Private werken Nieuwpoortsesteenweg t.h.v. Westlaan: verkeersmaatregelen

Omwille van private werken zal de doorgang in de Nieuwpoortsesteenweg vanaf de Westlaan tot aan huisnummer 608 van 8 mei tot en met 14 juli 2023 beurteling gebeuren met mobiele verkeerslichten.

*update

Deze werken zijn geannuleerd. Er is dus voorlopig geen hinder.

Van 8 mei tot en met 14 juli 2023 wordt een werfzone ingericht op de rijbaan in de Nieuwpoortsesteenweg vanaf de Westlaan tot aan huisnummer 608. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, zal de verkeersdoorgang beurtelings gebeuren met mobiele verkeerslichten.

Voor de fietsers wordt een veilige doorgang voorzien.

De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd.

Het gaat om private werkzaamheden.

Downloads

Gepubliceerd op woensdag 26 april 2023 0.00 u.