Oproep: Stad Oostende organiseert procedure voor overdracht dienst Thuiszorg

Stad Oostende wil zich in de komende jaren op zijn kerntaken richten en niet langer taken uitvoeren die door het middenveld of andere publieke/private partners kunnen worden georganiseerd.

Stad Oostende wil zich in de komende jaren op zijn kerntaken richten en niet langer taken uitvoeren die door het middenveld of andere publieke/private partners kunnen worden georganiseerd.

Daarom wil OCMW Oostende, als juridische entiteit binnen Stad Oostende, de volgende activiteiten door een andere initiatiefnemer laten verderzetten.

  • Gezinszorg
  • Aanvullende thuiszorg
  • Huishoudhulp (dienstencheques)
  • Poetshulp (dienstencheques)
  • Zorgcoördinatie
  • Verhuur personenalarmen

Stad Oostende beoogt om de overdracht op 1 januari 2022 te laten ingaan.

De kandidaat-overnemers kunnen een offerte indienen bij Stad Oostende t.a.v. Hans Plancke, hans.plancke@eubelius.com, uiterlijk op 5 mei 2021 om 12.00 uur.

De voorwaarden voor de overname en de regels van de marktbevraging worden beschreven in een marktbevragingsdocument, te vinden op www.oostende.be/overdracht-thuiszorg

Gepubliceerd op donderdag 1 april 2021 14.00 u.