Procedure voor het aanvragen van de titel ‘Koninklijk’

Procedure voor het aanvragen van de titel ‘Koninklijk’

Verenigingen die minstens 50 jaar bestaan, kunnen aanspraak maken op de titel ‘Koninklijk'. 

Voorwaarden

50 jaar onafgebroken bestaan en hiervan bewijzen kunnen leveren .

Indien er geen oprichtingsakte beschikbaar is, mag er eventueel met krantenartikelen, affiches, uitnodigingen, … aangetoond worden dat de vereniging al 50 jaar bestaat.

Let wel, het toekennen van de titel 'Koninklijk' is een gunst, de titel wordt dus niet automatisch toegekend maar steeds onderworpen aan de beoordeling van Zijne Majesteit. De titel “Koninklijke Vereniging” wordt overhandigd door de Gouverneur.

Hoe aanvragen

De aanvraag moet gericht worden aan het Koninklijk Paleis op briefpapier met hoofding van de vereniging, met vermelding van naam, voornaam en privéadres van de voorzitter. De voorzitter ondertekent de aanvraag.

Bij de brief voeg je volgende gegevens/documenten toe:

 • kopie statuten
 • doelstellingen
 • bewijs van stichtingsdatum
 • adres van de vereniging
 • voornamen, namen en adressen van alle leden van het dagelijks bestuur
 • activiteitenverslag van de afgelopen vijf jaar
 • toekomstige projecten
 • publicaties van de afgelopen vijf jaar
 • financiële situatie met o.a. de jaarlijkse rekeningen van de afgelopen vijf jaar
 • het huidige effectieve ledenaantal en sympathisanten
 • federaties of organismen waarvan de groepering deel uitmaakt of waarbij de vereniging eventueel aangesloten is, met vermelding van naam, voornaam van de voorzitter van die organisatie
 • adres en telefoonnummer van de zetel
 • de historiek van de vereniging (markante gebeurtenissen)
 • eventuele erkenning van de groepering door officiële instellingen (en bedrag van de verleende subsidies)

Kostprijs

Gratis

Afhandeling

Aanvraag richten aan het kabinet van de Koning:

Koninklijk Paleis

Brederodestraat 16

1000 Brussel

Tel. 02 551 20 20 

Bij deze brief steek je de nodige bewijzen i.v.m. het feit dat de vereniging 50 jaar bestaat. (zie bewijzen hierboven). Mogelijk vraagt het kabinet van de Koning meer info op.

Je ontvangt een brief van het Hof met al dan niet de bevestiging van de titel 'Koninklijk'.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.