerbouwPremies die de financiële inbreng voor renovatie van een appartementsgebouw kunnen verlichten.

Werken aan privatieve delen

Als eigenaar van een appartement kan je een premie aanvragen voor werken aan de privatieve delen. Je volgt hiervoor dezelfde werkwijze als bij een premie-aanvraag voor een woning.

Je kunt nu eenvoudig een Mijn VerbouwPremie aanvragen via het Mijn VerbouwLoket.

Vragen of hulp nodig bij het online indienen van je aanvraag? Contacteer ons voor een afspraak. We helpen je graag verder.

Werken aan gemeenschappelijke delen

Voor werken aan de gemeenschappelijke delen kunnen premies aangevraagd worden door:

  • de VME
  • de investeerder in het gebouw (voor appartementsgebouwen zonder VME, zie verder)
  • individuele mede-eigenaars uit de laagste en middelste inkomenscategorie (extra aanvullende premie).

De aanvraag verloopt in twee stappen:

Stap 1: De VME of investeerder vraagt een basispremie aan voor de uitgevoerde werken aan de gemene delen. Deze premie komt overeen met de premie voor een eigenaar uit de hoogste inkomenscategorie.

De VME of investeerder moet steeds één aanvraag voor het volledige gebouw indienen via Mijn VerbouwLoket (LINK). Hij doet de aanvraag voor elke categorie waarin werken werden uitgevoerd aan de gemeenschappelijke delen, ook de werken waarvoor de investeerder in het gebouw zelf geen recht heeft op een premie.

Stap 2: De mede-eigenaar uit de laagste of middelste inkomenscategorie vraagt de aanvullende premie aan voor zijn aandeel in de werken aan de gemeenschappelijke delen.

Heeft je appartementsgebouw geen VME?

Dan kan de investeerder in het gebouw de basispremies aanvragen.

Het gebouw heeft slechts één eigenaar: de investeerder van het volledige gebouw vraagt de basispremies aan.

Er zijn meerdere mede-eigenaars, maar geen VME: één van de mede-eigenaars vraagt de basispremies voor de werken aan de gemeenschappelijke delen aan voor het volledige gebouw. Hij stort die premie nadien door aan de mede-eigenaars volgens hun aandeel in de gemene delen. Vervolgens kunnen de mede-eigenaars die er recht op hebben hun aanvullende premie aanvragen.

Aanvullende premie gemeenschappelijke delen appartementsgebouw

Vanaf 1 februari 2024 kunnen eigenaar-bewoners die behoren tot de laagste en middelste inkomenscategorie en verhuurders aan een woonmaatschappij voor investeringen in de gemeenschappelijke delen of bepaalde collectieve installaties van een appartementsgebouw een aanvullende premie aanvragen.

De aanvullende Mijn VerbouwPremie voor werken aan de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw zorgt ervoor dat je als eigenaar-bewoner uit de laagste en middelste inkomenscategorie recht hebt op dezelfde premies als eigenaar-bewoners van eengezinswoningen voor gelijkaardige werken.

Merk op dat deze aanvullende Mijn VerbouwPremie pas kan aangevraagd worden nadat de basispremie door de VME werd aangevraagd. (Ook als de VME geen recht heeft op een premie.)

Deze aanvullende Mijn VerbouwPremie moet door de mede-eigenaar zelf worden aangevraagd.

Voorwaarden en meer informatie over de premies voor de renovatie van een appartementsgebouw op : https://www.vlaanderen.be/premies-voor-renovatie/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-appartementen-en-appartementsgebouwen

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.