Huurwaarborgen

Waarover gaat het?

De huurwaarborg beschermt de verhuurder wanneer de huurder zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt (door schade aan de woning …). De meeste overeenkomsten bepalen dan ook dat de huurder een waarborg geeft.

De huurwetgeving van 18 mei 2007 voorziet verschillende waarborgmogelijkheden:

  • De huurder stort in één keer het bedrag van de waarborg op een geblokkeerde huurwaarborgrekening. In dit geval is het bedrag van de huurwaarborg beperkt tot maximum 2 maand huur.
  • Indien bovenstaande mogelijkheid geen oplossing biedt, dan kan de huurder zich wenden tot het OCMW om een huurwaarborg af te leveren.

Let op: voor het huren van een sociale woning gelden andere regels!

Wat doen wij?

Mensen die er niet in slagen zelf voor een waarborg te zorgen, kunnen een aanvraag bij ons doen. Afhankelijk van een aantal voorwaarden (vb. hoogte van het gezinsinkomen, de gezinsuitgaven, dringendheid…) kan een OCMW - waarborg toegekend worden. Dit is een document dat aan de verhuurder bezorgd wordt, waarbij het OCMW zich garant stelt voor het bedrag van de waarborg.

Wie kan bij ons terecht?

Inwoners van Oostende kunnen bij ons een aanvraag doen.

Hoe kan u bij ons terecht?

  • U kunt zich wenden tot het Onthaal – Éénloket van het Sociaal Huis.
  • Voor nieuwe aanvragen kunt u elke werkdag bij ons terecht, van 9 tot 11.30 uur.
  • Indien u reeds in begeleiding bent bij één van onze maatschappelijk werkers, dan kunt u bij hem of haar terecht tijdens zijn of haar spreekuren, of na het maken van een afspraak.