Oostende.be gaat voor toegankelijkheid

De stedelijke website van Oostende wil toegankelijk zijn voor iedereen. We doen dat onder meer door de website toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden, maar we helpen ook mensen met een andere beperking aan nuttige info. Ook doven en slechthorenden vinden vlot hun weg op de website.

Onze medewerker VĂ©ronique Van Hamme heet jullie alvast welkom in gebarentaal!