PROBUS OOSTENDE WESTHINDER

Het acroniem "PROBUS" staat voor Association of retired PROfessional and BUSiness people. De belangrijkste doelstelling van elke Probusclub is hechte vriendschapsbanden te smeden tussen haar leden, tussen de clubs en de regio's. Probusclubs zijn geen service verenigingen en ontwikkelen geen commerciĆ«le activiteiten. 

Wij verwelkomen personen, van welke gender dan ook, die ofwel houder zijn van een academische graad ofwel een leidinggevende functie hebben uitgeoefend,  die hun beroepsloopbaan (zo goed als) beĆ«indigd hebben en wonen in Oostende of in de wijde omgeving. 

Omdat met het wegvallen van professionele relaties ook de sociale contacten doorgaans onder druk komen te staan, biedt onze club de mogelijkheid om nieuwe, boeiende mensen met een diverse achtergrond te leren kennen en zo nieuwe vrienden te maken. Om die vriendschapsbanden te smeden komen we tweemaal per maand samen, in principe telkens de eerste en de derde woensdag van de maand. Op ons programma staan, naast de gezamenlijke lunch, activiteiten als voordrachten, gesprekken, bezoeken, excursies en een jaarlijkse clubreis. 

Contact

Romain Soenen

Locatie

RUNWAY 26=08

Nieuwpoortsesteenweg 945 , 8400 Oostende
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.