Cultuurraad

De Oostendse Cultuurraad is sedert 1967 het overkoepelende orgaan van de meeste Oostendse culturele verenigingen.  Alle Nederlandstalige verenigingen, diensten, instellingen of organisaties die werken met vrijwilligers of professionelen en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente kunnen toetreden. Ze dienen activiteiten uit te oefenen die behoren tot de culturele aangelegenheden, zoals permanente vorming, culturele animatie, kunsten, vrijetijdsbesteding, ... Sinds het in voege treden van het decreet lokaal cultuurbeleid op 1 januari 2002 kunnen ook deskundigen inzake cultuur lid worden, op voorwaarde dat ze in Oostende wonen.

De Cultuurraad heeft tot doel coördinatie, overleg en samenwerking tot stand te brengen onder de culturele verenigingen, diensten, instellingen en organisaties. Ook het beleid adviseren, behoort tot de opdracht. Inspraak en participatie staan daarbij centraal.

Maandelijks komen de leden in algemene vergadering bijeen. De besluiten en beslissingen van de vergaderingen worden opgevolgd en uitgevoerd door het bureau dat niet handelt zonder goedkeuring van de algemene vergadering, behalve wanneer hoogdringendheid kan worden ingeroepen.

De algemene vergadering brengt, gevraagd of ongevraagd, adviezen uit over allerlei brede culturele aangelegenheden. Die worden voorbereid in werkgroepen. De werkgroepen zijn het kloppende hart van de Cultuurraad ; daar gebeurt het denkwerk. Er is ondermeer een werkgroep Monumenten en Landschappen, Culturele Infrastructuur, Fietseling, Straatnamen, Advies Kunstwerken, ... De werkgroepen zijn openbaar, ze staan open voor alle geïnteresseerden !

De Cultuurraad neemt geregeld specifieke initiatieven ter bevordering van de cultuur in Oostende. Zo wordt jaarlijks de Prijs Cultuurraad Oostende uitgereikt, aan een persoon of vereniging die zich voor het culturele leven in Oostende verdienstelijk maakte. Ook brengt de raad jaarlijks een Cultuurkaart uit. De kaart geeft reductie, of gratis toegang, tot tal van culturele activiteiten. Alle initiatieven met voordelen voor houders van een Cultuurkaart worden aangekondigd op de veertiendaagse culturele affiche.

De Cultuurraad heeft ook een ‘eigen huis’, Den Anklap, met naast het secretariaat twee lokalen die door de Oostendse verenigingen gebruikt kunnen worden.

Heeft u interesse in onze werking, of wenst u meer informatie ?  Loop dan gerust eens binnen in:

Cultuurraad Oostende
CC De Grote Post, lokaal 2.025
H. Serruyslaan 18a
8400 Oostende

Openingstijden:

Maandag: gesloten
Dinsdag: gesloten
Woensdag: 13.30u – 17.30 uur
Donderdag: 16:30 – 19.30 uur
Vrijdag: gesloten

T 0488/05 70 77
cultuurraad@oostende.be


 

Lees het tijdschrift van de Cultuurraad Oostende hier.