Cultuurraad

Introductie

De Oostendse Cultuurraad is sinds 1967 het overkoepelende orgaan van het overgrote deel van de Oostendse culturele verenigingen.  Alle Nederlandstalige verenigingen, diensten, instellingen of organisaties die werken met vrijwilligers of professionelen en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente kunnen toetreden. Ze dienen activiteiten uit te oefenen die behoren tot de culturele aangelegenheden, zoals permanente vorming, culturele animatie, kunsten, vrijetijdsbesteding, ...
Sinds het in voege treden van het decreet lokaal cultuurbeleid op 1 januari 2002 kunnen ook deskundigen inzake cultuur lid worden, op voorwaarde dat ze in Oostende wonen.

Doelstelling

De Cultuurraad heeft tot doel coördinatie, overleg en samenwerking tot stand te brengen onder de culturele verenigingen, diensten, instellingen en organisaties. Ook het beleid van de stad adviseren behoort tot de opdracht, inspraak en participatie staan daarbij centraal.

Algemene vergadering

Maandelijks komen de leden in algemene vergadering bijeen. De besluiten en beslissingen van de vergaderingen worden opgevolgd en uitgevoerd door het bureau dat niet handelt zonder goedkeuring van de algemene vergadering, behalve wanneer hoogdringendheid kan worden ingeroepen.

De algemene vergadering brengt, gevraagd of ongevraagd, adviezen uit over allerlei brede culturele aangelegenheden. Die worden voorbereid in werkgroepen. De werkgroepen zijn het kloppende hart van de Cultuurraad; daar gebeurt het denkwerk. Er is ondermeer een werkgroep Monumenten en Landschappen, Culturele Infrastructuur, Fietseling, Straatnamen, Advies Kunstwerken, ... De werkgroepen zijn openbaar, ze staan open voor alle geïnteresseerden !

Initiatieven

De Cultuurraad neemt geregeld specifieke initiatieven ter bevordering van het culturele leven in Oostende. Zo wordt jaarlijks de Prijs Cultuurraad Oostende uitgereikt aan een persoon of vereniging die zich voor het culturele leven in Oostende verdienstelijk maakte. 

 


Contact

Heeft u interesse in onze werking, of wenst u meer informatie? In de bijlagen onderaan vindt u een onthaalbrochure waar heel wat info in terug te vinden is, maar loop gerust ook binnen bij ons op het secretariaat!

Cultuurraad Oostende
CC De Grote Post, lokaal 2.025
H. Serruyslaan 18a
8400 Oostende

Openingstijden:

Maandag: gesloten
Dinsdag: gesloten
Woensdag: 13.30u – 17.30 uur
Donderdag: 16:30 – 19.30 uur
Vrijdag: gesloten

Tel. 0488/05 70 77
cultuurraad@oostende.be

Facebook

Volg ons op Facebook


Tijdschrift

Hier vind je de digitale versie van het tweemaandelijkse mededelingenblad.