Preventieve aanpak rond uithuiszettingen is een succes

Begin juli 2020 startte Stad Oostende een samenwerking met het Vlaams Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen (FBU). Met het FBU wil de Vlaamse overheid lokale besturen ondersteunen in de strijd tegen armoede. Via dit fonds kunnen mensen met een huurachterstal een uithuiszetting vermijden.

Voor mensen met een laag inkomen is huren op de privémarkt niet vanzelfsprekend. De huurprijzen overschrijden vaak ruim de '1/3-regel'. Die regel bepaalt dat om financieel rond te kunnen komen, maximum één derde van het inkomen besteed mag worden aan 'wonen'.

Financiële steun én begeleiding

Een huurachterstal kan vlug oplopen, wat kan leiden tot uithuiszetting of dakloosheid. Op zoek gaan naar een nieuwe woonst of mensen opvang bieden in die moeilijke situatie is goed, maar preventief ingrijpen en dakloosheid vermijden is uiteraard beter. Het Fonds Ter Bestrijding van Uithuiszettingen (FBU) is hierbij een troef.

Het FBU financiert de OCMW's om tussen te komen bij huurachterstallen die dreigen uit te monden op een uithuiszetting. Mensen met een huurachterstal van minstens twee en maximum zes maanden huur, komen in aanmerking voor een tussenkomst. Het OCMW vergoedt dankzij het Fonds de helft van de huurachterstand en sluit voor het saldo een overeenkomst af zowel met verhuurder als huurder. De huurder wordt door het OCMW begeleid om het afbetalingsplan voor het saldo en de maandelijkse huurgelden na te komen. Dat moet in een begeleidingstraject van maximaal 12 maanden.

Iedere burger kan een melding doen van een problematische huurachterstand. En ook sociale partners en verhuurders kunnen via mail of telefoon doorverwijzen.

Vroeg aan de alarmbel trekken: het helpt

De opstart van de samenwerking met het FBU is in vele opzichten een succes. In het eerste werkjaar kreeg de Dienst Dak- en Thuisloosheid 66 meldingen van huurachterstanden. Voor 25 gezinnen is een FBU-traject gestart. De begeleiding neemt verschillende vormen aan: regelmatig contact met de huurder en verhuurder, opvolgen van het afbetalingsplan, ondersteunende huisbezoeken. Tien huishoudens die een traject FBU lopen, staan vandaag op de wachtlijst voor algemene schuldhulpverlening.

In 2020 noteerde de Dienst Dak- en Thuisloosheid in Oostende maar liefst 240 meldingen van  verzoekschriften tot uithuiszetting. De dienst wordt hiervan systematisch op de hoogte gebracht in functie van het vermijden van de zeer ingrijpende beslissing tot uithuiszetting. 

Voor meldingen aan het FBU kan iedereen terecht op huurachterstand@oostende.be of via het gratis nummer 0800 1 8400 (optie 2) of rechtstreeks op 059 59 11 75.

Gepubliceerd op dinsdag 20 juli 2021 0.00 u.