Buurtbemiddeling

Schreeuwende buren, blaffende honden, overhangende takken, luide muziek, sluikstorten, verkeerd geparkeerde wagens, misplaatste roddels, geuroverlast… Problemen waarmee veel mensen kampen, maar waarmee ze geen kant op kunnen. Heb je al met je buren proberen te spreken maar lukt het niet? Dan kan buurtbemiddeling je misschien helpen om de communicatie met je buren te herstellen of te verbeteren!

Buurtbemiddeling is een methode om buurtbewoners die in conflict zijn met elkaar opnieuw met elkaar in gesprek te brengen. De onderlinge communicatie moet worden hersteld. Het is de bedoeling dat via de bevordering van het wederzijdse respect en het vinden van gezamenlijke belangen, toegewerkt wordt naar afspraken die door beide partijen aanvaard worden.

 

Buurtbemiddeling is…

                        … vrijwillig!

                             Beide partijen nemen op een vrijwillige basis

                            deel aan de bemiddeling en kunnen op elk

                            moment beslissen om eruit te stappen.

                        … gratis!

                             Buurtbemiddeling is een dienstverlening die

                            de Stad gratis aanbiedt.

                        … onpartijdig!

                             De bemiddelaars zijn volkomen neutraal.

                        … vertrouwelijk!

                             De inhoud van de gesprekken is en blijft

                            vertrouwelijk!


 

Doordat buurtbemiddelaars veel tijd en energie investeren in een betere communicatie en een groter begrip voor elkaars verschillen, worden de veiligheid en het sociale gedrag in de buurt positief beïnvloed. Buurtbemiddeling helpt dus niet enkel de ruziënde buren uit de nood, maar heeft ook een gunstige uitwerking op de sfeer en leefbaarheid in de buurt. Daarnaast kan escalatie van conflicten en overlast door het vroegtijdig inzetten van een bemiddelaar vaak voorkomen worden. De buurtbemiddelaars zullen immers proberen om overlast- en conflictsituaties op een neutrale, maar oplossingsgerichte manier aan te pakken vóór ze ontaarden. Een actie als buurtbemiddeling kan op die manier een heilzame uitwerking hebben op de hele buurt.

Recent werd in Oostende het eerste buurtbemiddelingsproject opgestart in de Interbellumwijk.